Systémy veřejné dopravy v Evropě: Cesta do Skandinávie XI. Norsko: Trondheim
Autobusy Volvo / Vest v několika verzích tvoří drtivou většinu vozového parku MHD v Trondheimu © Jan Marek
Další
Předposlední postřehy ze severské cesty Jana Marka a Daniela Ditrycha.
Čtvrtek, 07. ledna 2010, dabra
Nejsevernější výspou naší cesty byl Trondheim. Se svými přibližně 170ti tisíci obyvatel je třetím největším norským městem. Město je důležité nejen svým ekonomickým potenciálem, ale i kulturními tradicemi. Ve zdejší katedrále Nigardsdomen jsou korunováni norští panovníci. Trondheim leží při ústí řeky Nidelvy do Trondheimsfjorden. Centrum města je rozlehlé, o okolních čtvrtích to platí dvojnásob.

Tramvaje vyjely do ulic města již v roce 1901. Od druhé poloviny 20. století byl provoz utlumován, až byl roku 1988 zcela zastaven. Poměrně mladý vozový park v té době však byly jedním z impulzů vedoucích k obnově provozu na lince 1 v roce 1990. V provozu je jediná linka č. 1, vedoucí z blokové smyčky v širším centru přes typické čtvrti rodinných domků a lesy do konečné zastávky Lian. Z trati jsou nádherné výhledy na město. Základní interval 15 minut je o víkendech a v létě prodloužen na dvojnásobek, což jistě vytíženosti nenapomáhá. Obecně však tramvaje jezdí zhruba z poloviny zaplněné. Kolejový svršek je ve špatném stavu, mimo město jsou stožáry trolejového vedení dřevěné (což je v Norsku běžné). Trať je jednokolejná s výhybnami, pouze ve městě je asi 1 km dlouhý dvojkolejný úsek. Ač tuto linku provozuje jiný dopravce než autobusy, tarifně jsou oba druhy dopravy propojeny.

Systémy veřejné dopravy v Evropě: Cesta do Skandinávie X. Norsko: Bergen

Tramvaj vjíždí do blokové smyčky v centru Trondheimu © Daniel Ditrych
Tramvaj na zastávce Munkvoll nedaleko vozovny © Jan Marek
Rošero P
IDOS