Registrace autobusů v EU v září 2021
Registrace autobusů a autokarů v EU. Zdroj ACEA
Září znamenalo pro evropský autobusový trh v registracích autobusů ještě horší výsledek než v roce 2020, podle ACEA bylo registrováno 2 377 autobusů, o téměř 4 procenta méně než v loňském roce.
Středa, 03. listopadu 2021,rebus
Zářijové registrace klesly ve srovnání s rokem 2020 o 3,8 %, celkem bylo registrováno 2 377 autobusů (proti 2 472 v roce 2020, v roce 2019 výrobci registrovali 2 586 autoubusů). Při pohledu na velké trhy EU byly výsledky smíšené. Poptávka se snížila zejména ve Francii: 550 ks (-2,1 % proti 562 ks v roce 2020) a Německu 423 (-26,3 % proti 574 v roce 2020), zatímco Itálie 375 (+63,0 % proti 230 v roce 2020) a Španělsko 377 (+53,3 % proti 246 v roce 2020) zaznamenaly minulý měsíc silný růst. Česká republika, patří země s výrazným poklesem registrací, jak už jsme uváděli, 46 ks (-52,6 proti 97 v roce 2020).

Za devět měsíců roku 2021 vzrostl prodej nových autobusů v celé EU o 5,3 %, především však kvůli nízké srovnávací základně v loňském roce (21 508 autobusů proti 20 422 ks v roce 2020, rok 2019 znamenal 27 772 zaregistrovaných autobusů a autokarů). Francie, největší trh v této kategorii s 5 103 registrovanými autobusy, zaznamenala v letošním roce zatím nárůst o 18,4 % a Itálie růst podobný 2 623 ks (+18,2 %). Růst poptávky je v Belgii s 828 autobusy (+24,1 %), Maďarsku s 830 ks (+68 %) a Polsku s 1 056 ks (+2,7 %).

Poptávka ve Španělsku 1 310 ks (-6,3 %) a v Německu 4 133 ks (-5,0 %) naopak ve stejném období poklesla. Celkový roční pokles poptávky po autobusech zaznamenává také Česká republika, s 791 ks proti 966 ks v roce 2020 jde o -18,1 %. Z větších trhů je to také Švédsko s 516 ks proti 1 000 ks v roce 2020 (-48,4 %). Na Slovensku letos výrobci zatím registrovali 146 autobusů (-25,9 %).

Zdroj dat: ACEA

Zpět