Prázdniny na Busportálu
Pohled na La Paz foto Mikroelektronika
Zajímavý a bezpečný typ veřejné dopravy v Bolívii. Odbavovací systémy do tohoto metra v oblacích dodala společnost Mikroelektronika.

Neděle, 31. července 2016,Rebus

Jedná se o městskou nejvýše položenou lanovku v La Paz, která přepraví ročně 20 milionů cestujících.

Stavba je příkladem mezinárodní spolupráce. Dodavatel lanovky z Rakouska, projektové řízení ze Španělska, odbavovací systém z České republiky a instalace a podpora z Bolívie. Projekt není zajímavý jen technicky, ale také ekonomicky. Navíc má pozitivní dopad na životní prostředí, které je v La Paz aktuálním problémem. Náklady na provoz lze dokonce zcela pokrýt z jízdného, o jehož výběr se stará systém od české firmy Mikroelektronika. Bylo zde instalováno 54 turniketů se čtečkou čipových karet a 11 odbavovacích terminálů, kde si cestující mohou nakupovat a dobíjet elektronické jízdenky. Tím se vyřešil i další problém s nespolehlivým výběrem jízdného a častou manipulací s hotovostí ze strany řidičů. Platba jízdného je nyní zcela automatizovaná a lépe vyhovuje i cestujícím. Kvůli plynulému provozu i v dopravních špičkách byl kladen velký důraz na rychlost odbavovacího systému. Odbavení pomocí čipové karty probíhá v řádu desetin vteřin.

Více na stránkách Objektivu České televize:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096911352-objektiv/216411030400731/


Kabina lanovky foto Mikroelektronika
La Paz foto Mikroelektronika
Zázemí lanovky foto Mikroelektronika
Odbavovací zařízení dodané Mikroelektronikou foto Mikroelektronika
Přetížená doprava v La Paz foto Mikroelektronika
Zpět