Jedna z nejvytíženějších stanic metra se dočká modernizace
Součástí rekonstrukce stanice a vestibulu metra Florenc budou i nové eskalátory na autobusové nádraží. Směrem k nádraží je sice vybudován výtah, ale většina lidí se i s kufry vydává po pevných schodech
Stavební práce ve vestibulu i podchodu Florenc za více než miliardu budou probíhat bez přerušení provozu metra téměř pět let. Po eskalátorech se dostaneme na autobusové nádraží.

Pondělí, 07. června 2021,rebus
Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) připravuje jednu z největších stavebních akcí v metru co do rozsahu a koordinace prací.
Minulý týden získal na stavbu a modernizaci stanice metra Florenc pravomocné stavební povolení a ve výběrovém řízení s předpokládanou hodnotou 1,29 miliardy Kč hledá zhotovitele stavby.

Práce by měly být zahájeny nejdříve na konci letošního roku nebo v prvním kvartálu 2022 a trvat mají v několika etapách 4,5 roku. Dojde k výměně stropní desky ve stanici metra. Několik diagnostických šetření, statický posudek i výsledek průzkumu ocelových nosných ložisek stropní konstrukce, který realizoval Kloknerův ústav ČVUT v Praze, ukazují rozsáhlou korozi. Vyměněno proto bude  všech 131 stávajících stropních předepjatých nosníků včetně některých nosných ložisek, které nelze repasovat, a monolitické desky pod křižovatkou ulic Křižíkova a Ke Štvanici. Současně bude zrekonstruován hydroizolační systém stropu do hloubky 2 metrů včetně nutných přeložek inženýrských sítí a zmodernizovány veřejné prostory podchodu a vestibulu a technické prostory a zázemí stanice. Florenc dostane nové úsporné LED osvětlení a nové podhledy. Opravy se dočkají obklady stěn a dlažby, modernizací projdou rozvaděče, napájení informačního systému, řídící systém osvětlení a sdělovací zařízení. Nový přístup z vestibulu metra získá autobusový terminál ÚAN Florenc, kde místo pevného schodiště budou eskalátory a cestující tak budou mít jednodušší přestup z metra na vnitrostátní a mezinárodní autobusové linky.

Stavební práce na Florenci budou probíhat z velké části za plného provozu metra, pouze s lokálními omezeními v určité části vestibulu či podchodu. Pouze při manipulaci s nosníky a částmi monolitické stropní konstrukce bude na nezbytně nutnou dobu o některých víkendech přerušen provoz metra na lince C. DPP během těchto výluk zavede náhradní tramvajovou dopravu.

Pokud by DPP rekonstrukci neprovedl v nejbližších letech, stanice metra Florenc by se mohla dostat až do havarijního stavu a musela by být, podle náměstka primátora pro oblast dopravy a předsedy dozorčí rady DPP Adama Scheinherra, neplánovaně uzavřena. "To si u jedné z nejvytíženějších, a navíc přestupní stanice metra, nemůžeme dovolit. Z průzkumů na místě se ukazuje, že na stavbu byl ve skutečnosti použit materiál o menší tloušťce, něž bylo uvedeno v projektu, navíc povodně v roce 2002 zanechaly ve stanici zjevně více škod, než se původně předpokládalo. Téměř 4,5 roku stavebních prací je dlouhá doba, jsem ale rád, že se DPP podařilo najít řešení, jak rekonstrukci stanice Florenc provést za plného provozu pouze s několika nejnutnějšími víkendovými výlukami, během kterých můžeme nasadit náhradní tramvajovou dopravu,“ řekl Adam Scheinherr.

Během rekonstrukce a nutných občasných víkendových výluk zavede DPP náhradní tramvajovou dopravu mezi Hlavním nádražím, Vltavskou a Nádražím Holešovice. Využije pro ni slepé koleje, které zůstaly v Opletalově ulici. "Během prací, které nyní provádíme na trati v Seifertově ulici, vybudujeme jejich napojení na trať vedoucí ze Senovážného náměstí do Bolzanovy ulice. V budoucnu je pak prodloužíme a tramvajová trať opět povede až na Václavské náměstí. Počet víkendových výluk při rekonstrukci stropní desky stanice Florenc se budeme snažit minimalizovat na nejnižší nutný počet. Z bezpečnostních důvodů je budeme zavádět pouze při manipulaci s nosníky a velkorozměrovými částmi monolitického stropu. Je nutné si uvědomit, že na stropní desce stanice jsou 4 typy nosníků, ty nejdelší mají více než 23 metrů a hmotnost zhruba 28 tun. O jednotlivých etapách prací, jejich dopadech na okolí, zejména na dopravu a průjezdnost či o termínech víkendových výluk budeme veřejnost informovat s předstihem prostřednictvím médií, na našem webu a na sociálních sítích poté, co vysoutěžíme zhotovitele a budeme znát datum zahájení stavby a přesný harmonogram prací,“ doplňuje Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

V koordinaci s rekonstrukcí stanice Florenc bude v oblasti ohraničené Wilsonovou a Křižíkovou ulicí, ÚAN Florenc a z jihu železniční tratí probíhat výstavba nové moderní čtvrti v rámci developerského projektu Penta Real Estate, Českých drah a SŽDC. Ta by měla být hotova v roce 2025. V budoucnu by se měla zcela změnit i další oblast Florence v bezprostřední blízkosti autobusového nádraží. Na její podobu je vyhlášena urbanistická soutěž Florenc 21 a vítězný návrh bude vybrán v listopadu 2021. 

Mezi Masarykovým nádražím a Florencí již probíhá výstavba
Plánovanou výstavbu v okolí Florence doplní nové náměstí bezprostředně u Masaryčky, které vyroste v podobě podle návrhu Studia Perspektiv. Foto Masaryčkaspojuje.cz
Novou podobu má získat i bezprostřední okolí metra Florenc. Vznikne tak další moderní část Prahy v centru města s odpovídajícím přestupním terminálem na veřejnou dopravu
Zpět