Od neděle 7. března se podstatně změní doprava v jednom z krajů
SOR dodal Transdev a AUDIS Bus téměř 80 autobusů. Foto VDKK
Nové autobusy, nové infopanely, nové odbavení, za dva týdny se cestující dočkají zkvalitnění autobusové dopravy v Královéhradeckém kraji.
Pondělí, 22. února 2021,rebus
Cestujícím v Královéhradeckém kraji se od 7. března s novými smlouvami s dopravci podstatně zkvalitní autobusová doprava. Dopravní společnosti, které provoz dopravní obslužnosti vysoutěžily na deset let, koupily více než 200 nových autobusů.

V jednotlivých částech kraje vyjedou:

Dopravce P-transport má vozový park pro část oblasti Broumovsko tvořen 15 autobusy, z nichž 7 autobusů je nově pořízených - 3 autobusy IVECO Crossway 12 m, 2 autobusy IVECO Crossway LE 12 m, autobus IVECO Crossway LE 10,5 m a minibus IVECO Rošero. Zbývající 3 vozidla jsou pouze 1 rok stará, které dopravce pořídil na počátku roku 2020.

Dopravce CDS Náchod obnovuje svůj park pravidelně, má ve vozovém parku mnoho vozidel stáří 1 až 5 let. Pro část oblasti Broumovsko dopravce připravil celkem 21 autobusů, z nichž 3 autobusy jsou nové. Jde o autobusy SETRA, IVECO Crossway 12 m a minibus IVECO Rošero.
Pro Náchodsko je vozový park tvořen 41 autobusy. Pro tuto oblast dopravce pro doplnění stávajícího vozového parku pořídil 18 nových autobusů, a to 2 autobusy SETRA, 3 autobusy IVECO Crossway 12 m, 5 autobusů IVECO Crossway LE 12 m, 3 autobusy SOR 10,5 m, autobus SOR 9,5 m a 4 minibusy IVECO Rošero.

Konsorcium Transdev Morava a AUDIS Bus bude zajišťovat autobusovou dopravu v oblastech Novoměstsko, Rychnovsko a Trutnovsko se scela novým vozovým parkem. Jde o 13 minibusů Dekstra, 10 autobusů SOR 9,5 m, 32 autobusů SOR 10,5 m, 35 autobusů SOR 12,3 m, 21 autobusů IVECO Crossway LE 12 m a 3 autobusy IVECO Crossway LE 14 m. Část z těchto autobusů bude zajišťovat poddodavatel, který vyjede se 7 novými autobusy.

Dopravce BusLine KHK bude zajišťovat plnění smlouvy v oblastech Královédvorsko, Hradecko a Jičínsko. Ve vozovém parku na Královédvorsku a Jičínsku budou jen nově pořízené autobusy, do oblasti Hradecko vyjedou nejen vozidla nová, ale i stávající autobusy. Dopravce k zajištění objednaných dopravních výkonů pořídil do oblastí celkem 8 nových minibusů Dekstra, 2 autobusy IVECO Crossway LE 14,5 m, 25 autobusů SOR 12, 16 autobusů SOR 10,5 a 8 autobusů SOR 9,5 m. Navíc se v této oblasti ve službě pro BusLine KHK objeví další nová vozidla, která budou provozovat poddodavatelé, konkrétně se jedná o 3 nové autobusy IVECO Crossway 12 m, 3 autobusy IVECO Crossway 10,8 m, autobus ISUZU a 2 autobusy SETRA.  V oblasti Hradecka bude nový vozový park doplněn z velkého portfolia dopravce 6 až 7 let starými vozidly, které v našem kraji hodlá dopravce po dobu 5 až 6 let využít.

Všechny autobusy zajišťující autobusovou dopravu podle nových smluv budou na zadním okně a v přední části polepeny jednotným vizuálním označením – logotypem Veřejná doprava Královéhradeckého kraje společně s heslem „Propojíme vaše cesty“.

Kraj chce také zvýšit informovanost cestujících. Každý autobus bude vybaven předním a bočním infopanelem, které budou zobrazovat číslo linky, cílovou zastávku a nácestné zastávky spoje a zadním s číslem linky IREDO.

Vnitřní elektronický informační LCD monitor bude během cesty zobrazovat trasu spoje, nácestné zastávky, případné zpoždění autobusu, ale také přestupy na další návazné spoje. Nově budou hlášeny zastávky na trase spoje, případné provozní informace k danému spoji.  

Zvýší se také dohled nad provozem spojů v rámci IDS IREDO. Dispečink bude zajišťovat lepší návaznosti u garantovaných přestupů, sledovat a předvídat zpoždění spoje, případně řešit mimořádnosti v dopravě a zlepšovat informovanost cestujícím. Cestující se budou moci obrátit na Call centrum IDS IREDO. K získání informací o veřejné dopravě bude dál k dispozici mobilní aplikace IDS IREDO.

Autobusy jsou vybaveny zcela novým odbavovacím zařízením od 3 různých dodavatelů. Do výběru kraj nezasahoval, požadoval ale jednotné funkce. CDS Náchod a P-transport budou mít ve vozech zařízení od Mikroelektroniky, Transdev/Audis Bus vybaví autobusy odbavovacím zařízením Telmax a Bus Line od výrobce RTM i Telmax.

Do odbavení se po 8 letech vrací papírová přestupní jízdenka, která má sloužit hlavně pro nepravidelné cestující. Bude obsahovat QR kód, který umožní přestup na spojích Veřejné dopravy Královéhradeckého kraje. Platit za jízdné půjde nově platební kartou. Zůstává platba v hotovosti a odbavení bezkontaktní čipovou kartou IREDO s výhodami i e-shopem.  

Provozování Zúčtovacího centra IREDO zajišťuje clearingový systém ČSAD SVT Praha.

Veřejná doprava Královéhradeckého kraje (VDKK)

P-transport nově nakoupil 7 autobusů. Foto VDKK
CDS Náchod koupil 21 autobusů různých značek. Foto CDS Náchod
Konsorcium Transdev Morava a AUDIS Bus bude zajišťovat autobusovou dopravu v oblastech Novoměstsko, Rychnovsko a Trutnovsko se scela novým vozovým parkem. Foto VDKK
BusLine KHK bude zajišťovat obslužnost v oblastech Královédvorsko, Hradecko a Jičínsko. Ve vozovém parku na Královédvorsku a Jičínsku budou jen nově pořízené autobusy. Foto BusLine
Novinkou bude jeden vůz značky ISUZU. Foto VDKK
Kraj chce zvýšit informovanost cestujících. Každý autobus bude vybaven předním, bočním a zadním elektronickým informačním panelem od Bustec nebo BUSE. Foto VDKK
Odbavovací zařízení RTM. Foto BusLine
Zpět