Africký projekt s bionaftou
Scania zahajuje projekt s autobusy na bionaftu v hlavním městě Pobřeží slonoviny, Abidjanu. Foto: Scania.

Společnost Scania spolu s dalšími partnery zahájila v Pobřeží slonoviny provoz autobusu na bionaftu vyrobenou z kaučukových semen. Brzy má vyrůst nové autobusové depo a koridor BRT.

Společnost Scania spolu s dalšími partnery zahájila v Pobřeží slonoviny provoz autobusu na bionaftu vyrobenou z kaučukových semen. Brzy má vyrůst nové autobusové depo a koridor BRT.

Výrobce autobusů Scania ve spolupráci s energetickými společnostmi a místními úřady TotalEnergies Marketing Côte d’Ivoire, ANADER a LA SIR zahájily pilotní projekt s autobusovou dopravou na bionaftu v Abidjanu, hlavním městě afrického státu Pobřeží slonoviny. Cílem je dramaticky snížit emise z veřejné dopravy a vytvořit pracovní místa prostřednictvím místně vyráběných biopaliv.

Udržitelně vyráběná biopaliva z odpadu jsou podle Scania v současnosti nejlepší možností, jak rychle snížit emise z veřejné dopravy v afrických zemích. Biopalivo jako bionafta sníží emise uhlíku až o 80 % a ještě více, pokud se použije jako bioplyn. Nedávné studie ukázaly, že biopaliva budou v příštích několika desetiletích životně důležitá pro dekarbonizaci těžké dopravy, a to jak pro nové, tak pro stávající vozové parky.

V roce 2017 Scania zahájila spolupráci s úřadem pro rozvoj venkova Pobřeží slonoviny Agence Nationale d'Appui au Développement Rural (ANADER), s cílem prozkoumat možnosti místní výroby biopaliv z kakaa a kaučuku a dalších zemědělských odpadů jako je například zvířecí hnůj. Nyní partneři na základě dohody z července 2022 vyvíjejí pilotní projekt výroby 3 500 litrů bionafty FAME z kaučukových semen a její testování v autobuse Scania provozovaném místní dopravní společností SOTRA.

Další fáze projektu začne brzy výstavbou nového autobusového depa a koridoru pro BRT.

Za poslední rok Scania dodala SOTRA 400 standardních autobusů kompatibilních s bionaftou a 50 kloubových autobusů kompatibilních s bioplynem.