Karlovarský kraj znovu poptává autobusy
Jedním z provozovatelů autobusové dopravy v Karlovarském kraji je společnost Autobusy Karlovy Vary. Foto AKV

V západočeském regionu má dojít ke kompletní výměně autobusů ve veřejné dopravě za nové. Kraj vyhlásil podruhé výběrové řízení na dodavatele 170 vozů na CNG.
Reklama
V západočeském regionu má dojít ke kompletní výměně autobusů ve veřejné dopravě za nové. Kraj vyhlásil podruhé výběrové řízení na dodavatele 170 vozů na CNG.
Předmětem veřejné zakázky zveřejněné 31. 3. 2022 je dodávka 170 kusů příměstských CNG autobusů pro zajištění dopravní obslužnosti ve čtyřech oblastech Karlovarského kraje: Chebsko; Sokolovsko; Karlovarsko;  Bochovsko, Žluticko a Toužimsko. Zakázka je rozdělená do dvou částí.

V první části požaduje zadavatel 109 nízkokapacitních CNG autobusů o délce maximálně 8,5 m („malý autobus“), 11 kusů s tažným zařízením. V druhé části 61 autobusů o délce nejméně 10,7 m a nejvíce 12,2 m („střední autobus“), přičemž 13 kusů má být vybaveno tažným zařízením a dalších 13 má být připraveno na montáž skiboxu a nosiče kol.

Podle smlouvy bude vítězný uchazeč povinen dodat vozidla nejpozději do patnácti měsíců od nabytí účinnosti. Karlovarský kraj si vyhrazuje možnost navýšit počet autobusů o dalších třicet. Vozidla pořídí do svého majetku provozovat je mají vysoutěžení dopravci.

"Pro realizaci nákupu autobusů Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo 13. prosince 2021 maximální finanční objem všech souvisejících nákladů 1,23 miliardy korun. Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu činí 600 milionů korun," uvedl zastupitel Karlovarského kraje pro oblast dopravy Jan Bureš.

Termín pro přijímání nabídek je stanoven na 28. 4. 2022, aktualizován 2.5.2022 na termín 13.5.2022, aktualizován 9.5.2022 na 18.5.2022.

Jde o druhý pokus o vysoutěžení dodavatele těchto autobusů (včetně servisu na 10 let). Už v minulosti se podařilo kraji na pořízení nových autobusů získat dotaci z EU ve výši téměř 600 milionů korun, z krajského rozpočtu počítal s podílem 300 milionů. Poprvé zveřejnil Karlovarský kraj výběrové řízení v černu 2021. Po obdržení nabídek ho v listopadu zrušil.  "Předpokládali jsme, že hodnota zakázky dosáhne cca 0,9 miliardy korun. Do zadávacího řízení se přihlásil jediný uchazeč a předložil cenu násobně vyšší, konkrétně 1,9 miliardy korun. Zakázka měla dvě části. Pořízení samotných autobusů, kde kraj předpokládal hodnotu zakázky 800 milionů korun a nabídková cena byla 1,2 miliardy korun, a kompletního servisu, ten jsme předpokládali ve výši 100 milionů, ovšem nabídková cena byla 700 milionů. To z pohledu kraje neodpovídá našemu očekávání a zkušenostem z dosavadních cen servisu autobusů. Velmi pečlivě jsme nabídku prozkoumali, zvážili všechny možnosti, nechali právně posoudit veškeré okolnosti nabídky. Poté se vedení kraje rozhodlo zadávací řízení zrušit a připravit v co nejkratší době nové, aby nebylo ohroženo čerpání dotace, a přitom jsme nevynaložili peníze z krajského rozpočtu neefektivně," uvedl po zrušení zadávacího řízení Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje. Podle serveru zdopravy.cz byli jediným uchazečem SOR Libchvavy a Dekstra. Ti následně podali námitku k ÚOHS a podle kraje tak zkomplikovali vyhlášení nové zakázky.

Oproti původnímu výběrovému řízení je nové rozděleno na dvě části - malé a střední autobusy - kraj předpokládá, že se přihlásí více uchazečů a nabídnou nižší ceny.