Hromadnou dopravu posílí vodíkové autobusy a vlaky
Foto Fuelling Innovations

Více než stovka odborníků se na 10. ročníku mezinárodní konference Hydrogen Days 2019 v Praze shodla na tom, že vodík je možností, jak zajistit bezemisní a přitom dobře fungující veřejnou dopravu.
Více než stovka odborníků se na 10. ročníku mezinárodní konference Hydrogen Days 2019 v Praze shodla na tom, že vodík je možností, jak zajistit bezemisní a přitom dobře fungující veřejnou dopravu.
Průkopníkem je v tomto směru v Česku Moravskoslezský region. Ostrava chce do roku 2020 zcela vyřadit z městské dopravy všechny diesely a nahradit je ekologickými vozy na elektřinu a vodík. Ostravský dopravní podnik na základě strategického rozhodnutí města a kraje začal připravovat podklady pro využití vodíku v MHD. Vidí v něm další příležitost, jak rozvíjet čistou dopravu ve městě. Předběžně zvažuje záměr postavit plnící stanici na Hranečníku, kterou by pak mohla využívat jak veřejnost, tak i krajští dopravci. Plánuje využít dotace a nakoupit 10 autobusů poháněných vodíkem. Moravskoslezský kraj má v plánu zapojit do dopravní obslužnosti regionu také vodíkové vlaky.

Na rozvoji využití vodíku spolupracuje ČR s Německem. V česko-německé spolupráci má vzniknout „vodíkové“ autobusové spojení z Berlína přes Drážďany do Prahy. Německo je přitom ve využívání vodíku v dopravě pro ostatní státy velkou inspirací. V loňském roce na německé koleje vyjely první vodíkové vlaky.

„Vodík je budoucností osobní, ale i hromadné a nákladní dopravy. Zatímco z dieselových výfuků se valí zdraví škodlivé zplodiny, u vodíkového pohonu je to čistá voda, vysvětlila Karin Stehlík, ředitelka České vodíkové technologické platformy HYTEP, která konferenci pořádala. Doplnila zároveň, že vodík může být vyráběn z obnovitelných zdrojů. „V poslední době se také rozšiřuje tankovací síť v různých státech západní a střední Evropy. Česká republika je v centrální Evropě v tomto směru doslova pionýrem,“ doplnila Stehlík.

Právě tyto výhody stojí za faktem, že již dnes jezdí po Evropě více než 500 vodíkových vozidel hromadné dopravy v Londýně, Hamburku, Milanu, Oslu a dalších městech. Vedle aut a autobusů se vodíkový pohon testuje nebo vyvíjí i u tramvají, vlaků, malých lodí nebo trajektů.

Vodík ovšem není téma jen v dopravě. Podle odborníků  může do roku 2050 představovat až 24 % spotřeby energie států EU, snížit emise skleníkových plynů o 15 % a vytvořit 5,4 milionů pracovních míst . S těmito a dalšími fakty seznámil účastníky na konferenci Carlos Navas, ředitel pro strategii mezinárodního Podniku pro vodík a palivové články (FCH JU). Připomněl zároveň, že na rozvoji a využívání vodíkových technologií musí spolupracovat vlády členských států EU poslu s akademickým i podnikatelským sektorem. Ostatně tato myšlenka byla i mottem letošního ročníku – „Spoluprací k rozvoji vodíkových technologií“.

Využití a zejména rozvoj vodíkových technologií v energetice, dopravě, ale i průmyslu je součástí evropského plánu na ochranu klimatu a součástí vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu.  

Konference se vedle dalších zúčastnil také Karel Havlíček z Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Úřadu vlády České republiky.

„Bez spolupráce vědecké sféry, veřejného a soukromého sektoru se neobejdeme. Nejde jen o financování, ale především o inovativní nápady, postupy a výměnu zkušeností. Těší mě, že prostor pro tyto účely nabízí letos již desátým rokem mezinárodní konference, kterou pořádáme. Jsem zároveň rád, že nás se svým odborným pohledem seznámí autor inovační strategie ČR pan Havlíček, uvedl Aleš Doucek, místopředseda představenstva HYTEP.

Na vodíkový pohon sází v poslední době prakticky všechny významné světové automobilky a v Česku se postupně bude rozrůstat síť vodíkových čerpacích stanic. Do roku 2025 by mělo u nás vzniknout šest až dvanáct těchto plnících zařízení, na jejichž rozvoj je jen do roku 2020 v rámci operačního programu doprava připraveno přibližně 200 milionů korun. Na českém trhu by se první vodíkové automobily měli objevit již v letošním roce.

V Řeži u Prahy funguje od podzimu 2018 první "vodíková" dobíječka pro elektromobily v České republice. Využívá energii akumulovanou do vodíku. Do roka a půl má přibýt také stanice doplňující přímo vodík. Uplatnění vodíkových technologií v dopravě a energetice se ÚJV ŘEŽ věnuje více než deset let. V uplynulých letech fungoval v rámci výzkumného projektu ÚJV ŘEŽ autobus na vodíkový pohon. Provozován byl společností Arriva Praha v Neratovicích na Mělnicku včetně čerpací stanice. Vozidla na vodíkový pohon mají dojezd 400 až 600 kilometrů, doba tankování nepřekračuje 10 minut. V Evropě je provozováno přes 500 vodíkových vozidel, vodíkové autobusy jezdí například v Londýně, Oslu a dalších.

HYTEP