SOR Libchavy dodá nové autobusy do Prešova
V roce 2018 si prešovský dopravní podnik pronajal od Dopravního podniku Bratislava sedm autobusů SOR BN 10.5, v létě 2020 je odkoupil a pronajal si další dva, které na konci února 2021 také koupil. Jde o autobusy s původními ev. čísly 3431 a 3433. Foto DPMP
Patnáct autobusů SOR NB 12 a NB 18 bude dodáno na Slovensko na základě rámcové dohody během čtyř let.
Úterý, 04. května 2021,rebus
V závěru dubna došlo k podepsání kupních smluv na dodávku nových autobusů, které výrazně omladí městskou hromadnou dopravu v Prešově. Ve veřejné soutěži Dopravního podniku města Prešov (DPMP) na dodávku 10 kloubových 18 metrových a 5 standardních 12 metrových dieselových autobusů zvítězila společnost SOR Libchavy. Byla uzavřena rámcová dohoda na dodávky vozidel na dobu 48 měsíců a zároveň i kupní smlouvy. Díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu budou v příštích 21 měsících dodány první 4 kloubové a 2 standardní autobusy.

Vozidla budou plně nízkopodlažní, samozřejmostí je klimatizace, moderní informační systém včetně LCD monitorů, odbavovací systém pro platbu kartou (v budoucnosti), kamerový systém, automatické počítání cestujících a USB nabíječky.  

Cena jednoho 12 metrového autobusu SOR NB 12 je 195 000 Eur bez DPH a cena za 18 metrový autobus NB 18 je 278 000 Eur bez DPH. Na financování prvních šesti autobusů se podílí DPMP 5%, zbývajících 95% pokryje Operační program IROP.


Zpět