Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Pro cestující

Od června do září letošního roku přepravil RegioJet na palubách svých žlutých vlaků a autobusů téměř 4 miliony cestujících, o 12 procent více než vloni.

Nejvíce cestujících se svezlo na mezinárodních linkách. U vlaků o třetinu více než v předchozím roce, v autobusové dopravě se počet zvýšil dvojnásobně. „ Letošní letní sezona byla výrazně lepší, protože do ní nezasáhla covidová opatření. Na chorvatských spojích jsme i letos dosáhli dobrých čísel. Splnili jsme stanovený cíl sto tisíc přepravených cestujících, kteří si na našich palubách mohli užít komfort lůžkových vozů a veškerý palubní servis. Zájem cestujících o Rijeku a Split byl takřka vyrovnaný. Návazných autobusů v Chorvatsku využilo zhruba 40 % cestujících, ” říká Jakub Svoboda, výkonný ředitel vlakové dopravy RegioJet . Letní provoz byl úspěšný, zároveň ale také náročný. " Nedostatků na linkách, i těch závazkových, jsme si vědomi, intenzivně a kontinuálně pracujeme na zlepšení všech našich služeb. “ Úspěch měla také linka do Budapešti, kde se za letní měsíce podařilo počet cestujících více než zdvojnásobit. Od června do září také nově zajížděly dva spoje na vídeňské letiště Schwechat, z letiště se do Brna, Havlíčkova Brodu, Žďáru nad Sázavou, Kolína a Prahy vracel jeden spoj. Tyto prodloužené spoje přepravily téměř 8 tisíc cestujících. „ V červnu jsme ve spolupráci s Ukrajinskými železnicemi spustili linku Praha – Přemyšl. Do té doby bylo spojení provozováno jako humanitární, kdy jezdily speciální soupravy složené z lůžkových vozů, a také nákladních, které převážely humanitární pomoc. Na původně humanitární lince s námi během léta cestovaly desítky tisíc cestujících a dále posilujeme kapacitu přidáváním lůžkových vozů. Jsme rádi, že jsme dokázali cestujícím na této dálkové trase nabídnout zvýšený komfort cestování v podobě lůžkových vozů, občerstvení a ostatních služeb, např. wifi zdarma nebo snídaně v ceně jízdenky ,“ doplňuje Jakub Svoboda. Na autobusových linkách se počet cestujících zdvojnásobil. „ Letošní léto pro nás znamenalo skutečný úspěch a návrat v počtu cestujících k před covidovým číslům. Dařilo se nám na vnitrostátních i mezinárodních linkách, k úspěchu přispěly zejména zahraniční linky a také nová linka Praha-Mnichov ,“ hodnotí minulé měsíce Dita Tomešová, ředitelka autobusové dopravy RegioJet. Po covidu se změnil trend v nákupu jízdenek, cestující kupují jízdenky s menší časovou rezervou. RegioJet nově vstoupil i do sektoru nákladní železniční dopravy. 23. dubna 2022 spustil pravidelnou mezinárodní linku, jednou týdně přepraví pro Karlovarské minerální vody čtyřiadvacet plně ložených vozů nápoji PEPSI pro zákazníky v Maďarsku. Odvezl již téměř 28 tisíc tun zboží a nahradil tak 1 250 jízd kamionů.

person rebus  date_range 12.10.2022

Umbrella Coach & Buses a Umbrella City Lines získaly zakázky na zajišťování dopravní obslužnosti v oblastech Chomutovsko, Kadaň-Žatec a Mostecká pánev na deset let. Původně měly vyjet od 1. 1. 2023. Po dohodě s Ústeckým krajem je termín posunut na 1. 12. 2022.

Cestující budou přepravovat nové komfortní autobusy. Celkem by měl EvoBus dodat 49 autobusů SETRA 415 LE v podobné výbavě jako pro Pardubický kraj . " Zázemí i řidiče máme v podstatě vyřešené, několik řidičů, kteří nám zatím chybí, přechodně nahradíme z vlastních řad řidičů mezinárodní dopravy. V obou krajích máme dostatečný počet náhradních vozidel ve stejné výbavě i ve stejných barvách a pro všechny případy nouze máme pro Pardubický i Ústecký kraj připraveno dalších 6 autobusů SETRA 416 LE, které slouží jako opravdu poslední instance záchrany ," uvedl Pavel Steiner, majitel a jednatel obou společností. V souladu s veřejnou zakázkou byly smlouvy na zajišťování dopravní obslužnosti uzavřeny s termínem plnění od 1. 12. 2023, následně se Umbrella a Ústecký kraj dohodly na zahájení plnění již od 1. 12. 2022. Cestující by tak měli kvalitnějšími a komfortnějšími autobusy jezdit od začátku nového jízdního řádu 2022/2023. První SETRA 415 LE z nové flotily Umbrelly získala 10. října certifikaci pro provoz v integrovaném dopravním systému Ústeckého kraje Doprava Ústeckého kraje (DÚK). Na dodávky všech vozidel má EvoBus šest týdnů.

person rebus  date_range 11.10.2022

Ariva City doplňuje od 3. října v pracovní dny ranní, dopolední i odpolední spoje.

Velký zájem cestujících vede Arrivu k zavedení dalších šesti ranních, dopoleních i odpoledních spojů. Z teplických zastávek Celní, Benešovo náměstí a Pražská každý pracovní den nabídne spoje s odjezdem v 6:15, 10:00 a 15:00. Přidáním nových spojů tak pojede Arriva Express do hlavního města ráno dokonce po 45 minutách, dopoledne a odpoledne každou hodinu. Z Prahy z nádraží Holešovice do Teplic mohou cestující využít také tři nové spoje. Odjíždí v 9:30, 13:30 a 17:00. Díky doplnění spojů jede odpolední autobus mezi oběma městy každou hodinu a v době, kdy je největší zájem o cestován po půl hodině s odjezdy v 16:30, 17:00 a 17:30. Víkendový provoz zůstává podle nového jízdního řádu stejný. Komfort autobusů na nových spojích zůstává stejný: klimatizace, prostorná sedadla, WiFi a USB zásuvky. První expresní autobusy Arrivy vyjely mezi Teplicemi a Prahou 21. března 2016.

person rebus  date_range 26.09.2022

Podobu nových vozů lanovky na pražský Petřín navrhne studio Anna Marešová Designers. Porotu zaujala nadčasovost, čistý a promyšlený design a velkorysé prosklení kabin. Zážitek z jízdy umocní mrkání a červenání vozů.

Vítězem mezinárodní soutěže na novou podobu vozidel lanovky na Petřín se stalo české studio Anna Marešová Designers, které je také autorem konceptu výletní tramvaje T3 Coupé Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP). Dalším krokem modernizace lanovky bude příprava veřejné zakázky na nákup nových vozidel, kterou DPP plánuje vyhlásit do konce letošního roku. Její součástí bude právě vítězný návrh designu vozidel. První cestující by se zmodernizovanou lanovkou na či z Petřína mohli svézt na konci roku 2024. Na druhém místě soutěže skončil společný návrh rakouských studií Spirit Design, Döllmann Design a Architektur ZT. Třetí místo obsadil neotřelý návrh českého studia Aufeer Design ze skupiny Matador Group. Na čtvrté příčce se umístil koncept mnichovské designérské kanceláře N+P Innovation Design. Mezinárodní otevřenou designérskou soutěž vyhlásil DPP v říjnu loňského roku. Se svými referencemi a portfoliem se do ní přihlásilo celkem 26 týmů, z toho 10 zahraničních ze 7 zemí. Úkolem finalistů bylo vypracovat návrh designu karosérie i interiéru nového vozidla lanovky na Petřín. Původní soutěž musela být však zrušena téměř ve finále, kdy jeden ze dvou finalistů neodevzdal svůj návrh. Soutěž proto DPP znovu vyhlásil v červenci 2022 s novým organizátorem a úplně novou porotou, ovšem se stejnými podmínkami. Byli také poptáni čtyři finalisté z minulé soutěže, kteří se všichni mohli znovu utkat o vítězný návrh. Organizátorem nové soutěže bylo studio CCEA MOBA, které se osvědčilo při organizaci mezinárodní architektonické soutěže na lanovku Podbaba – Troja – Bohnice. Vítězi jakož i všem ostatním finalistům náleží stejná odměna ve výši 500 tisíc korun. O vítězích rozhodovala pětičlenná porota, jejíž předsedou byl Ivan Dlabač, vedoucí ateliéru průmyslového designu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM), zakladatel studia DIVAN, držitel mnoha ocenění včetně prestižních Red Dot Design Awards a The Good Design Awards. Porota vyzdvihla vynikající čisté řešení, nadčasovost a promyšlený design, ocenila důraz na zážitek z jízdy. Návrh studia Anna Marešová Designers nejlépe reagoval na všechny požadavky. Právě čistota a strohost dává skvělé zázemí pro cestující, kteří ocení panorama Prahy i díky velkorysému prosklení kabin. Poetičnost, změklé tvary a přívětivá maska vozu vybízí ke svezení. Porota pozitivně hodnotila možnost sklopení všech sedaček, většina cestujících sedí pouze před tím, než vůz opustí stanici. Vyhlídková plošina se tak stává přívětivější. Znatelná je i návaznost a respekt k podobě stávající lanovky, promlouvající jazykem současné doby. Statika je reálná, stejně jako náklady na výrobu. Téma setkání se vozů porota ocenila jako lehké, nenáročné a efektní. Zajímavostí je, že na sebe budou vozy mrkat pokud se budou míjet. Jeden z nich se poté bude uvnitř červenat. „ Úkol navrhnout novou podobu další generace petřínské lanovky jsme pojali velmi zodpovědně, protože každá z předcházejících generací utvářela obraz Petřína jako zcela unikátní lokality světového významu. V situaci, kdy se ukázalo jako nezbytné vyměnit původní vozy z 80. let postavené na podvozcích z let 30., jsme se rozhodli pro designovou soutěž, jejíž výsledek nyní prezentujeme. Je skvělé, že minimálně dva finalisté pracovali ve svých návrzích s emocemi a geniem loci Petřína a do svých návrhů vložili více, než bylo v soutěžním zadání. Tým Anny Marešové přišel mimo kvalitního a vyváženého designu s hravým nápadem interakce mrkajícího a stydícího se vozidla při vzájemném míjení. Problikávající jedno světlo jako mrkající oko prvního vozidla a zrudnutí stydícího se druhého vozu je nádherný příklad polidštění techniky, metaforou setkávání se na Petříně a unikátem, který si, pevně věřím, oblíbí nejen Pražané, ale i návštěvníci Prahy ,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP. " Všichni finalisté odevzdali velmi kvalitní návrhy s neotřelým designem, z nichž každý by byl jistě důstojným pokračovatelem tradice lanovek na Petřín. Nicméně porota se v závěru jednomyslně shodla nad velmi čistým designem lanovky od Anny Marešové a jejího týmu. Jejich vítězství mě těší o to více, že už máme z předchozích let společnou zkušenost na úspěšném projektu výletní tramvaje T3 Coupé. Těším se na další spolupráci a věřím, že nové vozy lanovky na Petřín se stanou stejnou ikonou jako T3 Coupé mezi pražskými tramvajemi ,“ uvedl Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch. „ Odhalená, vzdušná, milovaná – to byl náš slogan celého projektu nové lanovky na Petřín. Navrhovali jsme ji s respektem k jejímu odkazu i místu, ovšem tak, aby byla komfortní́ a technologicky vyspělá. Chtěli jsme se vyhnout sportovnímu či okázalému vzhledu a zvolili jsme cestu udržitelného a funkčního designu. Maximalizovali jsme výhled a vytvořili odhalenou a vzdušnou podobu lanovky pro co nejlepší́ pocit z jízdy. Věříme, že bude dobře sloužit lidem a bavit je minimálně dalších 30 let, “ popisuje svůj návrh Anna Marešová, šéfdesignérka projektu a vítězka mezinárodní designérské soutěže na novou podobu vozidel lanovky na Petřín. Studio navrhlo také nová nástupiště, ta však nejsou předmětem zadání.

person rebus  date_range 22.09.2022

Plzeňské městské dopravní podniky objednaly další tři 18metrové městské autobusy SOLARIS Urbino 18. Zveřejněno je výběrové řízení na standardní autobusy a zkušebně jezdí ISUZU NOVOCITI LIFE.

Na dodávku až 17 kloubových autobusů uzavřely PMDP smlouvu se Solaris v srpnu 2021. Prvních pět nízkopodlažních vozidel vyjelo v Plzni začátkem července 2022. Další tři vozy jsou objednané s termínem dodání do 30. června 2023. Od září do prosince testují PMDP na méně vytížených linkách 35 a 39 městský autobus ISUZU NOVOCITI LIFE zapůjčený od TURANCAR CZ. S délkou vozu 7,9m a šířkou 2,4 m je toto vozidlo rozměrové podobné stávajícím midibusům Rošero , ale nabízí téměř dvojnásobnou kapacitu. Cílem zkoušek je ověření efektivity provozu. V případě dobrých zkušeností plánují dopravní podníky autobus odkoupit a případně další vůz stejného typu příští rok pořídit. Pravidelnou obnovou bude procházet také flotila sólo autobusů, zájemci mohou podávat nabídky do výběrového řízení na dodání až 17 dvanáctimetrových autobusů, které budou PMDP objednávat postupně do roku 2025.

person rebus  date_range 20.09.2022

V lokalitě Masarykova čtvrť v Brně se lidé od 17. září svezou autobusem, který si objednají přes mobilní aplikaci. KLIKbus bude dva měsíce v rámci testování zdarma.

Brno se inspirovalo městem Říčany u Prahy, kde služba CITYA k dojíždění úspěšně funguje třetím měsícem a došlo i k rozšíření do okolních obcí. Město chce zjistit, zda by tento doplněk hromadné dopravy využívali i Brňané. Zájemci si stáhnou bezplatnou aplikaci CITYA.io, přes kterou zažádají o jízdu. Aplikace jim sdělí čas příjezdu vozidla a místo virtuální zastávky, která je vždy nejdále 70 metrů od výchozího bodu cesty. Řidič cestujícího převeze na vybranou zastávku MHD v lokalitě Masarykova čtvrť. KLIKbus je osmimístný, cestující tak může jízdu sdílet s dalšími, kteří jedou obdobným směrem. Jízdu je možné objednat a rezervovat dopředu, jen je třeba dát pozor, aby byl čas objednání alespoň 15 minut před požadovaným časem vyzvednutí. Virtuální zastávky jsou snadno rozpoznatelná veřejná místa, která umožňují co nejefektivnější plánování sdílených tras. Služba KLIKbus bude v provozu denně od 6 do 22 hodin. Cílem Dopravního podniku je, aby auto na vybranou virtuální zastávku přijelo do 15 minut od objednání. „ Pro službu využijeme auto firmy CITYA.io, se kterou při testovacím provozu spolupracujeme. My dodáme řidiče, kterému stačí řidičské oprávnění skupiny B, takže nás to personálně nezatíží ,“ vysvětlil generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek. “ V CITYA pomáháme městům zlepšit život jejich obyvatel. Jsme rádi, že můžeme být partnerem Dopravního podniku města Brna a můžeme tak společně hledat efektivní a úsporné řešení dopravy v dnešní komplikované době ,” uvedl provozní ředitel společnosti CITYA.io Ondřej Mišura. Pro testovací provoz vybral dopravní podnik města Brna Masarykovu čtvrť, která je specifická svým terénem a ohraničením od okolních čtvrtí. Dvouměsíční testovací provoz KLIKbusu je pro Brňany zdarma. O využití poptávkových autobusů uvažuje také Pardubický kraj .

person rebus  date_range 16.09.2022

Na méně vytížených trasách by mohly autobusy jezdit podle aktuálního zájmu cestujících. K modelaci dopravních linek Kraj poskytne tři oblasti, kde už teď chybí řidiči.

Poptávkové autobusy jsou menší než klasické autobusy, a mají i menší spotřebu. Navíc reagují na aktuální zájem cestujících a nemusejí tak nutně objíždět celou trasu. Což znamená nejen úsporu, ale také zajištění autobusové dopravy v místech, kde se ekonomicky výrazně nevyplatí provozovat klasickou linkovou autobusovou dopravu. „ Jednal jsem se společností CITYA a uvažuji o tom, že bychom jejich služby využili jako doplnění autobusové dopravy v určitých regionech Pardubického kraje, “ uvedl náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Michal Kortyš. CITYA je brněnská firma, která v Říčanech v létě na měsíc zkušebně zdarma spustila sdílené nízkoemisní minivany. Ty se řídí aplikací s algoritmem, který vybírá zastávky i trasu co nejúsporněji, a do budoucna by měly být plně elektrické. Funguje na základě jednoduché mobilní aplikace. „ Pardubický kraj poskytne tři oblasti k modelaci dopravních linek tam, kde už teď chybí kapacity, nebo je linka málo využita cestujícími meziměstskou dopravou. Dopravcům to může ušetřit řidiče, které tak bude možné nasadit na více frekventované spoje ,“ řekl Kortyš. Autobusoví dopravci, kteří zajišťují dopravní obslužnost v Pardubickém kraji , se dlouhodobě potýkají s nedostatkem řidičů. Během letních měsíců v době výluk na železnici byl problém ještě větší, protože řidiči a společnosti dávali přednost jízdám na výlukových trasách. „ Další problémy byly s odchodem některých šoférů do důchodu a v tuto chvíli začal opět řádit covid, což doléhá na všechny kraje. Řidiči z Ukrajiny měli navíc kvůli válce omezené vydávání řidičských licencí. Nové jízdní řády vstoupily v platnost na počátku září a další větší úpravy se budou dělat v prosinci. Během tohoto období dojde i k dílčím změnám na základě požadavků cestujících a starostů, “ dodal Kortyš. Podle tiskové zprávy vydané Krajem se autobusoví dopravci v Pardubickém kraji dlouhodobě potýkají s nedostatkem řidičů. Od 12. června, kdy v regionu vyjeli noví dopravci (ARRIVA autobusy, CAR-TOUR, ZDAR, Umbrella Coach & Buses a BusLine Pardubicko) má však problémy hlavně společnost BusLine, která neodjela stovky spojů. S přepravou cestujících naopak pomáhal například ICOM transport, který dříve v kraji dopravní obslužnost zajišťoval. K 1. září došlo ke změnám jízdních řádů právě z důvodu nedostatku řidičů BusLine Pardubicko. K výpadku spojů docházelo v okresech Ústí nad Orlicí a Svitavy. Spoje se pro každý den z části měnily a cestující neměli jistotu dopravního spojení. Z těchto důvodů se Kraj rozhodl nevyhovují stav napravit a to snížením počtu dopravních spojení. K dalším změnám bude podle vyjádření náměstka hejtmana docházet zřejmě průběžně.

person rebus  date_range 14.09.2022

Od 1. února 2023 převezme provoz městské hromadné dopravy v Jablonci ČSAD Slaný. Řidiči i cestující se budou vozit 27 novými autobusy značky Mercedes-Benz a Rošero.

Od začátku února roku 2023 bude společnost ČSAD Slaný spadající pod koncern ICOM transport obsluhovat po dalších 5 let MHD v Jablonci nad Nisou. Přípravy jsou v plném proudu – nákup nových autobusů, nástupy nových zaměstnanců či seznamování se s veřejností na akci „Den s novým dopravcem“ v sobotu 10. září. Do oblasti vyjede 27 nových autobusů značky Mercedes-Benz Conecto (23) a Rošero (4), do kterých ICOM transport investuje přibližně 150 milionů korun. „ Vozy budou mít hybridní pohon, klimatizaci, elektrický informační systém, povelovou soustavu pro nevidomé, Wi-Fi, USB nabíjení pro drobné elektrozařízení či dávkovač dezinfekce. Autobusy Mercedes-Benz budou již s automatickou převodovkou ,“ uvádí k vozovému parku předsedkyně představenstva ICOM transport a jednatelka ČSAD Slaný Kateřina Kratochvílová. Autobusy budou zajištěné včas, před novým dopravcem však stojí výzva v podobě zajištění dostatečného počtu řidičů. Nedostatek profesionálních řidičů trápí dopravce v celé republice. Podle statistik chybí asi 25 tisích řidičů, přibližně 20 % řidičů je v důchodovém a 30 % v předdůchodovém věku. Tento systémový problém nejvíce pociťují cestující, kteří se nedostanou včas do práce, školy nebo k lékaři. Podle Kateřiny Kratochvílové je jedním z rychlých řešení nábor profesionálních řidičů z cizích zemí. Získávání kvalifikovaných pracovníků by také usnadnilo ostranění byrokratických překážek při získávání řidičského oprávnění. K dlouhodobým řešením patří účinná pomoc při zajištění nových řidičů státem. V minulosti řidiče autobusů i kamionů vychovávala armáda, již 30 let však chybí. Pokud nedoje k rychlému řešení, hrozí v krátkém časovém období kolaps dopravy, výrazné omezení výroby a ohrožení fungování ekonomiky. ČSAD Slaný nabízí řidičům pro jabloneckou MHD práci na plný i na částečný úvazek i možnost práce na dohodu. „ Řidiče budeme na linky nasazovat tak, abychom co nejvíce vyhověli jejich potřebám ,“ dodává Kratochvílová. Firma má zájem o místní řidiče, pokud jich nezíská potřebný počet (přibližně 50), vypomůže si v rámci koncernu. Jízdní řády se pro cestující měnit nebudou, nový dopravce jen nebude zajišťovat linku 115 do Rychlova u Jablonce, kterou pravděpodobně převezme Liberecký kraj. ČSAD Slaný nahradí současného provozovatele Umbrella Coach & Buses , které vyprší dvouletá smlouva.

person rebus  date_range 12.09.2022

Od února 2023 bude dceřiná společnost ICOM transport zajišťovat městskou hromadnou dopravu v Jablonci a okolních obcích. V sobotu 10. září pořádá Den s novým dopravcem.

Zájemci z řad návštěvníků budou mít příležitost vyzkoušet si na polygonu v Rychnovské ulici jak lehké nebo těžké je tak velký vůz řídit. Stačí mít jen řidičský průkaz sk. B. ČSAD Slaný získala pětiletou smlouvu na provoz veřejné linkové dopravy na Jablonecku ve výběrovém řízení vyhlášeném v polovině června loňského roku. Ze šesti uchazečů podala nejvýhodnější nabídku a smlouvu s městem podepsala 23. listopadu 2021. Provoz se týká také linkové dopravy v členských obcích Dopravního sdružení obcí Jablonecka, do kterého patří Bedřichov, Jablonec nad Nisou, Janov nad Nisou, Lučany nad Nisou, Nová Ves nad Nisou, Pulečný a Rychnov u Jablonce nad Nisou. Na linky předpokládá nasadit 27 autobusů Mercedes Benz Citaro Hybrid a Iveco First FCLLI Hybrid.

person rebus  date_range 09.09.2022

Cesta MHD nebo sdíleným autem? Ve Vídni lze oba módy dopravy skloubit, a to přímo pod hlavičkou místního dopravního podniku. Všechny sdílené vozy jsou s elektropohonem.

Wiener Linien právě rozšiřuje nabídku sdílených vozů. Padesát elektroaut už je v provozu, do roku 2023 se flotila rozšíří na sto elektrovozů. Nechybí ani škodovky, v plánu jsou i transportéry. S nabídkou osobních vozů k zapůjčení začal vídeňský dopravní podnik na podzim 2020, když v několika čtvrtích vyslal do ulic 28 elektroaut pod značkou WienMobil Auto. Automobily lze zapůjčit ze stanovišť WienMobil nacházejících se u vybraných zastávek městské hromadné dopravy a často nabízejících i sdílená kola , mopedy nebo uzamykatelné boxy. V roce 2021 najela flotila WienMobil Auto přes 250 000 kilometrů s průměrnou dobou výpůjčky kolem pěti hodin. Počátkem září narostl počet sdílených aut na padesát a během příštího roku slibuje dopravní podnik zdvojnásobení vozového parku na stovku vozů. Nově si lze zapůjčit menší vozy Cupra Born a větší Škodu Enyaq, v dalším kalendářním roce nabídne Vídeň i dodávky. Zájemci díky tomu mohou najít vhodný vůz na drobný výlet, rodinný výšlap nebo nákup nábytku, uvádí vídeňský dopravní podnik Wiener Linien. Všechny vozy jezdí na elektrický pohon a dle zájmu lze doobjednat i střešní boxy, nosiče kol či sněžné řetězy. Vozy pořídila Vídeň ve spolupráci s Porsche Bank spadající do koncernu Volkswagen. „ Hromadná doprava a nabídky zapůjčení se ideálně doplňují. Naším cílem je nabízet v bezprostřední blízkosti k bydlištím přístup ke všem formám mobility. Podle individuální potřeby lze volit z cesty metrem, tramvají, autobusem, na kole nebo právě elektroautem, “ přiblížila plány Wiener Linien ředitelka podniku Alexandra Reinagl. Ve Vídni už teď mají více stálých zákazníků MHD než registrovaných aut. " Nabídkou WienMobil Auto přibývá další důvod nepořizovat si žádný vlastní vůz. Díky husté síti cenově výhodné hromadné dopravy a kombinaci s plošnou a ekologicky šetrnou nabídkou sdílení je celá Vídeň rychle a bezpečně dostupná ,“ tvrdí městský radní pro veřejnou dopravu Peter Hanke. Nejnižší tarif bez slev nabízí zapůjčení od 2,30 eur na hodinu. Držitelé předplatných kuponů mohou počítat s desetiprocentním zvýhodněním na jednorázové výpůjčky a poloviční slevou na standardní předplatné. Při bezplatné registraci je nutné nahrát i kopie osobních dokumentů, při vypůjčení zájemci zadávají plánovaný začátek a konec výpůjčky. Zapůjčení i vrácení vozidla probíhá vždy v daném stanovišti WienMobil Station, kde mají sharingová auta vymezená svá parkovací místa. Do roku 2025 se počet stanic zvýší na sto.

person rebus  date_range 08.09.2022
Reklama
Rošero P
Reklama
MAN
Reklama
IDOS
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací