Reklama
Reklama
Reklama
Veřejnost a doprava

a fotoreportáž z konference 16.11.2012.

Konferenci pořádala Incheba Praha v rámci veletrhu Czechbus 2012. K dispozici ke stažení je většina prezentací z konference. Chybí např. prezentace Patrika Kotase, kde byly pouze obrazové podklady - samotná zajímavá a obsáhlá přednáška k nim proběhla pouze ústně. Pokud některý z přednášejících svoji prezentaci zde postrádá, budeme vděčni, pokud ji poskytne. Cista_mobilita_elektromobilita_Ludek_Sosna_MDCR.ppt Soucasny_vyvoj_trolejbusy_Jan_Spousta.ppt Projekt_TROLLEY.ppt Elektrobus_EBN_10_5_v_DP_Ostrava_DPO.ppt Solaris_Electric_mobility_in_public_transport.ppt SOR_elektrobusy.pdf VOLVO_7900_Hybrid_Radko_Manda.ppt Hybridni_pohony_Vodikove_technologie_UJV_REZ_Michal_Morte.ppt Prezentace z konference jsou umístěny také na stranách veletrhu Czechbus

person dabra  date_range 05.12.2012

Seminář BHLC a BRT systémy ve veřejné dopravě proběhl 15.11.2012 v rámci veletrhu Czechbus v Praze. Prezentace ze semináře ke stažení.

Veletrh Czechbus na pražském holešovickém výstavišti není jen o prezentaci vozového parku autobusů a dalších motorových vozidel, ale i místem, kde dochází k setkávání odborné veřejnosti k nejrůznějším debatám. Mezi vhodná místa patří i různé konference, které veletrh obohacují a rozšiřují povědomí o udržitelné dopravě. Na čtvrtek 15. listopadu, první den veletrhu, připravilo Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. od 11 do 13 hodin v konferenčním sále ve Střední hale Průmyslového paláce tematický blok přednášek na téma Autobusové dopravy s vysokou úrovní služeb. Jednotlivé příspěvky byly zaměřeny na představení systémů s vysokou kvalitou, historií jejich vzniku, jednotlivé druhy systémů a možnosti, které nabízí. Prezentována byla kromě koncepce systémů i vozidla, dopravní infrastruktura, kterou využívají a ukázkové vzory ze zahraničí. V další části byly představeny projekty výzkumu - nejprve projekt „European Bus System of the future“, řešený v rámci 7. rámcového programu pod záštitou UITP, následující prezentace byla věnována projektu Polite a možnostem využití informačních technologií v dopravě. Závěr konferenčního bloku patřil „městským zkušenostem“ z Českých Budějovic a Prahy. V prvním městě se postupně realizuje projekt „Koridor MHD v Českých Budějovicích“, který již má první reálné výsledky v podobě změny linkového vedení a vzniku tzv. páteřních linek a zrod nových buspruhů v Lidické ulici a na Senovážném náměstí. Závěr konference patřil pražským zkušenostem a prvním ohlasům na změny linkového vedení provedené k prvnímu září 2012. Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. děkuje všem přednášejícím a přítomným za účast, stejně jako Busportálu za mediální prezentaci a technickou výpomoc. Jan Spousta Program přednáškového bloku - prezentace ke stažení: Představení systémů BHLS/BRT, infrastruktura, vozidla (CDV - Jan Spousta, Michal Váňa) Evropské provozy s autobusovou dopravou s vysokou úrovní (Petr Vychodil) European bus of the future (DPP – Jan Barchánek) Koridor MHD v Českých Budějovicích (DPMČB - Radek Filip) Informační systémy ve veřejné dopravě, projekt Polite (CDV – Eva Gelová) Metrobusy v Praze – koncepce systému a první zkušenosti (ROPID - Martin Jareš, )

person dabra  date_range 19.11.2012

Konference proběhla 31. května 2012 v Praze.

Po dohodě s CDV jako spolupořadatelem jsou prezentace umístěny na serveru ČSAD SVT Praha s.r.o. (provozovatel BUSportálu). Jako první je umístěn Sborník bez materiálu Jana Spousty k historii trolejbusové dopravy v ČR, který je přislíben jako samostatný v budoucnu: Sborník Petr Sýkora, Václav Lenoch: Celosvětové trendy ekologizace dopravy Luděk Sosna: Perspektivy e-mobility ve veřejné dopravě František Vichta: Trolejbusy jako součást městského dopravního systému Vladimír Bielko, Projekt TROLLEY Dalibor Šimka: Trolejbusy ve městě Brně Antonín Macháček: Trolejbusy v ČR Michal Sládek: Zkušenosti s multimodální mobilitou světových měst Jan Spousta: BUS DOPRAVA S VYSOKOU ÚROVNÍ SLUŽEB Jan Černý, Lukáš Pech: Elektromobilita v městské hromadné přepravě osob, Elektrobusy – hromadné dopravní prostředky pro 21. století Zdeněk Žák: Elektromobilita Projekt Trolley je realizován v rámci programu CENTRAL EUROPE a spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Konference proběhla v prostorách Ministerstva dopravy ČR 31.května 2012.

person dabra  date_range 11.06.2012

proběhl 4.10. v prostorách Ministerstva dopravy. **** Tisková zpráva CDV a PREZENTACE KE STAŽENÍ ***

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. pořádalo v úterý 4. října 2011 ve velkém přednáškovém sále Ministerstva dopravy národní konferenci k evropskému projektu COST TU0603 „Buses with High Level of Service (Autobusová doprava s vysokou úrovní služeb)“ dále jen BHLS. Mediálním partnerem konference byl BUSportál. Smyslem semináře bylo přiblížit problematiku vysokokapacitní dopravy české veřejnosti a na konkrétních příkladech ukázat její možnosti. Úvodního slova se ujal František Vichta, vedoucí oddělení veřejné dopravy Ministerstva dopravy. Ve svém příspěvku zhodnotil současný stav veřejné dopravy a nastínil možný výhled do budoucna. Za CDV, v.v.i. vystoupil Miroslav Vančura, vedoucí oblasti koncepce rozvoje dopravního sektoru, který kriticky zhodnotil aktuální situaci na trhu veřejné dopravy. Účastníky semináře přivítal i Antonín Macháček, ředitel Sdružení dopravních podniků ČR. Následující blok byl věnován samotnému projektu COST TU0603. Jan Spousta a Michal Váňa (oba za CDV, v.v.i.) přednesli základní principy autobusová dopravy s vysokou úrovní služeb a požadavky na vybavení dopravní infrastruktury a vozidel, včetně legislativních podmínek pro jejich provoz. Jejich přednášky doplnil šéfkonstruktér společnosti SOR Jan Černý o možnosti využití elektrobusů včetně prvních zkušeností s jejich nasazením v provozu. Prezentace Jana Barchánka (DP Praha), byly věnovány již názorným konkrétním příkladům ze zahraničí a inteligentním řídícím a informačním systémům, které BHLS potřebují pro svůj provoz. Důraz byl kladen na informace pro cestující, odbavovací systémy a možnosti preference vozidel. Konkrétní aplikace páteřních koridorů v rámci pražské aglomerace přednesl Filip Drápal z organizace ROPID, která je regionálním koordinátorem veřejné dopravy v Pražském regionu. Preference veřejné dopravy byla dále rozvedena v prezentaci jeho kolegy Tomáše Prouska . Přípravu a zavádění BHLS koridorů v ČR dokumentoval Vladimír Faltus ze společnosti Mott MacDonald na příkladu města České Budějovice, kde došlo v průběhu letošního roku k zásadní reorganizaci trolejbusové dopravy s cílem minimalizovat intervaly a zjednodušit linkové vedení. Součástí prezentace byly i konkrétní zmínky o dalších krocích vedoucích k preferenci VHD. Z Jihočeského kraje byl i následující příspěvek Petra Pistulky (Comett plus, spol.s.r.o.) , dokumentující stav veřejné dopravy v Táboře jako zástupce středně velkých měst ČR. Přepravní výkony MHD v táborské aglomeraci však významně převyšují průměr obdobných měst s městskou hromadnou dopravou. Společnost Comett se pokusila jít trochu jinou cestou než běžní dopravci a vsadila na rozmanitost vozového parku z hlediska paliv. Poslední příklad z ČR přednesl František Brachtl z odboru dopravy Zlínského kraje. Z pohledu objednatele regionální dopravy přinesl pohled na problematiku BHLS také z druhé strany. Zlínský kraj trpí v současné době rapidním úbytkem cestujících ve veřejné dopravě, což se neblaze projevuje právě na četnosti spojů a kvalitě dopravní obsluhy obecně. Na závěr vystoupil InAntonín Macháček ze Sdružení dopravních podniků ČR, který shrnul potřeby a možnosti využití MHD v České republice a neopomenul zdůraznit standardy veřejné dopravy dle doporučení SDP ČR, které jsou již na takové úrovni, že MHD ve většině ukazatelů splňuje více či méně požadavky pro BHLS. Více informací o projektu COST TU0603 „Buses with High Level of Service naleznete na stránkách projektu http://www.bhls.eu . BUSportál po dohodě s CDV, v.v.i. umístil všechny prezentace na webu ke stažení: 01_Program_COST.pdf 02_System_BHLS-princip.pdf 03_BHLS-Vozidla.pdf 04_vozidla-legislativa.pdf 05_BHLS-infrastruktura.pdf 06_BHLS-ITS.pdf 07_BHLS-CZ_preferenceVD.pdf 08_BHLS-paterni_linky_Praha.pdf 09_Koridory_MHD_Ceske_Budejovice.pdf 10_MHD_Tabor.pdf 11_BHLS_MHD_shrnuti.pdf 12_IDS_Zlin.pdf 13_EU_project_EBSF.pdf

person dabra  date_range 26.10.2011
Reklama
IDOS
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací