(Daň z obratu za přepravu osob).
Reklama
(Daň z obratu za přepravu osob).
Nedávno jsme uveřejnili: ČESMAD BOHEMIA: Roční daňové přiznání za rok 2008 v Německu ....
Roční daňové přiznání za rok 2008 – Rakousko
Obdobně jako tomu bylo po skončení roku 2007, musí čeští autobusoví dopravci a všichni příjemci plnění jejich výkonu, kteří jsou v Rakousku daňově zaregistrováni pro účely platby daně z obratu za přepravu osob po rakouském území, podat i za rok 2008 roční daňové přiznání. Sdružení ČESMAD BOHEMIA proto všem případným zájemcům nabízí opětovně překladové materiály k této problematice s tím, že překlad ročního daňového přiznání 2008 pro Rakousko je od 2.3.2009 na všech regionálních pracovištích připraven k prodeji.

Jakmile je podnikatel (či právnická osoba veřejného práva) v Rakousku daňově registrován, je povinen podávat jak předběžná daňová hlášení, tak roční daňové přiznání, ve kterých musí být přiznány všechny obraty a současně může být uplatněn odpočet DPH (např. z tankování či mýtného).

Roční přiznání k dani z obratu je v Rakousku nutno podat pomocí formuláře U1 nejpozději do 30. dubna následujícího roku. U elektronicky podávaných přiznání k dani z obratu je podací termín do 30. června následujícího roku.

Roční daňové přiznání je možno podat jak klasicky v papírové podobě, tak i plně elektronicky pomocí systému FinazOnline. Pro elektronické podání ročního přiznání z daně z obratu je však nezbytné u rakouského finančního úřadu v Grazu individuálně získat tři přístupové kódy (TID-identifikace účastníka, BENID–identifikace uživatele a PIN–osobní identifikační číslo).

Pro klasické písemné papírové podání je nezbytné vědět, že rakouský formulář U1 je možno vyplnit ručně a nebo i elektronicky při použití elektronického formuláře, který je zveřejněn na webové adrese http://formulare.bmf.gv.at/service/formulare/inter-Steuern/pdfs/2008/U1.pdf . Jedním či druhým způsobem vyplněný formulář U1 je pak nutno podepsat, orazítkovat a odeslat doporučenou poštou na adresu rakouského finančního úřadu Graz-Stadt. Odeslání formou e-mailu je nepřípustné.

Daňová sazba za přepravu osob činí 10 %. Ke každému ročnímu daňovému přiznání musí být připojeny kopie faktur vystavených v daném období.
Jaroslava Černá ČESMAD BOHEMIA