Dopravní podnik v Českých Budějovicích koupí trolejbusy
Trolejbusy ŠKODA 27 Tr s karosérií Solaris z roku 2018. Foto DPMČB

Dodávka 14 nízkopodlažních parciálních článkových trolejbusů umožní nahradit nejstarší vozy ŠKODA 15 Tr, trolejbusová flotila v Českých Budějovicích bude kompletně bezbariérová.

Reklama

Dodávka 14 nízkopodlažních parciálních článkových trolejbusů umožní nahradit nejstarší vozy ŠKODA 15 Tr, trolejbusová flotila v Českých Budějovicích bude kompletně bezbariérová.

Dopravní podnik města České Budějovice (DPMČB) zveřejnil výběrové řízení na dodavatele trolejbusů, které bez trolejového vedení ujedou na trakční baterie minimálně 10 km. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena na 263 milionů korun (necelých 18,8 milionů za jedno vozidlo), financování může být zajištěno z IROP 2021-2027. Hodnotícím kritériem je nejvýhodnější nabídková cena.

Zakázku na dodání článkových bateriových trolejbusů DPMČB vypsal už v červenci 2022, následně jí ale zrušil. Důvodem bylo zpřesnění požadavků na kvalifikaci uchazečů: "V průběhu zadávacího řízení nastaly okolnosti, které mají podstatný vliv na rozsah plnění sektorové veřejné zakázky a které dále zpřesňují požadavky na kvalifikaci dodavatelů. Dodavatelé, kteří v původním rozsahu plnění a s původními požadavky na kvalifikaci neuvažovali o podání nabídky, mohou s touto změnou svůj postup přehodnotit. V této souvislosti zároveň zadavatel rozhodl, že po úpravě zadávacích podmínek bude zadávací řízení k veřejné zakázce opětovně zahájeno," uvedl dopravní podnik v oznámení o zrušení zadávacího řízení. Zakázka se týkala nákupu deseti parciálních článkových trolejbusů za celkovou předpokládanou cenu 170 milionů korun. V novém zadávacím řízení je úroveň kvalifikačních předpokladů stanovena na dodávku minimálně 5 ks nových parciálních článkových nízkopodlažních trolejbusů (nebo významného podílu na jejich výrobě) realizovaných v posledních 7 letech.

Trolejbusy jezdí v Českých Budějovicích na 7 linkách, v pracovní dny při plném provozu vyjíždí 41 vozů. Trolejové vedení jednostopově dosahuje stavební délky 72 kilometrů, včetně manipulačních úseků.

Flotilu celkem 56 vozidel tvoří trolejbusy ŠKODA 15 Tr (většina je po modernizaci), ŠKODA 25 Tr a ŠKODA 27 Tr Solaris. Po dodání nových vozidel budou nejstarší ŠKODA 15 Tr vyřazeny a trolejbusový vozový park bude složený kompletně z nízkopodlažních bezbariérově přístupných vozidel.

Dopravní podnik letos modernizuje tři trační měnírny a buduje novou manipulační trať spojující trolejbusovou vozovnu v ulici Horní s ulicemi Strakonická a Nádražní, součástí stavby je vybudování nové měnírny MR5.