Na Slovensku chtějí regulovat ceny za služby dopravcům na autobusových nádražích
Ceny za vjezd nebo parkování na autobusových nádražích na Slovensku zřejmě budou moci kraje regulovat. Způsob určení ceny stanoví Ministerstvo financí. Ilustrační foto SAD Zvolen

Samosprávné kraje mají mít možnost určovat maximální ceny za vjezdy nebo parkování autobusů. V Česku taková úprava již existuje. Maximální ceny mohou stanovit kraje nebo obce.

 

Reklama

Samosprávné kraje mají mít možnost určovat maximální ceny za vjezdy nebo parkování autobusů. V Česku taková úprava již existuje. Maximální ceny mohou stanovit kraje nebo obce.

 

Ministerstvo financí SR (MF SR) plánuje dát krajům novou kompetenci. Budou moci zasahovat do cen za služby, které dopravci platí provozovatelům autobusových nádraží. Současné ceny těchto služeb dnes nejsou na Slovensku žádným způsobem regulovány a mohou být nepřiměřeně vysoké. Jedná se například o cenu za vjezd autobusů na nádraží, za čas, který tam autobus stráví nebo za parkování.

Ministerstvo financí plánuje rozšířit takzvaný seznam zboží a služeb místního významu, jejichž ceny již dnes samosprávné kraje mohou „regulovat“. Po cenách za parkování, pohřební služby či například čištění ulic, by měla nově do seznamu přibýt možnost regulace cen služeb autobusových stanic poskytovaných pro dopravce.

Návrh opatření vytváří pro samosprávy jen legislativní prostor a neznamená to povinnost. Způsob určování cen je přesně definován a bere v úvahu několik ekonomických ukazatelů, jako jsou například náklady na provoz, tržby či podíl zisku.

Zatím se stále jedná o návrh, MF už jej s kraji i Ministerstvem dopravy konzultovalo a v současné době je v meziresortním připomínkovém řízení (kompletní znění ZDE).

V České republice mají kraje a obce možnost stanovit maximální ceny za vjezdy svým nařízením (Cenový výměr -  položka č. 11 str. 5).

Na Slovensku platí od 1. ledna 2024 nový zákon o veřejné dopravě. Měla by vzniknout Národní dopravní autorita (NADA), která má zajistit sjednocení tarifních a přepravních podmínek mezi železniční, příměstskou a městskou autobusovou dopravou. Zákon také zavádí národní integrovanou jízdenku, tato část bude účinná od 1. ledna 2025.