Reklama
Reklama
Reklama
Veřejnost a doprava

v Plzni. Trolejbusy nově v Montrealu a Leedsu, průzkum pohybu ve městě z dat telefonních operátorů, kartové systémy nejen v Londýně, udržitelný život ve městě a zajímavá komplexní řešení a mnoho dalšího ....

Plzeňská konference má mnoho jedinečných prvků. Určitě to mohu posoudit, protože konferencí o dopravě, telematice a podobých tématech jsem se účastnila posledních deset let opravdu mnoha. Netypická byla například účast náměstka ministra dopravy Jiřího Žáka. Obvykle zástupci ministerstva podobné akce zahájí, často přednesou na úvod jakýsi všeobjímající příspěvek a odjedou. Tentokrát byl Jiří Žák u krátkého zahájení a pak pozorně průběh konference sledoval. To, že dokáže zástupce ministerstva i naslouchat, je velmi cenné. Unikátní byla však především reálná světovost akce, kdy se všichni vzájemně po oba dny pozorně poslouchali. První příspěvkem na téma zlepšování veřejné dopravy (Projekt IBM Insights in motion) zahájil konferenci Milind Naphade z USA. IBM vypracovalo projekt sledování toku cestujících a vypracování vzorců přesunů osob s využitím pro plánování dopravy. Zajímavé je využití dat nikoli z jakýchsi průzkumů, ale z dat z mobilních telefonů. Pro získání věrohodných dat stačí spolupráce jediného velkého operátora. Data, která jsou tímto softwarem získávána, jsou pouze agregovaná, tedy nejsou nijak ohroženy informace o klientovi. Software umožňuje agregaci dat přímo u operátora. Operátor má ve smlouvě s klientem souhlas s využitím agregovaných dat. Nepochybně není služba od IBM levná, ale Milind Naphade garantuje návratnost při úsporách vyplývajících z úprav dopravy podle výsledků projektu. Jako příklad bylo uvedeno šedesátitisícové město Dubuque v USA a mnohamilionový Istanbul. V rámci telematické části konference se představil také Fréderic Jans-Colemans z bruselského dopravního podniku STIB. Z prezentace na téma sledování bruselských vozidel vyplynulo především to, že mnohá česká města a jejich dispečinky jsou patrně už technologicky dále. Na téma odbavení a odbavovacích karet nejen v londýnské MHD promluvil Richard Thomas z britské společnosti CUBIC. V podstatě mnoho měst považuje za úspěch neexistenci papírových jízdenek. (Z pohledu BUSportálu je ponechání papírových jízdenek jako doplňkového způsobu odbavení při rozvinutých bezkontaktních technologiích jako je to v Plzni komfort, který je dobrý). Richard Thomas také uvedl, jak i ve světě je komplikované, aby se např. dvě města domluvila na vzájemné akceptaci karet. Jako vzor uvedl Vancouver a Chicago. Tady opět lze jen vyzdvihnout středočeský clearingový systém akceptace karet dopravci. Podle Richarda Thomase by se budoucnost měla oklikou vrátit k jednoduchosti (nastoupit a zaplatit bylo přeci tak jednoduché). Pouhým průchodem okolo snímače by se mohla realizovat úhrada jízdného z karty, aniž by se cestující např. z ciziny čímkoli zabýval. Plzeň se představila s obecně známým projektem multifukční karty a momentální novinkou - dobíjení v bankomatech bez potřeby samostatných dobíjecích kiosků. Širší kontex města a dopravy představil Martin Barry z USA (vyučoval i na ČVUT) v projektu reSITE. Hlavním tématem bylo představit snahu zachovávat, respektovat a odhalovat místní prostředí a kulturu spolu s důrazem na udržitelný život ve městě. Jako zajímavý příklad uvedl úpravy Times square v New Yorku, kde řešení přátelské lidem a bez automobilů pozvedlo na pěších zónách i obchod. Projekt a ideje reSITE je možno poznat na reSITE konferenci 20. – 21. června 2013 v centru DOX v Praze. Svoje vize a zkušenosti zejména při řešení prostoru přednádraží v Hradci Králové představil i architekt Patrik Kotas. To, že trolejbusová doprava je možná ve stávajících mantinelech a její rozvoj je zastavený, vyvracel Luc Y.Trembley z kanadského Montrealu, kde se chystá masivní nasazení kloubových trolejbusů a zároveň provoz hybridů a malokapacitních elektrobusů. Potěšující je i fakt, že po desítkách let se v nové kvalitě vracejí trolejbusy i do Británie. Chystanou páteřní linku s oddělenými koridory představila Louise Porter z Leedsu. Město, kde neexistuje v současnosti žádný systém rychlé dopravy, vybuduje modelový trolejbusový systém za masivní veřejné podpory. Systém NGT (New Generation Transport) Leeds kromě trolejbusové linky zahrnuje i vybudování P + R parkovišť podél trasy tak, aby se obyvatelům vyplatila kombinace IAD a veřejné dopravy. Start se očekává do roku 2020. Program prvního dne uzavřela Laura Delgado Hernández seznámením se zajímavými dopravními terminály v Madridu - nedávno jsme se mohli podívat do terminálu Moncloa . Zdůraznila ideu intenzívního rozvoje stávajícího stavu bez expanzionistických tendencí. Určitě je užitečné si uvědomit, co je konkurencí dopravnímu podniku v jakémkoli městě se zdánlivým monopolem - tedy tam, kde se o podíl na dopravě ve městě nedělí více provozovatelů veřejné dopravy - tam, kde jsou, řeší situaci obvykle koordinátor (např. ROPID v Praze). Konkurencí jsou osobní automobily, motocykly (přibývající skútry) a jízdní kola. Do systému patří samozřejmě i chodci a tam, kde se potlačuje komfort chodců, nahrává to zejména individuální automobilové dopravě. Odrazujícím případem, který už podruhé mohli na vlastní oči vidět i účastníci konference, je plzeňská křižovatka U Prazdroje (U Jána) v centru města, která se k chodcům (i vystoupivším z MHD) chová velmi arogantně. Při vší úctě k cyklistům by měla být priorita dána podpoře nejprve té společné dopravě a paralelně v míře odpovídající množství přepravených lidí pak cyklistům. Cyklisté by měli být prioritně vedeni jinudy než jsou hlavní koridory veřejné dopravy, koneckonců to není ani pro samotné cyklisty zdravé a bezpečné prostředí. V momentě, kdy se zájmy obou skupin střetávají, pak veřejná doprava musí mít přednost. Ve zkratce tedy není možné, aby na křižovatkách v centrech komplikovaly přechody/přejezdy cyklistů plynulý průjezd tramvají a jeden sebeekologičtější cyklista omezoval desítky lidí v této tramvaji. K atributům městské dopravy - nikdo už naštěstí nepochybuje o tom, že perspektivu má pouze rychlá, pohodlná i zábavná veřejná doprava. Řediteli PMDP Michalovi Krausovi se nelíbí slovo hromadná jako přívlastek, který odrazuje, ale princip této dopravy je založen na dohodě, že nás pojede více v jednom vozidle. Navrhuji tedy využít slovo společná, i když zkratka MHD je tu asi už navždy. Tolik pro inspiraci, mnoho dalšího můžete najít v prezentacích. Sérii materiálů z konference uzavřeme ohlédnutím za druhým dnem. Dagmar Braunová Obecné zhodnocení konference a odkazy. Fotogalerie.

person dabra  date_range 17.04.2013

k tomu přispívají i setkání odborníků z celého světa na Mezinárodní konferenci Chytrá a zdravá městská veřejná doprava . Ta proběhla 9. a 10.4. 2013 už podruhé v Plzni. Fotogalerie. Odkaz na prezentace

17.4.2013: Ohlédnutí za první částí konference Chytrá a zdravá městská veřejná doprava v Plzni Trolebusy nově v Montrealu a Leedsu, průzkum pohybu ve městě z dat telefonních operátorů, kartové systémy nejen v Londýně, udržitelný život ve městě a zajímavá komplexní řešení a mnoho dalšího .... PMDP: Prezentace ke stažení Letošní už druhý ročník této zajímavé akce splnil očekávání - laťka byla při prvním ročníku nasazena velice vysoko, ale druhý ročník potvrdil, že vysoká úroveň nebyla v žádném případě náhodná, ale že jde o vysoce profesionální a zároveň dramaturgicky přitažlivý projekt. Prestiž, kterou konference získala při prvním ročníku, umožnila organizátorům získat špičkové odborníky a velké spektrum pohledů. Veřejná doprava se tak v letošním roce prezentovala plně v kontextu života ve městě se všemi souvislostmi. Ve dvou dnech zaznělo 24 přednášek ve 4 tematických blocích a přijelo více než 300 účastníků z 10 států. Mezinárodní konferenci Chytrá a zdravá městská veřejná doprava zorganizoval tým odborníků Plzeňských městských dopravních podniků, a.s. (PMDP) pod vedením ředitele Michala Krause. Energie a invence kreativních lidí z PMDP jsou "náklady", které se dlouhodobě mohou Plzni jen vyplatit. Moderní, sebevědomý a odvážný přístup s vizí předpokládá seznamovat se s celosvětovými trendy a nechat se inspirovat. Návštěvnost potvrzuje zájem mnoha odborníků v oboru, kteří oceňují jak profesionální úroveň, tak dostupnost akce. Navíc domácí prezentace ukazují, že i ČR má co ukázat světu. Finančně je tato akce plně pokryta sponzory a partnery. Všem patří dík. Příští ročník se uskuteční 21. a 22. dubna 2015, tj. v roce, kdy bude Plzeň nositelem titulu Evropské hlavní město kultury (EHMK). Pokud budou organizátoři akcí EHMK mít elán, nápady a usilovnost pořadatelů konference a dojde k vzájemné synergii, pak je určitě na co se těšit. K vlastnímu průběhu konference a některým prezentacím se vrátíme podrobněji během týdne. Postřehů a poznámek ke zpracování je opravdu mnoho. Výjimečně je článek orámován fotografií ze zahájení v titulku a záběrem z ukončení v patičce. Ostatní fotografie si prohlédněte v samostatných odkazech. Dagmar Braunová Z prvního dne Mezinárodní konference Chytrá a zdravá městská veřejná doprava - první záběry a záběry vozidel Záběry z 2.ročníku konference Chytrá a zdravá městská veřejná doprava 3: Přednáškový sál: 1. den konference Záběry z 2.ročníku konference Chytrá a zdravá městská veřejná doprava 2: Přednáškový sál: 2. den konference Záběry z 2.ročníku konference Chytrá a zdravá městská veřejná doprava 3: Výstava v malém sále a kuloáry. První veřejné představení plzeňského městského autobusu Škoda 706 RTO

person dabra  date_range 15.04.2013

proběhla 6.3.2013 v Praze za přítomnosti zástupců Ministerstva životního prostředí (MŽP) a Ministerstva dopravy (MD).

Zástupci obou ministerstev se zabývali tématem "čisté mobility". Jaroslav Kepka z MŽP informoval o hlavních zátěžích pro ovzduší z motorů a topenišť. Nevyhovující kvalita ovzduší je zejména kvůli mikročásticím a mutagenním a karcinogenním polycyklickým aromatickým uhlovodíkům. Mapa imisních koncentrací mikročástic PM10 ukázala kritickou zátěž na severovýchodě Moravy a na severu Čech. K často diskutované miliardě z programu EU na podporu nákupu vozidel pro veřejnou dopravu s alternativními pohony Jaroslav Kepka uvedl, že probíhá aktivní komunikace a výsledky se dají očekávat v měsících. Mohlo by jít o podporu např. vozů na CNG a o programy elektromobility. Podpora bude vázána na imisní situaci. Zmínil se i nízkoemisních městských zónách. Do roku 2020 je záměrem zvýšení podílu čistých a energeticky účinných vozidel v sektoru dopravy obecně podporou obměny vozového parku spolu s odůvodněnými a kontrolovatelnými pobídkami. (4% vozidel vyrobených do roku 1995 vypouští 40% znečištění - tedy řešením je i normální, nikoli alternativní obnova). Jaroslav Kepka se zmínil i o nutnosti kooperace a rozdělení kompetencí v oblasti "čisté mobility" mezi MŽP, MD a MPO. Avizoval květnové Ekofórum, které se bude zabývat také tématikou Smart Cities. Robert Spáčil z MD se zmínil o nutnosti udržet v souladu požadavky Evropské Komise (EK) a konkurenceschopnost ve vztahu ekonomiky, životního prostředí a sociálních aspektů. Uvedl aspekty pro podporu "čisté mobility" včetně klimatu, závislosti na fosilních palivech, ovzduší, hluku a souvisejících technologií. Uvedl dva základní strategické dokumenty EU: Strategie Evropa a Bílá kniha o nové dopravní politice EU. Lukáš Kosina z pořádající společnosti B.I.D otevřel v souvislosti s pohony na zemní plyn otázku využití stovek bioplynových stanic s příslušnými technologickými úpravami pro dopravu. Ze strany MD byla zmiňována pouze tendence podpory pohonu CNG z klasického fosilního zdroje. U elektromobility je velmi zásadní otázka prosazení standardizace dobíjecích stanic s tím, že navrhovaný "evropský" rozsah dobíjecích stanic je chápán jako nadnesený a nerealistický (a dle BUSportálu teoreticky i nebezpečný pro síť). MD je také rozpačité z požadavků na vodíkové a LNG stanice. Podpora "čisté mobility" je možná z budoucích eurofondů v OP Dopravy a Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Josef Hlavička z advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners se zabýval právním rámcem při změnách dopravců po výběrových řízeních a následné povinnosti převzetím vozidel. Z informace mj. vyplynulo, že změna majitele vozidel může znamenat pro zadavatele i náklady navíc (změna klienta u leasingu). Martin Trpišovský z Dopravní fakulty UP vyhodnotil různou úroveň rozsahu a kvality zpracování plánů dopravní obslužnosti krajů ČR. Publikace Metodika zpracování plánů dopravní obslužnosti území vydaná společností Czech Consult byla pak pro zájemce volně k dispozici. Czech Consult pak přispěl i v rámci konference prezentacemi z oblasti pohledu veřejnosti na dopravu v konkrétních oblastech (Praha, Teplice). Z oblasti dopravních koordinátorů za KORID LK vystoupil Otto Pospíšil a Filip Drápal z ROPID, který vyhodnotil zkušenosti ze změn v PID z loňského září. Pohledem z praxe se prezentovali i dopravci. Jan Barchánek z DPP rozebral obecně využitelné aspekty využití malokapacitních autobusů v oblasti Prahy. Aleš Kratina z MÚ Třebíč seznámil s koncepcí veřejné dopravy v Třebíči a František Krtička z DPmML pak se situací po optimalizaci v Mostě a Litvínově. Správně připomněl, že "čistá mobilita" na bázi elektrické energie zatím musí také vznikat s příslušnými důsledky i v oblastech jako je právě Mostecko. Libor Sehnal z MÚ Teplice pak přiblížil velmi konzervativní systém veřejné dopravy v Teplicích v podmínkách provozování MHD soukromým subjektem Veolia Transport. Příspěvky týkající se konkrétních dopravních provozů byly tak zajímavé a obsáhlé, že nevylučujeme návrat k jednotlivým tématům v samostatných materiálech. Dagmar Braunová Sborník konference, kterou pořádala společnost B.I.D services, je pro oprávněné uživatele přístupný přes heslo v "pdf" na www.bids.cz . Pokud někdo, kdo na konferenci nebyl, projeví zájem o konkrétní prezentaci, je možno řešit přes redakci BUSportálu. Fotogalerie B.I.D

person dabra  date_range 12.03.2013

Aktualizováno: Odkaz na prezentace a závěrečnou zprávu pořadatele.

Ke stažení jsou k dispozici tyto prezentace: • Hammerbauer Jiří: Fakulta elektrotechnická jako vzdělávací a výzkumná instituce • Holoubek Jiří: Strategická role energetiky pro rozvoj města Plzně z pohledu společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. • Kohout Jiří: Vize Plzně jako vzorového města elektromobility • Pašek Václav: Role Plzeňské energetiky pro bezpečnost dodávky elektrické energie • Plocková Irena: 11. ročník soutěže ČEEP, 10. ročník Studentské ceny ENVIROS • Sobotka Ladislav: Špičkové technologie v kolových a kolejových vozidlech, které přispívají ke snížení energetické náročnosti a představují SMART řešení • Svítek Miroslav: Chytrá města a regiony - inteligentní řízení dopravy • Vostracký Zdeněk: Elektroenergetika jako strategický systém a vzdělávání Odkaz na prezentace Zaverecna_zprava_Smart_City_Plzen_25022013.pdf Seminář proběhl pod titulkem Inovace pro efektivní energetiku a dopravu statutárního města Plzně - Akce na podporu projektu Evropské hlavní město kultury, Plzeň 2015 Workshop proběhl v prostorách Fakulty elektrotechnické za špičkové účasti zástupců ZČU, partnerů a podporujících subjektů. Z oblasti politické reprezentace byla potěšitelná aktivní přítomnost senátora Jiřího Bise po celou dobu akce. Workshop s vizí města Plzně s nebývalou koncentrací kvalitních mozků a myšlenek byl prioritně určený plzeňským zastupitelům - účast Petra Runda se omezila na povinné zahájení a usměvavého pana primátora Baxu jsme si promítli. Také jako občanka Plzně to vidím jako selhání magistrátu - i když bude mít následně velmi zajímavé a fundované prezentace k dispozici. Rut Bízková, v současnosti ředitelka Technologické agentury České repoubliky (TA ČR), přiblížila spolupráci agentury se ZČU. Senátor Jiří Bis mj. zdůraznil problematické budování jakýchkoli nových kapacit v oblasti skladování elektřiny na principu přečerpávání při současné legislativě. Prorektor ZČU pro vědu a výzkum Miroslav Šimandl zdůraznil zaměření v oblasti vývoje kolejových vozidel, udržitelné energetiky a informačních a komunikačních technologií. Děkan FEL Jiří Hammerbauer podrobněji seznámil s historií a současností celé ZČU. Zdeněk Peroutka, proděkan pro vědu a strategii FEL ZČU v Plzni představil Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE) a Centra kompetence ve vztahu k energetice. Emeritní rektor ZČU Zdeněk Vostracký celé odpoledne zajímavě vedl a glosoval. Myšlenka Smart City má několik složek, proto dopravě byla věnována jen část. Z "nedopravní" tématiky zaujala v době obecného strašení blackoutem konkrétní energetická pozice Plzně. Je jistě potěšitelné, že dva kooperující subjekty Plzeňská teplárenská a Plzeňská energetika mají takové prostředky a kapacity, že v případě zájmu města Plzně a dobudování příslušného systému je možno v oblasti Plzně v případě nouze přejít na ostrovní systém - tedy zabezpečit samostatné napájení Plzně elektrickou energií na dobu dostatečně dlouhou (dny). Unikátností je i existence zdroje pro tříminutový blackstart bez potřeby jakéhokoli napájení (start na stlačený vzduch). Oblast telematiky a dopravní problematiku aplikovanou v městě budoucnosti představil děkan Fakulty dopravní ČVUT v Praze Miroslav Svítek. Zejména v oblasti "smart" řešení pro individuální dopravu zazněla v diskusi velmi případná připomínka, že jakékoli "smart" řešení může mít problém s úrovní "smart" veřejnosti. Pravdou je, že technologie se vyvíjejí rozhodně rychleji než lidstvo samotné. Nikdo nepochybuje o tom, že při řízení velkých liniových dopravních staveb i v hustém velkoměstském provozu se bez telematických systémů, sledování pohybu vozidel, sběru dat, informační databáze a propojení dispečinků a automatizace výběru scénářů neobejdeme. Cílem tohoto úsilí by mělo být zmenšení dopravního zatížení, snížení dojezdových dob, omezení kolon a minimalizace zastavení a rozjezdů spolu s optimalizací spotřeby vozidel. Z oblasti dopravy, která byla pro BUSportál hlavním "tahákem", zaujala prezentace Ladislava Sobotky, ředitele pro strategie a technický rozvoj Škody Electric. Z oblasti nekolejových vozidel jsme zachytili informace k elektrobusu Škoda ( 2011: ŠEL připravuje sériový hybrid se Solaris a variabilní projekt elektrobusu ). Jde o vývojový úkol s podporou TA ČR. Dva typy vozidel budou osazeny High Energy (HE) bateriemi a High Power (HP) bateriemi. Vozidlo s HE bateriemi je s dojezdem 100 km v městském cyklu SORT1, SORT2. U vozidla s HP bateriemi bude me ší počet baterií, vysoká obsaditelnost, dojezd 25 km a nabíjení 7-10 minut. Součástí projektu je vývoj rychlonabíječů 300 kW. Zkušební provoz je předpokládán v Plzni. Jiří Kohout, projektový manažer dopravy PMDP pak představil vizi Plzně jako vzorového města elektromobility v kombinaci závislé a nezávislé trakce. Je milé, že sdílíme výraznou ideu úlohy městské dopravy včetně "drátů" jako (velko)městotvorného prvku. Není bez zajímavosti, že Plzeň je už v současnosti dopravně ekologické město - tramvají a trolejbusů je v součtu dvakrát tolik než autobusů, 2/3 dopravního výkonu tvoří elektrická trakce a ve vnitřním městě dokonce 84%. Na snímku z prezentace je hypotetická možnost, jak přeměnit postupně (!) celý dopravní systém na elektromobilní. Jedná se o dostavbu několika úseků pro závislou trakci, využití trolejbusů nikoli s dieselagregáty, ale s dostatečnými bateriemi na dojezdy do oblastí bez vedení a doplnění parku i elektrobusy jako takovými. Celý systém by byl vybaven čtyřmi dobíjecím stanicemi, počítá se i s možností rychlodobíjení ze sítě (elektrobusy s pantografy ve Vídni) a využití stávajících měníren. Bylo velmi povzbudivé po mnoha prezentacích na téma elektromobilita v minulosti slyšet něco tak konzistentního a rozumného. Dagmar Braunová K programu SMART CITY: Workshop je realizován za podpory OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Workshop se koná v rámci RICE - projekt "Centra kompetence: Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny - TE01020036." Přípravný výbor: Jiří Hammerbauer, děkan Fakulty elektrotechnické, ZČU v Plzni, Zdeněk Peroutka, proděkan pro vědu a strategii, Fakulta elektrotechnická, ZČU v Plzn, Karel Noháč, vedoucí Katedry elektroenergetiky a ekologie FEL, ZČU v Plzni a Zdeněk Vostracký, Katedra elektroenergetiky a ekologie, ZČU v Plzni Miloslava Veselá, CEO TOP EXPO CZ

person dabra  date_range 03.03.2013

ČR v projektu zastupuje Centrum dopravního výzkumu. Fotoreportáž z terminálu Moncloa v Madridu.

CITY-HUB, nový projekt v oblasti městské mobility, byl zahájen 1. září 2012. Projekt výzkumu je spolufinancován Evropskou komisí v rámci 7. rámcového programu. CITY-HUB má za cíl přispět k optimálnímu designu a bezproblémovému provozu intermodální veřejné dopravy. Projekt spojuje přední odborníky v oblasti urbanismu, dopravy a podnikání, místní a regionální samosprávu a organizace uživatelů dopravních služeb. Zaměří se na výzkum, jak by měly být tyto uzly navrženy tak, aby zajistily, že i "ohrožené" cílové skupiny (senioři, mládež a tělesně a mentálně postižení lidé), je mohli dostatečně využívat. První aktivitou projektu CITY-HUB byla zahajovací porada, která se konala v Madridu 27.-28.září 2012. Dvoudenní program setkání zahrnoval prezentace týkající se administrativních a finančních otázek projektu, jakož i prezentace národních případových studií. Porada byla zakončena technickou exkurzí do madridského dopravního uzlu Moncloa. Cíle projektu CITY-HUB: ověřit jednotlivé modely CITY-HUB pro zlepšení integrovaného řízení intermodality, návrh efektivních uzlů veřejné dopravy, zvyšujících bezpečnost a kvalitativní úroveň veřejné dopravy, dosažení širokého uplatnění politiky integrované mobility pro všechny, zlepšení plánování veřejné dopravy, návrh standardů pro intermodalitu, stanovení minimálních kvalitativních požadavků a výběr příkladů pro srovnání kvality veřejné dopravy v Evropě. Členy konsorcia jsou: UPM/TRANSyT (Technická univerzita v Madridu) - koordinátor KTI (Institut pro dopravní vědu Budapešť), TOI (Institute of Transport Economics Oslo), CERTH (Řecké centrum pro výzkum a technologie) Panteia / NEA (Nizozemsko), TRL (Transport Research Laboratory, GB), VTT (Technické a výzkumné centrum, Finsko) IFSTTAR (Francouzský institut vědy a techniky pro dopravu), CDV (Centrum dopravního výzkumu, ČR). Kompletní tisková zpráva: City_HUB_TZ_CZ.docx Koordinátor projektu: Andres Monzon UPM/TRANSyTMadrid, Spain Tel: +34913365373Email: andres.monzon@upm.es Jan Spousta , CDV Terminál MONCLOA je přestupním uzlem mezi metrem, regionálními a městskými autobusy. V pracovní dny jej využívá asi čtvrt milionu cestujících, tedy více než dvojnásobek než nejzatíženější stanice pražského metra či pražské Hlavní nádraží. Do dnešní podoby byl vybudován v několika etapách od roku 1997, kdy byly regionální linky přemístěny z klasického autobusového nádraží na povrchu do podzemního terminálu. Regionální autobusové linky do něj přijíždějí po dálnici A6, kde je pro ně a pro „vozidla s vyšší obsazeností“ (osobní auta s nejméně 3 uživateli) vyhrazen dělící pás v délce 20 km. Tento „BUS pruh“ je ráno a dopoledne určen pro vozidla jedoucí do Madridu, odpoledne a večer směrem z metropole. Internetová strana projektu: www.cityhub-project.eu

person jaspo  date_range 15.02.2013

22. a 23. ledna. Odkaz na příspěvky z konference ke stažení. Szegedské trolejbusy a jeden veterán.

Členové projektu se při ní setkali s dalšími zainteresovanými partnery, aby prodiskutovali možnosti využití trolejbusů v rámci městské mobility. Na konferenci byly zdůrazněny výsledky, kterých dosáhli jednotliví partneři a prezentovány nejlepší zkušenosti, ze kterých mohou čerpat ostatní zájemci. Byly představeny i plány na pokračování projektu TROLLEY formou pilotních studií a budoucích investic s využitím evropských fondů. Vyvrcholením akce byl „roll out“ prvního segedínského trolejbusu s pomocným akumulátorovým pohonem, který zkonstruovalo místní konsorcium, složené z dopravního podniku SzKT, univerzity a dodavatele elektrické energie. Tento trolejbus - elektrobus byl na místě nejen předveden, ale nabídl účastníkům konference i krátkou zkušební jízdu. Téměř stovka účastníků konference měla možnost navštívit také výstavu v městské knihovně a prohlédnout si nedávné investice do infrastruktury, které SzKT v rámci projektu TROLLEY realizoval. V neposlední řadě se devět dalších podniků veřejné dopravy, městské správy a průmyslu připojilo k Trolejbusové deklaraci. Tím rozšířili evropskou síť příznivců a podporovatelů trolejbusové mobility na více než šedesát signatářů. Všechny příspěvky z konference jsou k dispozici ke stažení na www.trolley-project.eu . Zde najdete i originál tiskové zprávy a fotografie z konference. K tématům se vrátíme. Jan Spousta Škoda Electric dodá trolejbusy za čtvrt miliardy korun pro maďarské město Szeged

person jaspo  date_range 30.01.2013

a odkaz na materiály z konference.

Archiv přednášek: www.telematika.cz

person dabra  date_range 05.12.2012
Reklama
IDOS
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací