Moravskoslezská čipová karta ODISka slaví desáté narozeniny
První standardizované karty začal vydávat Dopravní podnik Ostrava 1. února 2011. Postupně se do systému ODISka, zapojovali další dopravci v kraji. Správcem a garantem bezpečnosti je společnost Koordinátor ODIS s.r.o. Foto KODIS
Kulatiny se připomínají a oslavují nejen v životě lidském. Jubilantem je nyní ODISka – bezkontaktní čipová dopravní karta v Moravskoslezském kraji, ta je realitou již rovných deset let.
Pátek, 15. ledna 2021,rebus
Používání bezkontaktních čipových karet ve veřejné dopravě má v Moravskoslezském kraji dlouhou tradici. Cestující jimi platili již v 90. letech u většiny autobusových dopravců, ČSAD Frýdek-Místek zavedl karetní systém jako vůbec první v ČR, jednotlivé karetní systémy však byly většinou vzájemně nekompatibilní. Aby bylo možné zavést v kraji jednotný společný tarif, nechal v roce 2008 Koordinátor ODIS zpracovat projektový dokument a realizační projekt jednotného standardu pro odbavovací systémy a karty všech dopravců v kraji. Standard garantuje, že karty jednotlivých dopravců-vydavatelů jsou vzájemně kompatibilní v rámci celého ODIS. Na kartách je společný prostor pro nahrávání dlouhodobých časových jízdenek ODIS a společná elektronická peněženka pro placení jednotlivého jízdného ODIS.

Proces realizace byl zahájen před deseti lety, přesně 1. února 2011, kdy nové standardizované karty začal vydávat Dopravní podnik Ostrava. V této první etapě se jednalo o karty, na nichž byl nahrán pouze kupón dlouhodobé časové jízdenky, jehož nahrávání bylo realizováno buď prostřednictvím e-shopu a následně revizora, později odbavovacího zařízení dopravce nebo přímo v prodejnách jízdenek dopravce. Postupně se do tohoto systému, záhy nazvaného ODISka, zapojovali další dopravci v kraji a současně se začala používat ODISka i pro úhradu jednotlivého jízdného z elektronické peněženky. Postupně začalo ODISku vydávat 10 dopravců, akceptují ji všichni dopravci v rámci ODIS. ODISky jsou vydávány jako personifikované (se jménem a fotografií) nebo anonymní.

Správcem systému ODISka a garantem bezpečnosti je společnost Koordinátor ODIS s.r.o, která rovněž provozuje clearingové centrum.
Již několik let je ODISka propojena s docházkovým a uživatelským zaměstnaneckým systémem krajského úřadu Moravskoslezského kraje, kdy zaměstnancům krajského úřadu nyní postačuje jedna karta pro cestování veřejnou dopravou i pro veškeré zaměstnanecké potřeby.

V roce 2019 došlo v historii ODISky ke dvěma významným událostem. Na dvou středních školách v Ostravě bylo pilotně ověřeno využití ODISky pro další agendu ve školách, a to zejména při evidenci docházky, v systému školního stravování, popř. k jiným účelům v rámci školy. A studenti a zaměstnanci VŠB – Technické univerzity začali využívat společnou kartu jak pro cestování veřejnou dopravou, tak pro školní účely, případně i s kombinací výhod karet ISIC, ITIC nebo Alive.

Největší události v životě ODISky však nastaly až v desátém roce jejího života, tj. v loňském roce. Vydavatelství ODISek od dopravců převzal přímo Koordinátor ODIS, od března vydává ODISky NG (nové generace), které jsou již z výroby opatřeny MAP strukturou a možností využití v dalších karetních systémech. Od stejného data Koordinátor ODIS spustil nový E-shop ODIS, který integroval všechny e-shopy jednotlivých vydavatelů ODISek. A do třetice pak Koordinátor ODIS převzal postupně v průběhu roku 2020 pod svou správu všechny stávající ODISky jednotlivých vydavatelů.

Do dalšího desetiletí vstoupila ODISka v lepší kondici, než kdykoliv dříve. Vylepšená karta ODISka jako taková, jednotná správa všech ODISek a jednotný E-shop dává záruku spolehlivého fungování systému do dalších let.

V letošním roce chceme ve spolupráci s Českými drahami dokončit propojení ODISky s IN-kartou a s Operátorem ICT propojení se systémem Lítačka – realizace obou těchto akcí se v loňském roce zadrhla vinou covidu-19. Novinkou bude zapojení ODISky do systému Park & Ride v Ostravě. A ODISka brzy překročí hranice Moravskoslezského kraje, bude platit i ve Zlínském kraji, stejně tak nová zlínská karta ZETKA bude platit v Moravskoslezském kraji.   

ODISka ale získala v loňském roce „konkurenta“, mobilní aplikaci ODISapka, prostřednictvím které lze zakoupit jízdenku stejně výhodně jako ODISkou. Oba prodejní systémy však splňují jedno důležité, a to kromě řady všeobecně známých výhod především odstranění osobních kontaktů mezi cestujícími a provozním personálem, což je v současné době obzvláště ceněným kladem.


Zpět