Autobusy na vodíkový pohon do Bratislavy dodá Solaris
Solaris Urbino Hydrogen. Celkem čtyřicet městských autobusů na vodíkový pohon bude jezdit v Bratislavě, dodání je závislé na poskytnutí dotací. Foto Solaris

Dopravní podnik Bratislava 1. prosince vyhodnotil soutěž na dodavatele svých prvních autobusů s palivovými články. Druhá nabídka přišla od Toyota Central Europe.
Dopravní podnik Bratislava 1. prosince vyhodnotil soutěž na dodavatele svých prvních autobusů s palivovými články. Druhá nabídka přišla od Toyota Central Europe.
Čtyřicet nových nízkopodlažních vozů do délky 12,2 metru, vybavených moderními technologiemi (kamerový, informační a odbavovací systém) dodá Dopravními podniku Bratislava (DPB) společnost Solaris.

Na dodávku těchto – v našich končinách – revolučních autobusů byly předloženy dvě nabídky, přičemž úspěšným uchazečem se stala polská společnost SOLARIS Bus & Coach sp. z .o.o. s celkovou cenou ve výši 24 400 000 EUR. Úspěšný uchazeč předložil nabídku na autobus zn. SOLARIS URBINO 12 HYDROGEN. Vysoutěžená cena je o 3,6 milionu. EUR nižší, než předpokládaná hodnota zakázky, která byla stanovena na 28 milionů. EUR. Druhým uchazečem byla společnost Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o. s vozidlem Toyota Caetano.

Vodíkové autobusy jsou v současnosti považovány za nejzelenější dopravní prostředky s reálným ekologickým potenciálem do budoucna a náš Dopravní podnik Bratislava by již brzy mohl být prvním dopravcem s flotilou vodíkových autobusů na Slovensku a v Čechách. Jelikož nám záleží na snižování emisní stopy, hledáme varianty, kterými uděláme MHD v Bratislavě ekologičtější. Již dnes jsme proto zařazeni v zásobníku evropských projektů, které se zaměřují na výrobu čistého vodíku až po jeho využití v průmyslu a v oblasti mobility a dopravy. Dodávka těchto vodíkových autobusů by mohla být reálným a dosud největším „vodíkovým“ projektem na Slovensku,“ řekl Martin Rybanský, předseda představenstva DPB.

Autobusy budou dodávány ve smyslu rámcové smlouvy na dodání autobusů na základě jedné nebo více objednávek dle potřeb DPB s tím, že zadání objednávek je DPB jako objednatel oprávněn podmínit poskytnutím nenávratného finančního příspěvku z EU fondů, případně z dotačních finančních prostředků od Hlavního města Slovenské republiky Bratislavy na nákup autobusů. Dodací lhůta je stanovena do 15 měsíců od zadání objednávky. Po uplynutí zákonných lhůt podle zákona o veřejných zakázkách DPB přistoupí k podpisu smlouvy.