Proti záměrům kraje a společnosti OREDO sjednotili ČSAD Semily a.s., Veolia Transport Východní Čechy a.s., Orlobus a.s. a Osnado spol. s r. o. a o své dohodě v pátek informovali vedení kraje.
Reklama
Proti záměrům kraje a společnosti OREDO sjednotili ČSAD Semily a.s., Veolia Transport Východní Čechy a.s., Orlobus a.s. a Osnado spol. s r. o. a o své dohodě v pátek informovali vedení kraje.
20.7.2009: Kartelové paktování dopravců si bere cestující jako rukojmí.
Autobusoví dopravci v Královéhradeckém kraji bijí na poplach. Podle nich totiž v regionu od 1. září vážně hrozí. naprostý kolaps regionální autobusové dopravy. Vážnost situace potvrzuje i fakt, že se proti záměrům kraje a společnosti OREDO sjednotili čtyři nejvýznamnější dopravci v regionu a o své dohodě v pátek informovali vedení kraje.

O co jde? Firma OREDO, organizátor regionální dopravy Královéhradeckého kraje, nedávno zaslala starostům obcí písemnou výzvu, aby se vyjádřili k záměru integrace a optimalizace autobusové dopravy – potíž je v tom, že nejen, že vedení firmy své plány nepředstavilo všem starostům zúčastněných obcí, ale navíc žádá, aby se k věci vyjádřili v šibeničním termínu dvou týdnů. O letních prázdninách, kdy nezasedají zastupitelstva, to je téměř nemožné. Bez zapracování oprávněných připomínek by došlo k naprostému chaosu.

„Netřeba připomínat spor, který se před časem odehrával mezi dopravcem a objednavatelem v Ústeckém kraji. Nejvíce zasaženi byli právě občané, a zejména tomu svou iniciativou chceme předejít,“ upozorňuje Jiří Vařil, člen představenstva ČSAD Semily a.s., jednoho ze čtyř dopravců, kteří se sdružují proti záměru Královéhradeckého kraje.

„Dne 17. července čtyři nejdůležitější dopravní společnosti v Královéhradeckém kraji – ČSAD Semily a.s., Veolia Transport Východní Čechy a.s., Orlobus a.s. a Osnado spol. s r. o. – uzavřely Smlouvu o sdružení. Základním cílem sdružení je prosazení zákonnosti postupu Královéhradeckého kraje a společnosti OREDO při optimalizaci a integraci regionální dopravy,“ vysvětluje Martin Bělovský, jednatel firmy Osnado spol. s r. o. Podle něj totiž OREDO chce účastníkům nově vzniklého sdružení předložit dodatky k uzavřeným smlouvám v rozporu s právními předpisy (zákonem o silniční dopravě a nařízení vlády 493/2004) i ekonomickou logikou, přičemž systematicky ignoruje dlouhodobě uplatňované argumenty dopravců.

„V případě, že bychom odmítli, nám kraj hrozí nasazením duplicitních spojů na linkách provozovaných účastníky sdružení. Podle našeho názoru je takové jednání protizákonné a účastníkům znemožňuje řádně plnit závazek veřejné dopravy,“ upřesňuje. Podle Bělovského předmětem smlouvy čtyř dopravců rozhodně není vzájemné určování cen ani narušení pravidel hospodářské soutěže, ale skutečná obava ohledně efektivity dopravy na území Královéhradeckého kraje.

„Vladimír Záleský, jednatel společnosti OREDO, chybně a nepřípustně tlačí na rychlou optimalizaci dopravy v Královéhradeckém kraji. Ignoruje přitom stanoviska obcí. Pokud jeho plán projde, může se stát, že autobusy budou jezdit v nových, zcela nevyhovujících časech – sečteno podtrženo, lidé se nedostanou včas do práce, děti dorazí pozdě do školy, zkomplikují se i návštěvy u lékaře,“ varuje Tomáš Roubiček, ředitel ČSAD Semily a.s.

Jmenovaní dopravci chápou sdružení především jako prostředek pro efektivní komunikaci s krajem při přípravě skutečně smysluplného a reálně fungujícího systému veřejné dopravy v Královéhradeckém kraji.

„Pan Záleský však chce svůj plán realizovat do 1. září. Z jakého důvodu, lze těžko soudit, ale dost možná v tom svou roli hrají i říjnové volby,“ uzavírá Vařil.

Tisková zpráva Headline PR