Ve Středočeském kraji pojede od neděle o 10 % méně spojů
Od nových jízdních řádů 7. března budou omezeny spoje hlavně na linkách s četnější frekvencí, základní dopravní obslužnost by neměla být ohrožena.
Pondělí, 01. března 2021,rebus
V týdnu od 1.3. do 7.3 budou vlaky a autobusy jezdit jako obvykle. Od 7.3.2021 dochází k omezení veřejné dopravy ve Středočeském kraji o cca 10 %, společně s vydáním nových jízdních řádů. Podle kraje se v naprosté většině případů jedná o omezení na linkách s četnější frekvencí spojů tak, aby základní dopravní obslužnost obyvatel nebyla výrazně ohrožena.

Jak již Středočeský kraj dříve uvedl, propad tržeb v hromadné dopravě ve Středočeském kraji za loňský rok přesáhne 500 milionů korun. Hlavním důvodem je snížení počtu cestujících způsobený protipandemickými opatřeními o zhruba jednu třetinu. Ze státního rozpočtu kraj žádnou pomoc nedostal, byť o ni opakovaně žádal. Vedení kraje tedy přistoupil k prvnímu opatření a omezil veřejnou dopravu o 10 %.

Od pondělí 8. března 2021 budou omezeny školní autobusové spoje, a to v souvislosti s uzavřením škol a školek. Jedná se o spoje, které mají v příslušné časové poznámce uvedeno, že nejedou v období letních či vánočních prázdnin. Znovuzavedení těchto spojů se předpokládá v době alespoň dílčího obnovení prezenční školní docházky – v tuto chvíli je předpoklad 5.4.2021.

Nadále pak zůstávají omezeny večerní autobusové spoje, kdy poslední z nich zajišťují odvoz cestujících z výchozích zastávek do 23. hodiny a rovněž jsou zrušeny noční autobusové linky.

Doprava na železnici je i nadále ve stávajícím režimu, nově dochází pouze ke zkracování souprav vlaků.

Výše uvedená omezení jsou zapracována v IDOS a upravené jízdní řády budou vyvěšeny na zastávkách veřejné dopravy a dále v elektronické podobě na webových stránkách www.pid.cz nebo v aplikaci PID Lítačka.

Aktuální situace je obtížná pro všechny. V tuto chvíli se pak snažíme pro Vás udržet služby veřejné dopravy v rozumném rozsahu,“ říká Petr Borecký, radní pro veřejnou dopravu. „Věříme, že přijatá opatření přijmou cestující s pochopením. Všem přejeme, aby tuto dobu přestáli ve zdraví.“

Zpět