Kdy budou vyhlášeny výzvy v novém IROP

Jsou schválena hodnotící kritéria, systém hodnocení projektů a zveřejněn harmonogramu výzev IROP pro programové období 2021-2027. Nízkoemisní vozidla mají prostor v září.
Reklama
Jsou schválena hodnotící kritéria, systém hodnocení projektů a zveřejněn harmonogramu výzev IROP pro programové období 2021-2027. Nízkoemisní vozidla mají prostor v září.
Dne 1. 7. 2022 byl Evropskou komisí schválen Programový dokument IROP pro nové programové období 2021–2027. Následně 12. 7. proběhl první řádný Monitorovací výbor IROP, a to za účasti regionálních a sociálních partnerů, jednotlivých ministerstev, neziskových organizací a Evropské komise.

Na tomto jednání došlo ke schválení kritérií hodnocení projektů v jednotlivých podporovaných aktivitách. Rovněž byl schválen systém hodnocení projektů IROP a harmonogram výzev pro rok 2022.

První výzvy budou vyhlášeny na konci července. Pro žadatele o schválení projektů podávaných v rámci Priority 6 - Rozvoj městské mobility, specifického cíle 6.1 jsou určeny výzvy 28. a 29. Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu a budou vyhlášeny v září. Žadateli mohou být kraje, obce a dopravci na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. Pro výzvu 27., do které spadají kraje  Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský je celková alokovaná částka 2,514 miliardy korun. Pro výzvu 28., do které patří žadatelé z krajů Středočeského, Jihočeského, Plzeňského, Kraje Vysočina a Jihomoravského, je celková alokovaná částka 2,053 miliardy korun.

Telematika pro veřejnou dopravu - výzvy  54. a 55 podle harmonogramu může očekávat první výzvu v listopadu a může získat celkem přibližně 814 milionů korun podpory.

Všechny výzvy jsou v IROP v novém programovém období průběžné, což pro žadatele znamená, že projekty se nebodují a hodnocení probíhá průběžně ihned po podání žádosti o podporu do Monitorovacího systému 2021+.

Po žadatelích nebude požadováno předložení poskytnutí již státu poskytnutých údajů – např. výpis z Obchodního rejstříku, výpis z katastru nemovitostí, výpis z Živnostenského rejstříku. Nově mohou žadatelé konzultovat své projektové záměry on-line prostřednictvím konzultačního servisu Centra pro regionální rozvoj České republiky. Přínosem pro uživatele je přehled všech jejich dotazů a odpovědí na jednom místě. Systém také poskytuje přehled nejčastěji kladených dotazů a odpovědí, který je dostupný i nepřihlášeným uživatelům.

Harmonogram vyhlašování výzev.