Hlavní město Rumunska nakoupí 100 elektrobusů
V roce 2019 uzavřelo Město Bukurešť smlouvu na nákup 130 hybridních autobusů Mercedes - Benz Citaro. Foto Radnice Bukurešti

Čtvrtý pokus. Bukurešťská radnice zahájila 16. června výběrové řízení na nákup 100 elektrobusů a potřebné nabíjecí infrastruktury pro modernizaci městské dopravy.

Čtvrtý pokus. Bukurešťská radnice zahájila 16. června výběrové řízení na nákup 100 elektrobusů a potřebné nabíjecí infrastruktury pro modernizaci městské dopravy.

Celková předpokládaná hodnota nákupu 100 elektrobusů činí 304 670 300 lei bez DPH (přibližně 61,5 milionů euro), financování je zajištěno prostřednictvím Regionálního operačního programu EU (POR) 2014-2020. Termín pro podání nabídek je 18.7. 2022.

Podle zadávacího procesu bude do 14 měsíců od podpisu smlouvy dodáno 34 autobusů, zbývajících 66 o rok později.

Nové 100 % elektrické bateriové autobusy budou dlouhé 12m s dojezdem nejméně 200 km, vozy mají být plně nízkopodlažní, se třemi dveřmi a klimatizací.