Elektrobusů v Evropě přibývá, lídrem za první pololetí je VDL
Největším trhem pro VDL je Nizozemsko. V prvním pololetí bylo na domácím trhu výrobce registrováno 88 elektrických bateriových autobusů. V roce 2023 přijede jen do Amsterdamu 84 dalších, 30 kloubových Citea LF-181 a 54 VDL Citea LF-122. Rámcová dohoda umožňuje objednat dalších 130 ks. Foto VDL

V roce 2022 bylo zatím registrováno 1 768 elektrických bateriových městských autobusů. Vede VDL Bus & Coach, následovaný BYD/Alexander Dennis a Yutong. Nejvíce elektrických autobusů jezdí ve Spojeném království, Německu a Francii. Souhrnná data poskytuje Chatrou CME Solutions.
Reklama
V roce 2022 bylo zatím registrováno 1 768 elektrických bateriových městských autobusů. Vede VDL Bus & Coach, následovaný BYD/Alexander Dennis a Yutong. Nejvíce elektrických autobusů jezdí ve Spojeném království, Německu a Francii. Souhrnná data poskytuje Chatrou CME Solutions.
Stále více nových městských autobusů v Evropě je elektrických. Během prvního pololetí letošního roku bylo v západní Evropě registrováno o 27,6 procenta více BEV než ve stejném období loňského roku. Největší byl holandský VDL s 242 autobusy, těsně následovaný BYD/Alexander Dennis s 221 ebusy a s 217 elektrobusy čínským Yutong. Lídr trhu VDL registroval nejvíce ebusů v Nizozemsku (88 ks), v Norsku (82 ks v Oslo), v Německu (45 ks) v Lucembursku (23 ks) a v Itálii (4 ks).

Autobusy s palivovými články mají na trhu stále velmi malý podíl, registrováno bylo jen 52 vozidel na vodík, největší podíl mají Caetano (13 ks), Solaris (12 ks), Wrightbus (11) a Van Hool (10 ks).

Kromě elektrických autobusů bylo registrováno v I. pololetí roku 2022 885 hybridních autobusů a 1 747 autobusů na CNG, dohromady jde o 4 452 městských autobusů s alternativním pohonem a hmotností 8 tun a více. Dalších 568 bylo plynových pro regionální dopravu. I přes elektrifikaci se počet plynových autobusů meziročně zvýšil na 1 747 kusů.

Ze všech nově registrovaných městských autobusů ve 26 evropských zemích má v prvním pololetí 64,5 procenta alternativní pohony. Za celý loňský rok to bylo 59,4 procenta a v roce 2020 52,5 procenta. Bezemisní autobusy (bateriové i vodíkové) mají podíl 29,9 procent, za celý loňský rok to bylo 22,8 procent a 15,1 procent za rok 2020. Počty hybridních autobusů se v roce 2022 snížily zejména z důvodu přechodu na elektrický pohon v Německu a na CNG ve Španělsku a Itálii.

Vyplývá to z analýzy poradenské společnosti Chatrou CME Solutions, která více než deset let sleduje vývoj autobusů s alternativními pohony v Evropě. Údaje pocházejí od oficiálních úřadů v každé zemi a zahrnují registrované elektrické autobusy (kromě trolejbusů), hybridní autobusy, autobusy na CNG a na palivové články v EU, Spojeném království, Islandu, Norsku a Švýcarsku. Neuvádějí objednávky ani dodávky ve zbývající části roku 2022. V pololetních číslech není zahrnuto Slovensko, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr nebo Malta. Údaje proto nejsou rok od roku přesně srovnatelné.

Nejvíce nových elektrobusů získala v první polovině roku Velká Británie, 350 a 19,8 % nově registrovaných vozů. Následovalo Německo (246 autobusů, 13,9 %), Francie (236 autobusů, 13,3 %), Dánsko (151 autobusů, 8,5 %), Švédsko (131 autobusů, 7,4 %), Norsko (128 autobusů, 7,2 %), Polsko (101 autobusů, 5,7 %), Nizozemsko (93 autobusů, 5,3 %), Itálie (61 autobusů, 3,5 %), Finsko (54 autobusů, 3,1 %). V ostatních zemích Evropy bylo během prvního pololetí registrováno méně než 50 elektrobusů.

Při srovnání celého období 2012 – první pololetí 2022 je lídrem na trhu Solaris s 1 225 autobusy a tržním podílem 11,9 procenta. V těsném závěsu je VDL s 1 211 autobusy (11,8 procenta podíl na trhu) a BYD je třetí s 1 187 autobusy (11,6 procenta podíl na trhu), následuje BYD/Alexander Dennis a Yutong. Celkem bylo registrování 10 271 elektrických autobusů a 323 autobusů na palivové články.


Elektrobusů v Evropě přibývá, lídrem za první pololetí je VDL
Elektrobusů v Evropě přibývá, lídrem za první pololetí je VDL
Údaje zahrnují registrované BEV ne s nabíjením z trolejí.
Elektrobusů v Evropě přibývá, lídrem za první pololetí je VDL
Údaje za roky 2012 – 2019 se týkají západní Evropy a Polska, zatímco údaje za roky 2020 a 2021 se týkají 27 zemí EU a také Velké Británie, Islandu, Norska a Švýcarska. Za první pololetí letošního roku se nepodařilo získat údaje ze Slovenska, Bulharska a Chorvatska.
Elektrobusů v Evropě přibývá, lídrem za první pololetí je VDL
Elektrobusů v Evropě přibývá, lídrem za první pololetí je VDL
Vývoj hybridních pohonů, pohonů na CNG, elektrických a palivových článků za 10,5 roku od roku 2012 do Q2-2022 včetně.