Konference Smart city v praxi VI už zítra
Konferenci pořádá konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services
Tradiční konference o chytrých městech a regionech proběhne online prostřednictvím youtube 8. května od 9 do 11:30 hodin. Registrace ještě probíhá.
Pondělí, 17. května 2021,rebus
Už předchozí ročník Smart city v praxi V – Smart city FOR ARCH, který se uskutečnil 25. září 2020 v Kongresovém sále výstaviště PVA EXPO v Praze, částečně proběhl online. Osobně se zúčastnilo 60 odborníků a dalších 310 účastníků ji sledovalo v přímém přenosu. Letos se akce bude vysílat opět virtuálně. Ve "studiu" budou pouze přednášející. Registrovaní zájemci jí budou sledovat prostřednictvím youtube.

Program 18. května:

9:00 Zahájení konference
Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, odborný garant a moderátor konference

9:05–9:25 PhDr. Věra Karin Brázová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Aktivity MMR ČR v oblasti Smart City


9:30–10:00 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services
Nebojme se strategického řízení ani technické odbornosti

Smart city v kostce plus praktické postřehy z analýzy strategií smart city a z průzkumu mezi MAS.

10:00–10:20 Ing. Kateřina Slavíková, Consulting Services
Metodika hodnocení suburbanizované krajiny

Vhodně volená a dále vyhodnocená data o osídlení a krajině pomáhají v rámci strategie smart city
řešit problém překotné suburbanizace, tedy neudržitelného rozrůstání městských periferií.

10:20–10:40 Tomáš Chmelík, ČEZ
Zkušenosti s výstavbou a provozem veřejné dobíjecí infrastruktury z pohledu ČEZ

• Jaké typy dobíjení elektromobilů existují a jak mohou zapadnout do infrastruktury města
• S jakými překážkami se při výstavbě a provozu dobíjecích stanic setkáváme
• Jaká může být role měst při rozvoji dobíjecí infrastruktury pro elektromobily

10:45–11:05 JUDr. Matej Šandor, Ph.D., Pražská městská společnost OICT
Projekty Smart Prague usnadňují život Pražanů a reagují na budoucí výzvy

Praha je živý organismus, neustále se rozrůstá, dýchá, je v pohybu. Operátor ICT má na starosti její nervovou soustavu, tedy informační a komunikační technologie. Hledá nové synapse mezi jednotlivými neurony, zjednodušuje a inovuje. Snaží se tak zlepšit kvalitu života Pražanů a efektivně využívat městská data a energie.

11:05–11:25 Mgr. František Kubeš, Ph.D., Město Brno
Chytré město Brno

Prezentace představí aktuální chytré (smart) projekty, které byly zrealizovány v posledních několika letech, a plány rozvoje chytrého města do budoucna. Konkrétně jde například o výstavbu Chytré čtvrti Špitálka či spolupráci s městskými společnostmi.

Na konferenci je možné se ještě registrovat - více ZDE

U příležitosti konference vyšla elektronická brožura „Příběhy chytrých pomocníků – 3. vydání“. Autoři opět připravili příklady praktického využití moderních technologií ve městech, od energetického hospodářství sportoviště přes chytré městské budovy až po automatické elektrické minibusy a další rozmanitá elektrická vozidla.


Zpět