Češi cestují hromadnou dopravou častějí než Němci, Italové nebo Francouzi
Podle průzkumu FlixMobility v devíti evropských zemích, USA, Turecku a Brazílii cestujeme na delší trasy nejčastěji, polovina dotázaných dálkovým autobusem.
Čtvrtek, 05. srpna 2021,rebus
V červnu letošního roku pořádala FlixMobility, mateřská společnost FlixBusu, průzkum cestovatelského chování v devíti státech, na jejichž území působí. Kromě Chorvatska, Francie, Itálie, Německa a Polska byly mezi zkoumané lokality vybrány Spojené státy americké, Turecko a Brazílie. Česká republika byla do tohoto šetření zařazena poprvé.

Reprezentativní vzorek pro ČR obsáhl 1 300 respondentů. Jednalo se o lidi, kteří za posledních 24 měsíců alespoň jednou využili jízdu meziměstským autobusem, vlakem, autem z půjčovny, sdíleným vozem či letěli letadlem, a to na vzdálenost mezi 100 a 500 kilometry. Podle výsledků průzkumu třetina takových Čechů cestuje víc než 10 x ročně, pětina 6 – 10 x za ročně. Obyvatelé České republiky jsou tak častějšími cestovateli než např. Italové, Němci, Francouzi či Chorvaté. Hlavním důvodem, proč Češi cestují hromadnou dopravou, jsou návštěvy příbuzných a přátel, dále také dovolené a prázdninové pobyty.

Informace o autobusových dopravních spojeních si Češi vyhledávají přes online vyhledávače, weby a aplikace dopravců. Prostřednictvím webových portálů a aplikací si pak také pořizují jízdenky. Pro Čechy je typické, že si kupují jízdenky na poslední chvíli, téměř 30 % tak činí v den odjezdu či s jednodenním předstihem, 44 % si svou cestu zajišťuje 2 až 6 dní dopředu.

Společnost FlixMobility připravuje průzkumy cestujících pravidelně. Na základě jejich výsledků pak upravuje a nastavuje své služby tak, aby zákazníkům co nejvíce vyhovovaly. „Po několika lokálních průzkumech byla Česká republika letos zařazena do tohoto celkového,“ uvedl výkonný ředitel FlixBusu pro ČR a SR Pavel Prouza. „Z jeho výsledků mj. vyplynulo také to, že polovina tuzemských cestujících volí jako prostředek dopravy dálkový autobus. Svou nabídku se snažíme vylepšovat tak, aby lidé měli motivaci cestovat právě s námi. Letos jsme např. zavedli možnost přikoupení dalšího zavazadla po již ukončené rezervaci nebo jsme upravili sekci Pomoc na webu tak, aby zákaznici velmi snadno našli východisko ze situace, kterou řeší.“

Zpět