Reklama
Reklama
Infrastruktura

Fotoreportáž z nového prostoru před vlakovým nádražím.

Fotomateriál Lukáše Vokřínka doplňujeme staršími záběry Mikuláše Pelíška. K chystanému přesunu autobusového stanoviště v Berouně I. Zdroje informací k oběma částem: www.mesto-beroun.cz www.probo.cz portal.idos.cz Lukáš Vokřínek Postup prací na novém terminálu při železniční stanici Beroun Fotografie Lukáše Vokřínka jsou z 19.10.2015, fotografie Mikuláše Pelíška z 13.9.2015.

person luvok  date_range 29.10.2015

Fotoreportáž ze stávající odjezdové plochy v berounské místní části Závodí zachytil Lukáš Vokřínek.

Materiál k rozestavěnému novému nádraží přineseme v nejbližší době. Sledujeme-li na oficiálních stránkách města Berouna zpravodajské pásmo o projektu přesunu tamního autobusového stanoviště, je možné v odpovědích na často kladené dotazy nalézt informaci, že ke zprovoznění nového terminálu v přednádražním prostoru železniční stanice Beroun a opuštění dosavadních stání při Zborovském nábřeží v místní části Závodí by mělo dojít k termínu celostátních změn jízdních řádů 13. 12. tohoto roku (viz www.mesto-beroun.cz ). Poněvadž toto datum není příliš vzdálené, je nejspíše poslední šance zachytit objektivem fotoaparátu provoz na současném autobusovém uzlu a zároveň vizuálně přiblížit pokročilost stavby nového terminálu před jeho blížícím se otevřením. Komentovanou fotodokumentaci, která slouží mj. jako připomínka jedné významné berounské dopravní kapitoly, přináší tento článek. Celkový počet linek na rušeném uzlu je roven třem desítkám (respektive číslu třicet jedna, zahrneme-li městskou linku H). Většinu licencí vlastní dopravce PROBO BUS, součást skupiny ARRIVA. V menším, ale nikoliv zanedbatelném rozsahu je možné potkat i vozy společnosti ARRIVA Praha a ČSAD MHD Kladno. Drtivou většinu provozu představují linky Středočeské integrované dopravy (SID) do Prahy, Králova Dvora, Zdic, Hořovic a nespočtu dalších lokalit v širším okolí. Pražská integrovaná doprava (PID) zasahuje do Berouna z hlediska autobusového provozu zejména páteřní denní linkou na Prahu pod číslem 380 (a její noční obdobou 602). Nelze však zapomínat ani na místní MHD s vlastním tarifem, obsluhující kromě Berouna též sousední město Králův Dvůr a obce Hýskov a Nižbor. Síť tvoří tři, respektive čtyři linky: A, B, C a také H, svým způsobem pokračování linky PID č. 384 (Praha – Beroun, Hostim). C ovšem na starém autobusovém stanovišti nespatříme. Tím se zároveň dostáváme ke skutečnosti, že některé linky, ale také různé zrychlené spoje na současný uzel nezajíždějí. Jedná se namátkou o linku SID C80 (Strašice – Praha), vybrané spoje linky SID C19 (Zdice – Beroun – Praha) či dálkové autobusy, které však Beroun obsluhují jen v minimálním rozsahu. Organizace provozu autobusových linek v Berouně v souvislosti s otevřením nového terminálu není ještě finalizována, pokud jde o jízdní řády, avšak některé konkrétní informace a především obecné principy nadcházejících poměrů známé jsou. Příslušný souhrn informací lze nalézt na výše uvedené webové prezentaci města a kromě toho též na stránce společnosti PROBO BUS . Lukáš Vokřínek

person luvok  date_range 27.10.2015

Přeměna industriálního prostoru v kulturní se opravdu vydařila.

Možná se sluší připomenout, že to bylo východisko z nouze - původně měl být takto využit prostor bývalého pivovaru Světovar podstatně vzdálenější od centra. Projekt za stamiliony se nepodařilo realizovat a i díky tomu, že se osazenstvo, vozy a technika z depa přestěhovaly v ročním předstihu do nového, vytrhlo DEPO 2015 městu i organizátorům EHMK 2015 s nesrovnatelně nižšími náklady trn z paty. Ve spojení s nedalekým objektem Papírna tak v Plzni vznikl nedaleko centra zajímavý kulturně-industriální komplex, který snad má svoji budoucnost i po skončení roku, kdy je Plzeň Evropským hlavním městem kultury. Londýn má svoje "Doky", Plzeň "DEPO" a "Papírnu". Zcela aktuálně se v prostoru DEPO 2015 zabydlely o uplynulém víkendu španělské obří loutky. 2010: Areál v Cukrovarské ulici slouží jako trolejbusové a autobusové depo ...

person dabra  date_range 31.08.2015

velkoplošného obrazu v prostoru podchodu Centrálního autobusového nádraží v Plzni.

Revitalizace podchodu je dalším projektem spolku Artvrch ve spolupráci se společností ČSAD autobusy Plzeň. Jak uvedl ředitel společnosti ČSAD autobusy Plzeň, mohla by se výtvarná aktivita týkat nejen podchodu, který nabízí celkem 2800 m2 plochy k výtvarnému využití, ale i haly nádraží, která by se mohla stát veřejnou galerií. První výtvarné dílo v podchodu vytvořil Petr Kozel, který velmi citlivě zakomponoval do street artu autobusové veterány. Poslední úpravy umělec provedl v noci před vernisáží. Slavnostního představení "sgrafita" se účastnili i zástupci obvodu Plzeň 3, Krajského úřadu, výtvarné obce a dalších. Ve fotoreportáži najdete kromě nové výzdoby i tu stávající nechtěnou. V hale CAN upozorňujeme na obří výtvarné dílo, které ostatně muselo doplnit každou socialistickou stavbu. "Po setkání s kvalitní intervencí umělců ve veřejném prostoru pod známou zkratkou street art, jsme se rozhodli pomoci této mnohdy kontroverzní disciplíně, a to sačleněním do veřejného prostoru, kam patří, s bonusem zapojení mladých umělců a tím ukončení věčného koloběhu oprav a postihů, " říká Petr Kozel ze spolku Artvrch a dodává: " Cílem spolku Artvrch je zapojit širokou veřejnost a vytvořit největší volnou street-artovou plochu v České republice. Vzhledem ke stále nekončícím investicím na přemalování graffiti tagů chceme jednorázovou investicí zaplnit stěnu a a ukončit tím tak věčný proces postihů." Předmětem street art vyobrazení zajímavé lokality v Plzni, architekturou počínaje po výrazné osobnosti. Další inspirací mohou být i dominanty v okolí Plzně. Vzhledem k účelu a umístění je to také křižovatka všech cest. Dagmar Braunová ve spolupráci s Artvrch z.s.

person dabra  date_range 28.07.2015

I v prostoru okolo Prahy se dá zachytit mnoho zajímavého.

person panov  date_range 18.07.2015

U nádraží se staví i okružní křižovatka.

3. června proběhla v Berouně prezentace zahájení výstavby nového autobusového nádraží v rámci projektu Veřejná doprava pro všechny. Účastnící se z budovy Městského úřadu Beroun přesunuli na staré autobusové nádraží a dále historickým autobusem RTO k místu, kde bude probíhat výstavba nového nádraží. O logickém přemístění autobusového nádraží k vlakovému jednalo v Berouně už před více než dvaceti lety. S přemístěním autobusových nástupišť k železničnímu nádraží počítal již územní plán z roku 2001. V roce 2012 Beroun získal dotaci z Programu švýcarsko-české spolupráce a zastupitelstvo odsouhlasilo spolufinancování projektu autobusového nádraží, následně proběhla série důležitých jednání, a to jak na ministerstvech financí a životního prostředí, tak i s dopravcem a zejména obyvateli dotčeného bytového domu u vlakového nádraží. V roce 2013 -bylo vypracováno výběrové řízení na stavební firmu pro město. Předcházela tomu další výběrová řízení na zhotovitele prováděcí dokumentace, překlad odborných textů aj. V srpnu 2014 bylo zveřejněno znění veřejné zakázky na přesun nádraží, kterou odsouhlasili jak berounští zastupitelé, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo financí ČR, tak i švýcarská strana. V únoru 2015 začaly stavební práce související s přesunem autobusového nádraží. V místech nového autobusového nádraží se již budují nová autobusová stání, upravovat se začne i samotný přednádražní prostor před hlavním vchodem. Demontován zde bude stávající mobiliář, veřejné osvětlení, frézovat a těžit se budou také stávající asfaltové plochy. Cestující se zde setkají s některými provozními omezeními, a to i se týká autobusové dopravy. Město snažit obyvatele účinně a rychle informovat. V souvislosti se zprovozněním nového autobusového nádraží dojde i ke změnám vedení tras některých autobusů. Zásadní změny pocítí především obyvatelé Závodí, protože stávající nádraží nahradí nově autobusové zastávky. Přesun autobusového nádraží, který je jednou z největších dopravních investic Berouna za poslední roky, by měl být dokončen na podzim letošního roku. V současnosti město čeká na výsledky jednání, během kterých Beroun žádal o dodatečné rozšíření projektu o dalších 14,8 milionů korun, které se podařilo při výběrovém řízení ušetřit. Součásti projektu * komplexní vyřešení a úpravA celkem 22 300m2 plochy * nová okružní křižovatka * šestnáct míst pro krátkodobé stání a parkoviště pouze pro výstup a nástup * tři nové odjezdové ostrůvky s 9 odjezdovými stáními * vybudování chodníků, části cyklostezky a nové veřejné osvětlení * nová čekárna a úschovna kol * revitalizace zeleně a vysázení desítek vzrostlých stromů a keřů Z TZ města Beroun V Berouně se přemístí autobusové nádraží k vlakovému. Snímky z ledna 2013

person dabra  date_range 04.06.2015

Slavnostně otevřeno bylo v pátek 13. února 2015.

Od pondělí 16.února 2015 začíná veřejnosti sloužit nové autobusové nádraží v Havířově, které bylo za účasti zástupců společnosti 3ČSAD a představitelů statutárního města slavnostně otevřeno v pátek 13. února 2015. Novému stanovišti dominuje nová budova rotundy, kde mohou cestující využít služeb přepravní kanceláře a cestovní kanceláře 3ČSAD, k dispozici jsou rovněž toalety, včetně bezbariérového WC. Na rozdíl od staré budovy nelze využít uzavřenou čekárnu. K tomuto účelu slouží jen vnější krytý prostor s šestnácti kovovými sedačkami. Kromě prostor pro cestující poskytne rotunda zázemí také samotnému provozu ČSAD Havířov, jehož nedílnou součástí je dispečink, místo pro odbavovací zařízení, kancelář vedoucího provozu, plánovací kancelář, správa tržeb a sociální zařízení a zázemí pro řidiče. Odbavení cestujících v areálu nádraží pak probíhá na šesti nástupištích, jedno stanoviště slouží výhradně pro výstup. Součástí novostavby jsou i dvě zastávky MHD na ulici Těšínské, která k novému nádraží přiléhá. Celý prostor areálu nádraží je bezbari0rově přístupný, osvětlený (včetně zastávkových označníků), instalován je i kamerový systém. Dispoziční řešení stanovišť je rovněž přehlednější a díky vhodně umístěným přechodům pro chodce také bezpečnější. Doplňme, že celý projekt byl realizován společností ČSAD Havířov a.s. za finanční podpory statutárního města Havířova. Stanislav Trunečka s využitím informací 3ČSAD.

person sttru  date_range 16.02.2015

Čekárny byly takto vybaveny z "místních" zdrojů v nedávné době.

Jde o zastávky Sezemice a Sovenice v rámci linky 260390 Mnichovo Hradiště – Chocnějovice – Mnichovo Hradiště. Tu provozuje dopravce TRANSCENTRUM bus, člen skupiny ARRIVA.

person dabra  date_range 22.12.2014

probíhají už dokončující práce v exteriéru. Záběry z dispečinku.

V objektu dispečinku je nově denní místnost pro dispečery, šatna, kuchyně, sociální zázemí včetně sprchy a samotné dispečerské pracoviště, kde dochází k odbavování veškeré dopravy na nádraží. Celý objekt je klimatizován. Autobusy, resp. řidiči se odbavují prostřednictvím čipových karet na dotykové obrazovce, která je součástí fasády dispečinku vjezdu. "Dispečeři mají on-line náhled na nejdůležitější kamery na nádraží, na jedné z obrazovek je vlastně totožný pohled, jako má řidič při venkovním odbavování. Do dispečinku je kompletně staženo veškeré zabezpečení všech objektů na nádraží, požární systémy všech objektů a centrální osvětlení, které které funguje i na automatická čidla, " informuje Klára Bachová ze společnosti ČSAD Praha holding. Celé venkovní osvětlení bylo během letošního léta předěláno na technologii LED. Autobusové nádraží Praha- Florenc návštíví ročně na 10 milionů cestujících. Zdroj: ČSAD Praha holding . Foto ČSAD Praha holding a BUSportál. Záběry demontáže původního objektu

person dabra  date_range 07.10.2014

od Stanislava Trunečky.

Příměstskou i městskou dopravu v Chebu zajišťuje dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s. Z dopravního hlediska je v tomto západočeském městě zajímavý zejména autobusový terminál, který byl otevřen v prosinci 2012. Celý komplex má tvar šestiúhelníku. V centrální budově se nachází infocentrum, zázemí pro řidiče a dispečery, je zde úschovna zavazadel a prostor pro provozování občerstvení. Plocha terminálu je rozdělena na vnější a vnitřní okruh s jednotlivými odjezdovými stáními. Zastávky vnitřního okruhu (A) jsou určeny pro autobusy MHD, vnější (B) slouží příměstským linkám. Všechna stání jsou zastřešena, v místech hlavních přechodů jsou navíc propojena s diagonálním přístřeškem, který umožňuje spojení autobusového terminálu s budovou vlakového nádraží suchou cestou. V areálu je vytvořena i odstavná plocha pro autobusy. Informace o odjezdech autobusů jsou umístěny jednak na centrálních LED informačních panelech, jednak na panelech u jednotlivých odjezdových stání. Dopravní terminál Cheb je komunikačně propojen se sousedními terminály v Mariánských Lázních a v Sokolově a je těmto terminálům systémem řízení a ovládání informačních panelů nadřazen. Ve vozovém parku vozů MHD se nacházjí zejména autobusy SOR BN 12 (5 kusů), po jednom voze SOR BN 10,5, B 10,5 a Renault Citybus 12M, potkat můžeme i dvě Karosy B 932E. Síť městské dopravy v Chebu tvoří celkem 8 linek, přičemž linka č.7 jezdí jen v letním období od 28.6 do 31.8. Základní jízdné činí 12 Kč, při použití čipové karty 10 Kč. Na linkách příměstské dopravy zajišťované AKV se můžeme setkat např. s autobusy SOR, Karosa, Iveco Crossway, Mercedes-Benz Intouro, Iveco Stratos, Iveco First FCLLI apod. Stanislav Trunečka

person sttru  date_range 06.08.2014
Reklama
Reklama
ČESMAD Bohemia
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací