Karlovarský kraj koupí větší autobusy
Karlovarský kraj koupil pro krajskou meziměstskou dopravu 109 autobusů ROŠERO pro 30 cestujících. Ty však na některých spojích nestačí pobírat cestující. Foto DPKV

Dopravní podnik Karlovy Vary poptává dodavatele dvaceti linkových autobusů s hybridním a dieselovým pohonem za 131 milionů korun. Mají zvýšit kapacitu pro přepravu cestujících na meziměstských linkách Karlovarského kraje. Aktualizovali jsme o vyjádření vedení dopravního podniku.

 

Dopravní podnik Karlovy Vary poptává dodavatele dvaceti linkových autobusů s hybridním a dieselovým pohonem za 131 milionů korun. Mají zvýšit kapacitu pro přepravu cestujících na meziměstských linkách Karlovarského kraje. Aktualizovali jsme o vyjádření vedení dopravního podniku.

 

Karlovarský kraj převzal na přelomu 2023/2024 od KAR group a SOR Libchavy 170 autobusů na CNG. Jedná se o 109 ks ROŠERO pro 30 cestujících a 61 autobusů SOR ICNG 10,5 m pro 70 cestujících. Po uvedení do provozu se ukázalo, že zejména malé autobusy kapacitně nestačí. Kraj proto pořídí prostřednictvím dopravního podniku dvacet velkokapacitních. Veřejná zakázka byla zveřejněna 5. dubna 2024.

Zakázka je rozddělena na tři části, šest třínápravových hybridních autobusů o délce do 14,5 m (46,2 mil. Kč), sedm dvounápravových max. 12,5 metrů dlouhých s naftovým pohonem (40,6 mil. Kč) a sedm dvounápravových s hybridním pohonem do 12,5 metrů (44,1 mil. Kč), hybridní pohon znamená nafta+elektrická energie. Vozidla budou hrazena z vlastních zdrojů, resp. bankovního úvěru.

Hodnotícími kritérii je výše nabídkové ceny a doba dodání (80% a 20%), ta nesmí být delší než 9 měsíců.

"Novými autobusy chceme posílit spoje ve špičkách, které jsou právě v těchto částech dne velmi kapacitně náročné a převyšují kapacitu středních a midi busů. V pracovních dnech se jedná o výpravu cca 90 spojů denně. V současné době je nasazeno 12 autobusů délky 12 m, avšak ani tento počet není dostačující, a současně nemáme zálohovost velkých a středních vozidel.  

 K výběru hybridní technologie nás vedla nejen úspora provozních nákladů, ale i možnosti, které v daných regionech jsou a tím myslím kapacity a počty plnících stanic na CNG. V současné době je  na území Karlovarského kraje provozováno 170 ks autobusů na CNG a v některých oblastech již není možná další výstavba plnících stanic CNG a v jiných regionech zase není možné z hlediska infrastruktury posílit vyšší objem plynu. A v neposlední řadě hraje roli i čas realizace a výše ekonomické náročnosti. Hybridní technologie byla zvolena tedy s ohledem na snížení CO2 emisních limitů s cílem co nejvíce se přiblížit původní koncepci Karlovarského kraje usilující o nízkoemisní dopravu.
 
Je pro nás samozřejmě velmi důležité mít autobusy k dispozici co nejdříve. To především kvůli provozním potřebám – jak jsem zmiňoval nedostatečné kapacity současných autobusů a nulová zálohovost současně zapůjčených 12 ks autobusů a midibusů a a také ve vztahu k ekonomické výhodnosti v rámci kontraktu, který je uzavřen na dobu 10 let v rámci krajského závazku veřejné služby. Autobusy bychom tedy nutně potřebovali ihned, což je nereálné. Z ekonomického hlediska musíme minimalizovat dobu námi uplatňovaného desetiletého odpisu, který již nebude pokrytý celou dobou desetiletého krajského kontraktu. Bohužel také doba, po kterou byl řešen a posuzován náš požadavek na strukturu nového parku, mohl být projednán rychleji, ale chápeme, že některé procesní lhůty není jednoduché u samospráv zrychlit
," uvedl pro Busportál Lukáš Siřínek, místopředseda představenstva Dopravního podniku Karlovy Vary.