BUSportál SK navštívil Dopravný podnik mesta Banská Bystrica
BUSportál SK sa v rozhovore s riaditeľom Miroslavom Snopkom zaujímal o zakázku 19 nových trolejbusov ŠKODA 30 Tr SOR, ktoré posilnia MHD v B. Bystrici a tiež o postup montážnych prác elektrickej výzbroje do vozidiel. FOTOREPORTÁŽ
Pátek, 11. února 2011, olala
Devätnásť nových trolejbusov, ktoré už začiatkom leta nahradia rovnaký počet starších autobusov v MHD Banská Bystrica, je výsledkom projektu "Náhrada autobusovej verejnej dopravy trolejbusovou dopravou v meste Banská Bystrica".

Projekt z veľkej - 95% časti spolufinancuje Európska únia prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 5% predstavuje spoluúčasť prijímateľa.
Celkové výdavky, resp. hodnota zakázky činí 9 773 053, € /z toho 7 802 017,50 € hradí EÚ/.

Podľa riaditeľa DPMBB Miroslava Snopka bolo hlavným cieľom nákupu nových trolejbusov zníženie emisií v meste pod Urpínom. Ako ďalej uviedol, obchodný názov vozidiel je ŠKODA 30 Tr SOR, ich základom je karoséria SOR NB 12. Trolejbusy sú 12,18 metrov dlhé, 2,55 metra široké, so štyrmi dvojkrídlovými dverami. Trolejbusy majú kapacitu 94 miest - pre 32 sediacich a 62 stojacich cestujúcich.

Zaujímala nás tiež otázka montáže elektrickej výzbroje. Ako vysvetlil Miroslav Snopko, prvý prototyp, vrátane elektrickej montáže bol vyrobený v Plzni, kde absolvuje úvodné skúšky a testy. Potom bude skúšobný proces pokračovať v Bratislave, kde má mať protyp príchod 18. februára. Tu absolvuje sériu skúšok a testov /Slovdekra, hygiena, záťaž, či napätie/, pričom záverečná fáza testov, už pod vyšším napätím-750 Voltov prebehne v Banskej Bystrici.

Ako sme mali možnosť vidieť a zároveň zdokumentovať v nasledovnej fotoreportáži, v depe DPMBB v Banskej Bystrici je v súčasnosti 5 karosérií, z toho už tri hotové, s namontovanou elektrickou výzbrojou. V Banskej Bystrici, v dielňach DPMBB bude zabezpečená montáž do všetkých vozidiel. Pracovníci dielní absolvovali príslušné školenia u výrobcu v Plzni a následne dvaja pracovníci z Plzne dohliadajú na odbornosť výkonu prác v B. Bystrici.

Škoda Plzeň dodávku všetkých trolejbusov zrealizuje do 30. júna t.r.

Miroslav Snopko uviedol, že štandardná výbava nových trolejbusov zahŕňa klimatizáciu v priestore kabíny pre vodiča, vozidlá sú vybavené funkciou kneelingu, tzv. príkľaku /na zastávke sa dokážu nakloniť, čím uľahčia nástup do vozidla/, funkciou rekuperácie elektrického prúdu, tiež sú vybavené mechanickou plošinou pre invalidné vozíky.
Ako zaujímavosť uviedol, že výbava "bystrických" trolejbusov je totožná s výbavou plynových autobusov zn. SOR, ktoré jazdia v Prahe.

Ako zaujímavosť uviedol, že výbava "bystrických" trolejbusov je totožná s výbavou autobusov zn. SOR, ktoré jazdia v Prahe. Nové trolejbusy sa tiež budú môcť pochváliť dopytovým otváraním dverí. V B. Bystrici to bude novinka, ktorá bude vodičovi umožňovať otvárať len tie dvere, o ktoré si cestujúci "požiadajú", čím sa, hlavne v zime, zabráni nežiadúcemu vetraniu.
Záverom je zaujímavé uviesť informáciu o hmotnosti vozidiel. Miroslav Snopko zdôraznil, že ich hmotnosť - 10 800 kg /vrátane elektrickej výzbroje/ je podstatne nižšia ako u starých trolejbusov.

To bude mať určite priaznivý vplyv na povrch vozoviek v meste, nehovoriac o tom, že nové trolejbusy budú ozdobou MHD.
Za dramatických okolností, v decembri 2005, sme sa s nimi lúčili ..... a predsa sú späť.

Vyšlo na www.busportal.sk
BUSportál - Váš reklamní partner
IDOS