Dopravní podnik města České Budějovice nakoupí 35 článkových parciálních trolejbusů
Trolejbusovou flotilu v Českých Budějovicích tvoří trolejbusy ŠKODA 15 Tr (většina je po modernizaci), ŠKODA 25 Tr a ŠKODA 27 Tr Solaris. Po dodání nových vozidel budou nejstarší ŠKODA 15 Tr vyřazeny a trolejbusový vozový park bude složený kompletně z nízkopodlažních bezbariérově přístupných vozidel. Foto DPMČB

Do výběrového řízení s předpokládanou hodnotou 665 milionů korun se mohou zájemci o dodání trolejbusů s trakční baterií přihlásit do 8. září. Připravit si musí funkční vzorky.

Do výběrového řízení s předpokládanou hodnotou 665 milionů korun se mohou zájemci o dodání trolejbusů s trakční baterií přihlásit do 8. září. Připravit si musí funkční vzorky.

Kloubové trolejbusy mají mimo trakční vedení na baterii ujet v síti MHD v Českých Budějovicích 12 kilometrů. Celonízkopodlažní vozy dlouhé maximálně 18,75 metrů se čtyřmi dveřemi otvíratelnými dovnitř vozu musí uvést minimálně 115 cestujících. Pro praktickou údržbu požaduje dopravní podnik koženková sedadla. Samozřejmostí je dnes už klimatizace. Dopravní podnik stanovil technické podmínky pro nové trolejbusy velmi podrobně.

Pokud se týká odbavovacího, informačního a dalšího komunikačního systému, může uchazeč proti stávajícímu řešení nabídnout i jiné, musí být ale se současným plně kompatibilní. Ve vozidlech MHD nyní dopravní podnik využívá odbavovací terminály Mikroelektroniky, informační zařízení BUSTEC a dispečerský systém TRANSDATA. Vybraný dodavatel je povinnen nejpozději do 45 dní od výzvy provést v tomto smyslu provozní zkoušku. Na základě výsledku může být z výběrového řízení vyloučen.

Ke dni dodání objednateli musí nabízené trolejbusy splňovat veškeré podmínky pro provoz na pozemních komunikacích a v MHD pro Českou republiku a musí být způsobilé k provozu v městské hromadné dopravě v Českých Budějovicích. Vybraný dodavatel je povinen v rámci prokázázní technické kvalifikace do 90 dní od výzvy předvést zadavateli funkční vzorek nízkopodlažního parciálního článkového trolejbusu, který má být předmětem plnění veřejné zakázky (se základním vybavením, musí však ujet aspoň 2 km na trakční baterii a 3 km na vedení s dobitím baterie). Pokud funkční vzorek nebude splňovat základní požadavky zadavatele bude vybraný dodavatel z výběrového řízení vyloučen, podobně jako u prokázání plné kompatibility odbavovacího, informačního a komunikačního systému. Předvedením funkčního vzorku vozidla se chce dopravní podnik zřejmě vyhnout podobné situaci jakou zažívá Dopravní podnik Jihlava, který měl již v červnu 2022 od TRAM FOR ENVI a Bogdan Motors obdržet 6 parciálních trolejbusů SOR TNS 12, podobně jako Dopravní společnost Zlín-Otrokovice od SOR Libchavy a Dopravní podnik hlavního města Prahy, který čeká na článkové SOR TNS 18.

Kromě dodávky vozidel je součástí také cena za diagnostiku, speciální nářadí a školení, cena za poprodejní servis v průběhu záruční lhůty (60 měsíců) a za mimořádné opravy. V hodnocení nabídek má největší prioritu nabídková cena (80 %) a dále termín plnění (20 %) u prvních 14 vozů.

Prvních 14 trolejbusů musí být dodáno nejpozději do 18 měsíců od nabytí účinnosti kupní smlouvy. Součástí je diagnostika, speciální nářadí a školení pro provádění údržby. První dva vozy budou vybaveny automatickým systémem postřiku trolejové sítě roztokem nemrznoucí směsi za účelem prevence námrazy v zimním období. Dalších 11 vozů má přijet do jihočeského krajského města nejpozději do 31.12.2025 a posledních 10 do 30.6.2026.

Dopravní podnik města České Budějovice se pokoušel soutěžit dodavatele nových trolejbusů s trakční baterií dvakrát. V červenci 2022 zveřejnil zakázku na 10 ks parciálních trolejbusů, kterou v září zrušil. Jako důvod uvedl změnu rozsahu plnění a zpřesnění požadavků na kvalifikaci. 14 vozidel poptával v listopadu 2022, do soutěže se přihlásily ŠKODA ELECTRIC a turecká BOZANKAYA OTOMOTİV. Dopravní podnik z důvodu nových informací, zejména příslibu nových finančních prostředků a možnosti pořídit větší množství vozidel, zakázku zrušil. Aktuálně 2. srpna 2023 zahájil nové výběrové řízení, na dodavatele 35 trolejbusů s dodáním do poloviny roku 2026. Na financování může až do výše 70 % přispět IROP.

Trolejbusy jezdí v Českých Budějovicích na 7 linkách. Trolejové vedení jednostopově dosahuje stavební délky 72 kilometrů, včetně manipulačních úseků.

Flotilu celkem 56 vozidel tvoří trolejbusy ŠKODA 15 Tr (většina je po modernizaci), ŠKODA 25 Tr a ŠKODA 27 Tr Solaris. Po dodání nových vozidel budou nejstarší ŠKODA 15 Tr vyřazeny a trolejbusový vozový park bude složený kompletně z nízkopodlažních bezbariérově přístupných vozidel.