Problémy s autobusovou dopravou v Karlovarském kraji projednávalo Zastupitelstvo
Karlovarský kraj pro dopravní obslužnost objednal 109 příměstských autobusů ROŠERO FIRST FCLLI CNG pro 30 cestujících a 61 autobusů SOR ICNG 10,5 m s kapacitou pro 70 cestujících. Foto Karlovarský kraj

Od 1. ledna 2024 došlo v krajské dopravní obslužnosti k zásadním zněmám. Kromě 170 nových autobusů se změnil systém odbavování a jízdní řady. Místo zlepšení obslužnosti a komfortu cestujících však přinesly řadu stížností. Za problémy se začátkem roku Karlovarský kraj, IDOK a dopravci omluvily.

Od 1. ledna 2024 došlo v krajské dopravní obslužnosti k zásadním zněmám. Kromě 170 nových autobusů se změnil systém odbavování a jízdní řady. Místo zlepšení obslužnosti a komfortu cestujících však přinesly řadu stížností. Za problémy se začátkem roku Karlovarský kraj, IDOK a dopravci omluvily.

Největším problémem se ukázala kapacita autobusů. Kraj pořídil 109 příměstských autobusů ROŠERO pro 30 cestujících a 61 autobusů SOR ICNG 10,5 m s kapacitou 70 cestujících. Při plánování nákupu údajně vycházel z vytíženosti jednotlivých linek, ukázalo se ale, že u některých spojů data neodpovídala realitě a cestujících bylo víc, než byly ty menší autobusy schopné pobrat.

Dalším problémem jsou zpožděné příjezdy spojů a neznalost odbavovacího systému ze strany řidičů. "Stávající jízdní řády byly přečíslovány a linky upraveny dle nové dopravní obslužnosti. Bohužel jsme finální podobu obdrželi později, než jsme očekávali a museli jsme převést oběhy do provozuschopného stavu odpovídajícího platné legislativě. Autobusy byly dodávány až od 15. prosince a bylo tedy velmi málo času, aby se s nimi obsluha seznámila. Zpoždění výroby a dodání autobusů bylo způsobenou jednak nutností opakovat výběrové řízení z důvodu dvojnásobné ceny oproti předpokladu zakázky a jednak obstrukčním jednáním jednoho z účastníků výběrového řízení. Zároveň jsme přijímali i velké množství nových řidičů, kteří se vzhledem ke svým závazkům u přechozích zaměstnavatelů nestihli řádně zaškolit. O jejich urychlené proškolení se snažíme a vás prosíme o trpělivost v případě prodloužení doby odbavení. Dochází také k výměně nebo nové aktivaci karet a dočasně se tak používá hotovost, která zdržuje odbavení. Komplikace nastávají také z důvodů špatného GSM pokrytí některých částí území kraje, kde odbavovací systém kolabuje, což komplikuje vydej jízdenek a další zdržování."

Zhruba 90 % spojů je podle Karlovarského kraje koncipována na stejných trasách a ve stejných časech tak, jak byly provozovány do konce roku 2023. "Přibyly spoje, které doplňují jízdní řády tak, aby bylo vozidlo efektivněji využito a zároveň mohlo řádně doplňovat CNG. Doplňování CNG si v některých případech vyžádalo časové úpravy. Časové úpravy a změny některých spojů vychází také ze změny dopravců, a to kvůli rozdílným umístění provozoven, dílen a míst, kde se nachází řidiči." Podobně argumentoval ředitel Koordinátora integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje (IDOK) Jan Mládek na otázky zastupitelů 15. ledna. Podle starostů obcí nebyly jízdní řády s dotčenými obcemi projednány a byly jim zaslány až 6. prosince 2023. Podle Jana Mládka byl navíc zvýšen počet kilometrů dopravní oblužnosti o 500 tisíc km. V řadě případů byly již jízdní řády upraveny a pro zlepšnění návazností se bude kraj snažit zavést přestupní jízdenky.

Při pořizování vozů vycházel kraj z dlouhodobých dat. Tam, kde současné autobusy kapacitně nevyhovují bude nasazovat autobusy větší. Proběhnout má ještě asi 70 změn. Na nedostatečně zajištěné linky budou nasazeny kapacitní dieselové a záložní autobusy. K řešení problémů byla ustanovena pracovní skupina.

Jednání Zastupitelstva bude možné shlédnout ze záznamu.