HOCHBAHN vyhlásil tendr na 530 elektrických autobusů

Společnost Hamburger Hochbahn oznámila technické specifikace pro příští generaci elektrických autobusů, které plánuje nakupovat v období 2021 až 2025.
Společnost Hamburger Hochbahn oznámila technické specifikace pro příští generaci elektrických autobusů, které plánuje nakupovat v období 2021 až 2025.
HOCHBAHN zahájil celoevropské výběrové řízení na uzavření rámcové dohody na nákup až 530 elektrických autobusů, které hodlá nakoupit mezi lety 2021 až 2025.

V letech 2021 a 2022 bude HOCHBAHN nakupovat přes 100 elektrických autobusů, poprvé i cca 50 kloubových elektrických kloubových autobusů. Do konce roku 2022 bude celá flotila elektrických autobusů čítat více než 160 vozidel. Od začátku roku 2020 bude HOCHBAHN objednávat jen vozidla poháněná výhradně bez emisí. Konverze celého vozového parku, který v současné době zahrnuje 1 000 vozidel, by měla proběhnout do konce desetiletí. Přechod na autobusy bez emisí znamená další finanční náklady. Tyto investice do udržitelné dopravy a snižování emisí znečišťujících látek budou podpořeny financováním federální vlády.

Důležitým kritériem "specifikačního listu", který stanovoví technickou specifikaci dosud největšího tendru na elektrické autobusy v Německu, je ujetá vzdálenost, která je stanovena na  200 kilometrů. Pro prvních 50 kloubových autobusů je to z důvodu vyšší hmotnosti 150 kilometrů.

Podle výběrového řízení by měly být autobusy dobíjeny přes noc v depu. „Jsou však vítány také nabídky, které kromě depa umožňují příležitostné nabíjení na koncových zastávkách za účelem zvýšení dosahu,“ udává Hochbahn. Zkušenosti má s oběma technologiemi, současné elektrické autobusy, které se používají od konce roku 2018, se nabíjejí pouze v depu. Na inovační lince 109 se používají také vozidla, která jsou rychle dobíjena pantografy během provozu.

Ve specifikacích nechává provozovatel otevřenou strategickou možnost nákupu vodíkových autobusů nebo autobusů s palivovými články pro rozšíření rozsahu. Hochbahn v současné době testuje dva takové modely a hodlá iniciovat otevřený systém kvalifikací pro zakoupení autobusů s palivovými články. „Jakmile náš partner Daimler nebo jiní výrobci autobusů zahájí kromě bateriových autobusů hromadnou výrobu elektrických autobusů s palivovými články, jsme připraveni je testovat v pravidelném provozu,“ řekl Henrik Falk, generální ředitel společnosti Hamburger Hochbahn, při oznámení dokončení projektu vodíkových autobusů. Hochbahn nepřijal žádné rozhodnutí pro nebo proti konkrétní technologii pohonu.

Udržitelnost elektrických autobusů má pro HOCHBAHN větší význam než využití zelené elektřiny. Provozovatel autobusů bere v úvahu hodnocení celého životního cyklu, poprvé proto zahrne do svých smluv s dodavateli a obchodními partnery standardy udržitelnosti veřejných zakázek. V oblasti baterií vyžaduje od partnerů jednoznačný důkaz a vysoké standardy v řízení udržitelnosti.

HOCHBAHN


HOCHBAHN vyhlásil tendr na 530 elektrických autobusů
V Hamburku-Alsterdorfu bylo v dubnu 2019 otevřeno nové depo pro flotilu elektrických autobusů HOCHBAHN. Odtud bude na svých cestách do Hamburku odjíždět 240 ebusů. Foto HOCHBAHN