Reklama
Reklama
Infrastruktura

se záběry demontáže původního objektu.

Informace poskytla Klára Bachová ze společnosi ČSAD Praha holding: Nový dispečink by měl být hotový do konce září. Nově zde bude denní místnost pro dispečery, šatna, kuchyně, sociální zázemí vč. sprchy a samotné dispečerské pracoviště, kde dochází k odbavování veškeré dopravy na nádraží. Celý objekt bude klimatizován. Autobusy, resp. řidiči se odbavují ( a budou odbavovat) prostřednictvím čipových karet na dotykové obrazovce, která bude součástí fasády dispečinku vjezdu. Ostatní vozidla – jako např. posilové vozy bez karet, zásobování, vjezd vozů IZS, servisních vozů, atd. pak řeší dispečer. Na dispečink vjezdu jsou také „stáhnuty“ veškeré výstupy z EZS a EPS *) ze všech objektů v areálu nádraží, všechny kamerové systémy, atd. *) EZS a EPS – elektronický zabezpečovací a poplachový (požární) systém. Uvedené systémy zabezpečení jsou na všech objektech v areálu ÚAN Praha Florenc. Záběry ze 17.78.2014

person dabra  date_range 04.08.2014

Preferenční opatření pro tramvaje a autobusy zvýhodňují veřejnou dopravu oproti dopravě individuální.

Preferenční opatření pro tramvaje a autobusy pomáhají zvyšovat rychlost a také spolehlivost městské hromadné dopravy a zvýhodňují veřejnou dopravu oproti dopravě individuální. Díky podpoře hlavního města Prahy se podařilo od roku 2010 zrealizovat v Praze celkem 10 km vyhrazených pruhů pro autobusy, přibylo 30 světelně řízených křižovatek s preferencí pro tramvaje a na více než 60 dalších křižovatkách semafory upřednostňují také autobusy. „Pro autobusy funguje již celkem 31 km vyhrazených pruhů, z toho 22 km samostatných a 9 km společných s tramvajemi. Světelně řízených křižovatek, které upřednostňují autobusy, je celkem přes 180, tedy cca třetina všech semaforů v Praze,“ upřesňuje Jiří Pařízek, radní hl. m. Prahy pro oblast dopravy. Přibývají také společné zastávky tramvají a autobusů. Drobnějšími úpravami řadicích pruhů nebo zlepšením výjezdu ze zastávek se také zvyšuje plynulost provozu autobusové dopravy, která je předpokladem úspěšného fungování sítě tzv. metrobusů, neboli autobusových linek s krátkými intervaly. „Po téměř dvou letech od zavedení metrobusů se na některých linkách výrazně zvýšila poptávka – například na lince 118, která nově spojuje oblast Prahy 4 se Smíchovem, se za necelé dva roky zvýšil počet cestujících o 139 %,“ doplňuje Pavel Procházka, pověřený řízením ROPID. Tramvajím je zlepšován průjezd Prahou především díky preferenci na světelně řízených křižovatkách. Z celkových 243 křižovatek mají tramvaje přednost na 174 z nich, tedy cca 72 %. Praha je v preferenci tramvají jedním z nejpokrokovějších měst na světě. Tramvajím pomáhá v průjezdu úzkými ulicemi také oddělování tramvajového tělesa od vozovky podélnými betonovými tvarovkami, tzv. „bumlíky“, kterých je v ulicích položeno již skoro 11 km. V poslední době se podařilo zlepšit preferenci tramvají například v ulici Dukelských hrdinů, ve Vršovicích nebo v oblasti Prašného mostu. Postupnou modernizací tratí se do konce letošního roku zlepší průjezd tramvají v oblasti Strašnic, Hostivaře nebo Břevnova. Zlepšení pro autobusy nastalo v poslední době na metrobusové lince 125 (Jižní spojka), v oblasti Prašného mostu (společná zastávka Prašný most s tramvajemi, jízda po tramvajových kolejích), na Chodovské ulici (společná zastávka Teplárna Michle z centra s tramvajemi) nebo v ulici Na Strži (BUS pruh). V nejbližší době by měla být realizována preferenční opatření pro zlepšení spolehlivosti metrobusových linek 177, 183 a 195 ve východní části Prahy. Preference MHD v Praze v číslech: 22 km vyhrazených BUS pruhů 9 km společně pojížděných úseků TRAM+BUS 175 světelně řízených křižovatek s preferencí TRAM (cca 72 %) cca 180 světelně řízených křižovatek s preferencí BUS (cca 30 %) 11 km podélných oddělovacích prahů pro tramvaje Vše o preferenci MHD: http://www.ropid.cz/preference/

person dabra  date_range 30.07.2014

Informace, fotografie a odkaz na Náchodský zpravodaj - mimořádné vydání k otevření nového autobusového terminálu.

V pátek 4. 7. 2014 byl za účasti mnoha hostů a široké veřejnosti slavnostně otevřen nový autobusový terminál v Náchodě. Mezi hosty nechyběl předseda Vlády ČR Bohuslav Sobotka, místopředseda vlády, poslanec a náchodský zastupitel Pavel Bělobrádek, hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc, senátoři a poslanci zvolení za Královéhradecký kraj, zástupci dodavatele - společnosti M - SILNICE a.s., projektant Aleš Krtička z Ateliéru Tsunami, představitelé okolních měst a obcí, zástupci náchodských firem a institucí, Policie ČR, představitelé města - zastupitelé, radní, místostarostové a starosta Jan Birke, který celé slavnostní setkání zahájil. Výstavba nového autobusového nádraží v Náchodě je významným mezníkem v rozvoji hromadné dopravy ve městě. Společně s připravovanou rekonstrukcí vlakového nádraží, parkovými úpravami a opravou navazující kruhové křižovatky u Itálie vznikl v Náchodě komplexní dopravní terminál - nová vstupní brána do města, která cestujícím nabídne novou kvalitu služeb a komfort cestování. Moderní architektonické řešení zastřešení příjezdů i odjezdů autobusů umožní pasažérům krytý bezbarierový přechod od autobusů k vlakům, taxíkům a nástup na hlavní pěší trasy do centra města. Celý projekt je výsledkem intenzivní spolupráce představitelů města, zástupců dopravců, Českých drah, architektů a projektantů. Příprava celého záměru byla poměrně náročná a bohužel se vlastní realizaci nepodařilo spojit s rekonstrukcí budovy Českých drah z důvodu převodu majetku na Správu železniční a dopravní cesty a tím nedořešeného majetkového vypořádání. Vlastní terminál má ze strany od města čtyři stání příjezdová a pro místní dopravu. Odjezdová stání jsou ve dvou řadách před nádražní budovou. Vlastní konstrukce je velmi unikátní a působivá. Zastřešení je provedeno ze dvou konstrukčně nezávislých částí. Přímo na historickou nádražní budovu navazuje jednoduchý a střídmý přístřešek odjezdových stání, kombinace železobetonové konstrukce s průhlednou částí, která se zdvíhá směrem do parku. Zastřešení příjezdových stání je ve tvaru písmene "S", opět železobetonová subtilní konstrukce s průhledným zastřešením. Součástí výstavby je i integrovaný informační systém jak pro autobusovou i železniční dopravu. Projektovou dokumentaci v letech 2012 a 2013 zpracoval atelier Tsunami Náchod. Výběrové řízení na realizaci stavby v loňském roce vyhrála stavební firma M-Silnice a.s. za cenu 35 mil. Kč. Město Náchod získalo dotaci cca 4 mil. Kč z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a další dotaci na park z Ministerstva životního prostředí ČR. V průběhu výstavby se samozřejmě musely řešit mnohé problémy, hlavně v návaznosti na neprovádění rekonstrukce nádražní budovy. Nakonec však byly dodrženy všechny termíny i cena díla. Nový typ kombinovaných textových informačních odjezdových panelů dodala společnost HERMAN Provoz nového terminálu byl zahájen 6. 7. 2014 v 0:00 hod. Informace a fotografie poskytlo město Náchod Podrobnosti k autobusovému nádraží: Náchodský zpravodaj - mimořádné vydání k otevření nového autobusového terminálu "pdf" BUSportál uvítá i fotografie teminálu v plném provozu - s cestujícími a autobusy.

person dabra  date_range 10.07.2014

I původně poměrně nudná čekárna ze skla a kovu dostává výtvarným dotvořením zcela novou dimenzi.

Jako první jsme se věnovali jedné z nejnovějších instalací na rekonstruovaném autobusovém nádraží v Poděbradech: Krásné zastávky na novém terminálu v Poděbradech: Také historické autobusy ... Celý projekt BUSportál velice zaujal a rádi bychom ho mediálně podpořili a případně pomohli inspirovat dopravce i zastupitelstva jiných měst. Podle Rudolfa Živce z reklamní agentury Deus je výtvarné dotvoření zastávek ekonomicky přístupné. Zajímavé je i to, že zastávky doposud nezaznamenaly problémy s vandalismem. Výjimečnost instalace poděbradských autobusových zastávek spočívá v jejím technickém provedení i v tematickém zpracování. Výprava jednotlivých autobusových zastávek v sobě totiž nese četné odkazy na historii a génia loci každé lokality. „Klasická reklamní díla, tím jak se snaží vnutit nějaký produkt, lidem identitu spíše berou. My jsme se vydali opačným směrem a chceme lidem jejich identitu vracet. Výsledek naší práce je pro každého,“ říká Rudolf Živec z reklamní agentury Deus. Na skleněné plochy zastávek byly nalepeny folie, na kterých jsou reprodukovány kresby Atily Vöröse, který se při práci nechal inspirovat historickými událostmi a okolím jednotlivých zastávek. S podklady a informacemi o místech, ve kterých byly nové zastávky postaveny, pomáhali i odborníci na místní historii. Objevují se zde motivy odkazující na českého krále Jiřího z Poděbrad, Kunhutu ze Šternberka, historii místního školství, architektonické výjimečnosti či osobnosti poděbradského společenského života. Uměleckým konceptem Atily Vöröse byla organická kresba, kterou zasazoval do veřejného prostoru. „Výsledné dílo funguje jako živý mechanismus, který díky technickému provedení umožňuje v každém počasí odlišné vnímání. Navíc se na výsledném efektu podílí i lidé, kteří na zastávce stojí. Toto spojení dohromady tvoří organismus, který každou hodinu vypadá jinak,“ vysvětluje Atila Vörös, který se podepsal pod grafický design realizace. Základním principem, kterým se realizátoři projektu řídili, bylo uchopení odlišné historie každého místa. „S obecnou historií jsou lidé tak nějak srozumění, ale spíše s tou její částí, která se odehrávala v centrech měst. Své dějiny mají ale i místa na periferii a je třeba na ně poukazovat,“ říká Atila Vörös . Projekt www.nekomercnireklamy.cz získal v roce 2011 hlavní cenu soutěže veletrhu Reklama - Polygraf. Další informace naleznete v článku Ocenění Duhový paprsek je v České Lípě, radují se i Poděbrady , z něhož jsem čerpali výše uvedené informace. Děkujeme Rudolfu Živcovi za poskytnutí informací i obrazových podkladů pro využití na BUSportálu. VIDEO: Poděbrady autobusové zastávky

person dabra  date_range 08.07.2014

přivítají lázeňské hosty i ostatní cestující. 2.7..2014: Doplněn grafický návrh .

V rámci neoficiálního otevření autobusového terminálu v Poděbradech bylo 1.7.2014 možno spolu s cestujícími a ostatními uživateli terminálu obdivovat nové autobusové zastávky, které jsou jako součást kultury cestování zpracovány v duchu jednotlivých typů doprav, tj. vodní, železniční, autobusové, cyklistické, - prostě všechno, co má vztah k Poděbradům. Již v minulosti se v Poděbradech podařilo vytvořit zajímavé zastávky, které oslovovaly občany připomínkou historie (materiál o těchto zastávkách čtenářům BUSportálu dlužíme). Také se velmi osvědčilo, že se o zastávky občané starají, a tak prakticky nedochází k jejich ničení a poškozování. Zastávka, kterou můžete vidět na fotografiích, má výraznou souvislost s "místními" historickými vozidly, která na autobusové zastávce našla svoje místo. Nechybí tu připomínka výročí, které jsme na počátku roku slavili: Z oslav 85 let linky Praha - Poděbrady 25.1.2014: Komentovaná fotoreportáž Autorem grafického designu všech zastávek je Attila Vörös. K celému projektu zastávek v Poděbradech se vrátíme podrobněji ve spolupráci s reklamní a marketinkovou společností www.prodeus.cz .

person dabra  date_range 01.07.2014

14.4.2014 - www.ceskatelevize.cz - Třebíč - V Třebíči začala jedna z největších dopravních staveb ve městě za poslední roky. Na místě dnes už nevyužívané nákladové části železniční stanice vznikne terminál, který propojí autobusovou a vlakovou dopravu. Měl by urychlit a zjednodušit přestupy mezi vlaky a autobusy a zlepšit návaznost spojů. Cestujícím začne sloužit na jaře 2015. Více na www.ceskatelevize.cz

person dabra  date_range 16.04.2014

Programy ROP Střední Čechy podporují veřejnou dopravu.

Projekt Modernizace autobusového terminálu byl realizován minulý rok a rezidenti proto mají k dispozici příjemný prostor pro cestování. Původní, nevyhovující budova nádraží byla stržena a vyrostla zde kvalitní užitná budova, kde je k dispozici čekárna, pokladna, trafika a toalety. Policie má v budově zajištěnou novou služebnu. K dispozici řidičům je místnost v horním patře, kde mají své zázemí a pro policisty je zde jeden služební byt. Terminály mají nové osvětlení, lavičky, dláždění a nechybí ani řada nově zasazených vzrostlých stromů, které budou v létě poskytovat stín. Zkvalitní se komfort cestujících ze 116 obcí na 229 spojích/den. Příjemce dotace - město Brandýs nad Labem-St.Boleslav čerpal na projekt 6,5mil.Kč z prioritní osy Doprava Regionálního operačního programu Střední Čechy. Zdroj: ROPoviny (2/2013)

person dabra  date_range 02.04.2014

říká architekt Kotas.

www.metro.cz - 11.3.2014 - Jeho projekty mnohdy dělí společnost. Příznivci jej chválí za výrazný moderní design a použité technologie, odpůrci mu vyčítají extravaganci a poukazují na vysoké náklady. V každém případě jsou ale dopravní stavby a prostředky MHD, které navrhl architekt Patrik Kotas, jedněmi z nejvýraznějších porevolučních projektů ve veřejném prostoru. A to nejen v Praze, ale i v Liberci nebo v Hradci Králové. On sám se svými realizacemi neopájí. Vadí mu ale, když o nich lidé říkají, že jsou předražené. Více na www.metro.cz Časopis Československý Dopravák v roce 2014. První číslo s novou grafikou z atelieru Patrika Kotase

person dabra  date_range 15.03.2014

a BUSmonitor: Autobusové nádraží v Poděbradech dostane novou podobu.

Jak uvádějí strany města Nový Bydžov, na základě jednání s Odborem dopravy Královéhradeckého kraje bylo rozhodnuto v souvislosti se změnou jízdních řádů účinnou od neděle 2.3.2014 zahájit zkušební provoz Přestupního terminálu v Novém Bydžově. Takže už 10 dní je terminál ve zkušebním provozu. Do Nového Bydžova jsme se s týmž fotografem podívali už loni viz Nový Bydžov staví autobusový terminál, ... . www.rozhlas.cz: Autobusové nádraží v Poděbradech dostane novou podobu. Začínají tam stavební práce

person dabra  date_range 12.03.2014
Reklama
Reklama
ČESMAD Bohemia
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací