Autobusy na vodík jsou aktuální i na Slovensku
Národná vodíková asociácia Slovenska pořádala 24. června vodíkový workshop, kde byly představeny plány rozvoje vodíkových technologií na Slovensku. DPB plánuje provoz autobusů s pohonem na vodík. Foto Martin Rybanský

Bratislavský dopravní podnik v srpnu začne soutěžit dvacet elektrických autobusů s palivovými články. Nákup drahé technologie je podmíněn eurodotacemi.
Bratislavský dopravní podnik v srpnu začne soutěžit dvacet elektrických autobusů s palivovými články. Nákup drahé technologie je podmíněn eurodotacemi.
Dopravní podnik Bratislava (DPB) se bude ucházet o podporu projektu na nákup až 40 vodíkových autobusů. V první fázi plánuje koupit 20 kusů s délkou do 12 metrů. V provozu by se mohly objevit již na přelomu let 2022/2023. Pilotní projekt bude inspirací i pro další města a s růstem počtu vodíkových vozidel by měla výrazně klesat cena vodíku, uvedl DPB na vodíkovém workshopu pořádaném NVAS 24. června.

Ve srovnání s bateriovými elektrobusy je  výhodou pohonu na vodík vyšší dojezd či rychlé tankování. S dojezdem více než 350 km by mohl DPB vozidla s palivovými články použít na většině linek MHD, obsluhovaných krátkými autobusy. Soutěž bude vyhlášena po posouzení kritérií, pravděpodobně již v srpnu 2021.

"DPB záleží na snižování emisí výfukových plynů a podpoře ekologie. Nákup a provoz vodíkového autobusu je však třikrát dražší než u dieselových. Vláda chce snižovat emise a my chceme být její silným partnerem. Apelujeme proto na vytvoření eurofondového programu, který by podpořil financování takových projektů," zdůraznil Martin Rybanský, předseda představenstva DPB a.s.

Nová rozvíjející se technologie s sebou přináší i nutnost vybudování infrastruktury. V tomto ohledu může DPB využít a rozšířit svou stávající plnicí stanici na CNG, v areálu vozovny Jurajov Dvor.

V první etapě může DPB tento typ autobusu nasadit na vytíženou linku č. 50. Při rozhodování městský dopravce zohlednil nejen jejich dojezd, ale i fakt, že trasa protíná několik městských částí, centrum města a křižuje všechny tramvajové radiály. Tímto způsobem se dopravnímu podniku podaří snížit emise této linky o sto procent a odprezentovat výhody vodíkového pohonu široké veřejnosti.

Autobusy tvoří v současnosti 60% všech výkonů v bratislavské MHD, přičemž polovina vozového parku je nízkoemisní (elektrobusy, CNG a autobusy splňující normu Euro VI). DPB patří na Slovensku a v Česku mezi lídry z hlediska počtu kilometrů ujetých elektrobusy. Provozuje šestnáct SOR NS 12 a dva SOR EBN 8.