Jedenáct nových autobusů IVECO Urbanway ve službách hradecké MHD
Během února 2024 bude do flotily dopravního podniku zařazeno pod ev. č. 117 – 127 jedenáct nových dvounápravových plně nízkopodlažních autobusů značky IVECO Urbanway 12M diesel. Foto DPMHK

Až 31 nových dieselových a hybridních autobusů Urbanway do Hradce Králové dodá společnost ZLINER, největší autorizovaný dealer IVECO BUS.

Až 31 nových dieselových a hybridních autobusů Urbanway do Hradce Králové dodá společnost ZLINER, největší autorizovaný dealer IVECO BUS.

Rámcová dohoda na nákup městských nízkopodlažních autobusů pro provoz MHD v Hradci Králové a servisní smlouva o poskytování záručního a pozáručního servisu a dodávek náhradních dílů byla uveřejněna v Registru smluv 26. října 2023. Platí do koce roku 2025.

ZLINER nabídl dieselový dvanáctimetrový Urbanway včetně příslušenství za kupní cenu 6,784 milionů korun bez DPH, celková kupní cena za 11 kusů činí 74,624 bez DPH. Hybridní Urbanway 12M bude pak stát 7,420 milionů korun bez DPH a osmnáctimetrový kloubový hybrid 10,150 milionů korun bez DPH.

Dále by měl dopravní podnik nakoupit čtyři hybridní Iveco Urbanway Hybrid 12M a šestnáct kloubových Iveco Urbanway Hybrid 18M. Dodací lhůta bude maximálně 9 měsíců. Dopravní podnik požadoval všechny tři typy autobusů od jednoho výrobce kvůli úspoře za diagnostiku a náhradní díly. Polovina vozů (jak solo, tak kloub) bude dodána v roce 2024 a druhá pak v roce 2025.

Všechny vozy vyrobí IVECO FRANCE v závodě Iveco Bus v Annonay na jihu Francie  – samotné město má necelých dvacet tisíc obyvatel a nachází se 40 km od Saint-Étienne a 75 km od Lyonu.

Do vozové flotily Dopravního podniku města Hradce Králové (DP) tak aktuálně během února 2024 bude po nezbytných procedurách a přípravách postupně zařazeno (pod ev. č. 117 – 127) jedenáct zbrusu nových moderních dvounápravových plně nízkopodlažních autobusů značky IVECO Urbanway 12M diesel – Cursor 9, které v běžném provozu nahradí starší postupně vyřazované vozy a veřejnost se s nimi setká na všech linkách MHD již v příštích dnech.

Jde o modernizaci vozidlového parku, vyřadí se nejstarší naftové autobusy, které jsou na hraně ekonomické i technické životnosti a doplní se tak novými komfortními autobusy stávající bezemisní trolejbusy a elektrobusy,“ informuje ředitel společnosti Zdeněk Abraham.

Aktuálně má dopravní podnik v provozu již 23 autobusů Iveco Urbanway, kdy první tři uvedl do provozu v červnu 2018. Na jaře 2023 testoval i jeho hybridní verzi.

Autobusy s podélně uloženým dieselovým motorem typu F2CGE612D*P  o max. výkonu 228 kW vyvinutým společností FPT Industrial S.P.A. Torino splňují emisní normu Euro VI - STEP E a jde o nástupce autobusu Irisbus Citelis 12M, kterému je konstrukčně velmi podobný.

Urbanway 12M byl oficiálně představen na 60. ročníku světového kongresu a výstavě UITP (Mezinárodní unie veřejné dopravy) o mobilitě a městské dopravě v Ženevě na konci května 2013 a v prodeji je od začátku roku 2014.

Jde o dvounápravové nízkopodlažní třídveřové vozy s polonosnou karoserií s kapacitou 27 sedících (kožené sedačky) a 70 stojících cestujících. Vozy jsou vybaveny účinnou celovozovou klimatizací, tzn. jak na stanovišti řidiče, tak v salonu pro cestující, poptávkovým systémem otevírání dveří, samozřejmou součástí výbavy celé flotily je bezdrátové WiFi připojení a 3 ks USB portů pro nabíjení drobné elektroniky na svislých přídržných tyčích. Autobusy jsou vybaveny automatickým systémem pro sledování obsazenosti – počítání cestujících - senzory (čidly) pro detekci počtu nastupujících a vystupujících cestujících nad každými dveřmi vozidla. Systém pro počítání cestujících zajistí zjištění počtu cestujících z každého nasazovaného vozu v každý den. Na základě toho je možné pak optimalizovat nasazení vozidel na jednotlivé spoje podle jejich kapacity, optimalizovat intervaly mezi spoji, zvážit dlouhodobě málo využívané spoje a podobně.

Všechny nové vozy obsahují kompletní kamerový monitorovací systém (interiér, prostor dveří, prostor před vozidlem a za vozidlem), který umožní řidiči pohodlné sledování aktuální situace v prostoru u všech dveří ve voze i při plně obsazeném vozidle, automatický hasící systém v motorovém prostoru a nejnovější motory Iveco, které splňují v současné době platnou emisní normu EURO VI a vozy tak přispějí ke zlepšení ovzduší ve městě.

Instalace vnitřních kamer ve vozech je vedena snahou o větší bezpečnost cestujících - obyvatel a návštěvníků města a  zaměstnanců DP – řidičů i revizorů, k ochraně jejich života a zdraví, k ochraně majetku cestujících a majetku společnosti před poškozením či zcizením a k eliminaci všech jevů (včetně nevhodné komunikace), které ruší klidnou a bezpečnou přepravu. Je to bezesporu krok k větší bezpečnosti našich zaměstnanců i k vyšší míře pocitu bezpečí přepravovaných cestujících. Ve městech, kde se pro takový kamerový systém ve vozech MHD rozhodli, výrazně ubylo problémů s napadením řidičů či revizorů a zlepšilo se i chování některých problémových cestujících a klesá vandalismus v interiéru vozidel, a to zejména v nočních hodinách a v časech s nižší intenzitou cestujících, tzn. i škody na majetku a drobná kriminalita (především kapsářství). Kamery již svou přítomností působí preventivně a vědomí existence záznamu odrazuje potenciální narušitele veřejného pořádku od závadového jednání či agresivního chování.

Záznamy se mohou efektivně využít i pro snadnější řešení případných sporů nebo incidentů mezi cestujícími a řidiči či v případech pádů – při vzniku újmy na zdraví přepravovaných cestujících lze ze záznamu dění před vozidlem lépe posoudit dopravní situaci, která donutila řidiče ke krizovému brždění a ze záznamu interiérových kamer lze také dokumentovat chování cestujících ve vozidlech, tedy zda se v inkriminované době chovali v souladu s přepravními podmínkami (držet se za jízdy, umístění kočárků nebo invalidních vozíků a případný dohled nad nimi).

 „Bezpečnost dopravy je pro nás zásadní prioritou, protože patří k významným faktorům ovlivňujícím kvalitu a atraktivitu veřejné dopravy a služeb pro naše cestující,“ uvádí ředitel společnosti Zdeněk Abraham. K tomuto kroku se DP rozhodl i proto, že roste počet řidiček autobusů MHD.  

Data z kamerového systému se budou - pro případné využití Policii ČR (při důvodném podezření na spáchání trestního činu nebo přestupku, příp. na vyžádání orgánů činných v trestním nebo přestupkovém řízení – např. při dopravních nehodách nebo protizákonného chování třetích stran) – automaticky kontinuálně zaznamenávat na externí přepisovatelné záznamové zařízení chráněné proti zneužití a tři kalendářní dny ukládat (k záznamům se nedostane žádný nepovolaný subjekt – přístup má pouze odpovědná osoba určená naší společností) a poté budou automaticky přepsána novým záznamem. Vše v souladu s příslušným zákonem o ochraně osobních údajů.  Aktuálně je možnost záznamu u 20 autobusů.

Kamery dosud DP používá u všech trolejbusů, u 20 elektrobusů a jen v některých autobusech pro účely monitorování pohybu cestujících v prostoru dveří a aktuálním dění ve voze MHD. Systém slouží primárně řidiči – jeho obraz je přenášen na samostatný monitor v prostoru pracoviště řidiče.

Kamery obecně jsou a budou automaticky ve všech nově pořizovaných vozidlech, kdy nová vozidla budou mít ve veřejné soutěži požadavek na integrovaný kamerový systém jako součást palubního počítače. Je předpoklad, že do konce roku 2024 by měly být kamerami komplexně vybaveny všechny vozy hradecké MHD včetně online přenosu přední kamery na dispečink DP, kdy tak dojde i ke zvýšení informovanosti o aktuální dopravní situaci v okruhu MHD. Při mimořádné události v dopravě poskytnou vnější přehledové kamery dispečerovi provozu bezprostřední obraz o situaci, což umožní zvýšit efektivitu řešení takových událostí.

Sledované prostory jsou viditelně označeny informační tabulkou umístěnou v prostoru vstupu – dveří do vozidla MHD. Tabulka vždy obsahuje: piktogram kamery, sdělení o monitorování prostoru kamerovým systémem se záznamem (pokud je pořizován záznam) a identifikaci Společnosti jako správce osobních údajů.

Vozidla mají uzavřenou kabinu řidiče - pouze je zde okénko pro doplňkový prodej jízdenek s miskou na peníze ve dveřích kabiny řidiče – s ohledem na omezení vzájemného kontaktu řidiče a cestujících, kdy se v dnešní době tak aktuálně snižuje riziko přenosu infekce a chrání se tak před ní řidič MHD. Uzavřená pevně zasklená kabina může v jiných případech řidiči pomoct a odradit případné útočníky při jeho setkání s „nepřizpůsobivými“ nebo agresivně či nevhodně se chovajícími cestujícími. Řidič má k dispozici také  lednici o objemu 2 x 1,5 l pro PET láhev.

V roce 2024 se hradecká veřejnost může těšit z další výrazné obnovy vozového parku MHD, kdy se zde od roku 2018 objevilo celkem již 34 ks nových autobusů značky IVECO Urbanway - všechny vozy jsou samozřejmě plně nízkopodlažní a vybaveny tzv. „kneeling“ systémem (snižování či zvyšování výšky), umožňujícím snazší nástup a výstup cestujících a jsou pro cestující komfortnější a bezpečnější - zejména při nastupování s kočárky, invalidními vozíky nebo pro seniory či osoby se sníženou schopností pohybu a orientace – vozidla již standardně vybavena místem pro kočárek s prostorem pro vozíčkáře a manuálně ovládanou rampou pro vozíčkáře.

Vozy splňují nejvyšší nároky na bezpečnost, kvalitu a ekologii provozu  a jsou vybaveny také jednotkami preferencí na světelně řízených křižovatkách v rámci hradeckého IDS a věříme, že je cestující v hradecké MHD plně ocení a povedou ke zvýšení jejich počtů,“ uvedl sděluje ředitel společnosti Zdeněk Abraham.

Dopravní podnik v prosinci 2022 převzal šest celonízkopodlažních třídveřových autobusů značky SOR NS 12 diesel a čtyři kloubové celonízkopodlažní čtyřdveřové autobusy SOR NS 18 diesel, dochází tak v krátké době k další poměrně výrazné modernizaci vozového parku hradecké MHD.

V Plánu pořízení investic na rok 2024 a 2025 se tedy předpokládá na základě Plánu obnovy vozidel nákup vždy po dvou Iveco Urbanway Hybrid 12M a po osmi kloubových Iveco Urbanway Hybrid 18M. Pro rok 2026 předpokládá DP s využitím dotačních titulů (s 85% dotací) nákup 18 trolejbusů (7 x solo a 11 x kloubových).


Jedenáct nových autobusů IVECO Urbanway ve službách hradecké MHD
Slavnostního předání nových vozů řediteli dopravního podniku Zdeňku Abrahamovi se zúčastnili Jiří Kalousek – obchodní manažer pro Českou republiku IVECO BUS (vlevo) a Miloslav Zbožínek – manažer prodeje nových autobusů IVECO BUS - ZLINER Zlín (vpravo). Foto DPMHK
Jedenáct nových autobusů IVECO Urbanway ve službách hradecké MHD
Ředitel DPMHK Zdeněk Abraham a Miloslav Zbožínek, manažer prodeje nových autobusů IVECO BUS - ZLINER Zlín, při předání autobusů. Foto DPMHK
Jedenáct nových autobusů IVECO Urbanway ve službách hradecké MHD
Autobusy s podélně uloženým dieselovým motorem typu F2CGE612D*P o max. výkonu 228 kW vyvinutým společností FPT Industrial S.P.A. splňují emisní normu Euro VI - STEP E. Foto DPMHK
Jedenáct nových autobusů IVECO Urbanway ve službách hradecké MHD