Karosa na Autotecu: Nový linkový autobus a přechod na normu Euro 4 a EEV
Autobus na zemní plyn bude zajišťovat dopravu po výstavišti. Bude to jeden z provozu ČSAD Havířov.
Tuzemská premiéra minibusu Iveco Daily. Světová premiéra nového linkového autobusu, nástupce vozidel C 954E, Récréo a Axer.
Pátek, 12. května 2006,dabra
Tradiční na expozici Karosy bude pouze umístění v pavilonu G1, vše ostatní bude prezentováno zcela novým způsobem. Společn2 budou laděny expozice značek Iveco a Karosa, a tak více zviditelní postavení Karosy jako významné součásti Irisbusu, autobusové divize společnosti Iveco.Evidentní bude nástup nové normy Euro 4 a EEV a razantní obměna dosavadní modelové řady.

Karosa se chystá vystavit úplně nové výrobky v sortimentu městských, linkových, turistických autobusů a minibusů. Tuzemskou premiéru bude mít nový minibus Iveco Daily v provedení Euro 4, který je prvním z doposud dvou vyrobených aut. Poprvé se na veletrhu Autotec bude prezentovat i 12 m dlouhý městský autobus Citelis CNG s pohonem na zemní plyn. Světovou premiéru bude mít nový linkový autobus, nahrazující dosavadní autobusy C 954E, Récréo a Axer. Na expozici budou tyto nové autobusy prezentovány v délce 10,6 m a 12 m, oba v provedení Euro 4. Tradiční segment linkových autobusů Karosy bude reprezentovat 12,8 m dlouhý autobus Arway. Poprvé bude na tuzemském veletrhu k vidění i nový luxusní turistický autokar Domino, který nahrazuje autobusy Iliade. Již dnes splňují tyto nové autobusy Karosy a Irisbusu s dieselovým pohonem hladiny znečištění nejen podle normy Euro 4 a Euro 5, ale i podle normy EEV dosahované doposud pouze některými autobusy s pohonem na zemní plyn. Před pavilonem G1 má Karosa k dispozici venkovní plochu, kterou by měl obsadit 7,5 m dlouhý turistický autokar Proxys, vyráběný Irisbusem v Turecku na podvozku Iveco. Jelikož veletrh je zaměřen na dopravu s alternativními pohony, jedním z vozů, které budou zajišťovat kyvadlovou dopravu návštěvníků, bude městský nízkopodlažní autobus Citelis CNG s pohonem na zemní plyn. Návštěvníci veletrhu se prostřednictvím tohoto městského autobusu budou moci seznámit s vozidlem, které splňuje nejtvrdší normu EEV. Na sousední expozici bude ŠKODA ELECTRIC s.r.o. Plzeň vystavovat 18 m dlouhý nízkopodlažní kloubový trolejbus Škoda 25 Tr Irisbus, realizovaný zástavbou trakční elektrovýzbroje Škoda Electric do karoserie městského autobusu Citelis. Hned vedle budou soustředěny expozice tuzemských dealerů Karosy - TEZAS a.s. Praha, Zliner s.r.o. Zlín a KAR group, a.s. Ostrava.

V průběhu tiskového dne veletrhu proběhne společná tisková konference společností KAROSA a.s., Iveco a ŠKODA ELECTRIC s.r.o. Tradiční bude víkendový program pro rodiny s dětmi s řadou her a soutěží pro nejmenší návštěvníky veletrhu. Po víkendu, který je více zaměřen na širokou veřejnost, se pozornost soustředí na odborníky a obchodní partnery. Kromě samotného dění na expozici bude Karosa aktivním účastníkem mezinárodní konference se zaměřením na alternativní druhy pohonu motorových vozidel Road Transport & Environment, která proběhne v úterý 6. června. Na expozici budou přítomni kromě managementu společnosti tuzemští obchodníci, pracovníci marketingu a poprodejních služeb. Jsou očekávány návštěvy i ze zahraničí, přijedou významní obchodní partneři z Itálie, Finska, pobaltských zemí, Polska, Ruska i zástupci Irisbusu a početná skupina odborných zahraničních novinářů.
TZ Karosa
Zpět