IROP vydal Obecná pravidla pro nové programovací období 2021 – 2027

Příprava IROP se blíží do cílové rovinky. Řídící orgán IROP bude jednat o připomínkách EK k Programovému dokumentu a připravuje pro žadatele a příjemce dotací doprovodnou dokumentaci.
Reklama
Příprava IROP se blíží do cílové rovinky. Řídící orgán IROP bude jednat o připomínkách EK k Programovému dokumentu a připravuje pro žadatele a příjemce dotací doprovodnou dokumentaci.
Řídící orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj, vydal Obecná pravidla. Stejně jako v období 2014-2020 budou i nadále stěžejním dokumentem pro podání žádostí i příjem dotací.  
 
Žadatelé naleznou v Obecných pravidlech  kompletní informace pro podání, realizaci a udržitelnost projektů: jakým způsobem jejich žádost bude hodnocena, požadavky na zadávání zakázek, na způsobilost výdajů a soupis všech hlavních povinností, které je nutné dodržovat a plnit v průběhu realizace a udržitelnosti projektu. Na vydaná Obecná pravidla, platná a účinná pro všechny žadatele a příjemce, budou navazovat Specifická pravidla pro jednotlivé výzvy, kde budou uvedena zejména hodnotící kritéria, která budou schválena na 1. jednání Monitorovacího výboru IROP po schválení Programového dokumentu IROP 2021-2027.

Řídící orgán IROP již obdržel od Evropské komise oficiální připomínky k Programovému dokumentu IROP 2021 – 2027 (předložené v lednu 2022) a v následujících týdnech plánuje o nich jednat. Současně probíhá příprava doprovodné dokumentace pro IROP, kam se řadí i nově vydaná Obecná pravidla pro žadatele a příjemce.

Podpora tématu Doprava bude pokračovat v IROP pod názvem Čistá a aktivní mobilita v obdobném rozsahu podporovaných aktivit, např. nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu, plnicí a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu, telematika pro veřejnou dopravu, multimodální osobní doprava ve městech a obcích, bezpečnost v dopravě zaměřená na pěší dopravu nebo infrastruktura pro cyklistickou dopravu.
 
Aktuální informace k IROP pro období 2021 – 2027 představí série akcí Centra pro regionální rozvoj ČR pro veřejnost s názvem IROP TOUR. Tyto akce se budou konat po celé České republice, první začíná zítra v Ústí nad Orlicí a pokračuje v dalších městech do poloviny května. Celkem bude realizováno 50 setkání zaměřených na novinky a změny v IROP 2021 – 2027. Vyhlášení prvních výzev IROP se předpokládá v polovině roku 2022.