Dopravní podnik Cheb poptává autobusy na CNG
MHD v Chebu dlouhodobě zajišťuje společnost Autobusy Karlovy Vary . Od roku 2023 jí vystřídá Dopravní podnik Cheb. Foto AKV

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 11 ks nízkopodlažních nízkoemisních autobusů na CNG už do konce března 2023 (oprava na 31.5.2023) . Autobusy vyjedou na městských linkách v Chebu.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 11 ks nízkopodlažních nízkoemisních autobusů na CNG už do konce března 2023 (oprava na 31.5.2023) . Autobusy vyjedou na městských linkách v Chebu.

Nově vzniklý dopravní podnik zveřejnil 27. října výběrové řízení na dodavatele autobusů pro město Cheb. Zakázka je rozdělena na dvě části: 9 ks autobusů v délce do 12,3 m (minimálně pro 80 osob) se třemi dveřmi a  2 ks midibusů délky 7,5 - 8,5 m (minimálně pro 30 osob) se dvěma dveřmi.

Předpokládaná hodnota činí 61 890 tis. Kč bez DPH (53 910 tis. Kč pro 12 metrové a 7 980 tis. pro midibusy). Jediným hodnotícím kritériem je cena. Nákup bude pravděpodobně spolufinancován z IROP. Vozidla jsou specifikována jako nízkoemisní na CNG Euro 6. Vítězný uchazeč bude mít podle podmínek výběrového řízení na výrobu a dodání vozidel necelé 4 měsíce (za předpokladu dodržení lhůty pro podání nabídek do 24. listopadu) - Aktualizace k 10.11.2022 - na základě dotazu k VŘ, resp. vysvětlení, ke krátké dodací lhůtě, kterou není možné splnit, byl termín dodání autobusů posunut do 31. 5. 2023.

Vozidla mají být opatřena žlutočerveným jednotným nátěrem a znakem Města, vybavena odbavovacím a informačním systémem, zařízením pro počítání cestujících, klimatizací, USB zásuvkami, Wifi, celouzavřenou kabinou řidiče u 12m vozidel a pásy pro cestující v midibusech.

MHD v Chebu dosud zajišťuje společnost Autobusy Karlovy Vary. Od roku 2023 ji nahradí Dopravní podnik Cheb, původně dceřiná společnost Dopravního podniku Karlovy Vary (DPKV) zapsaná do obchodního rejstříku 11. května 2022. Na konci června převedl DPKV 100 % podíl v Dopravním podniku Cheb na Město Karlovy Vary.