Nový hybridní autobus Mercedes-Benz v provozu.
(CZ + EN) 40 let existence autobusů s hybridním pohonem. (New Mercedes-Benz hybrid bus in operation)
Úterý, 31. března 2009, dabra
• 250 zákazníků testuje městský autobus Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid
• Vozidlo disponuje největší lithiovo-iontovou baterií na světě
• Až o 30 procent nižší spotřeba paliva a emisí CO2
• Citaro G BlueTec Hybrid – progresivní technika pro města
• Daimler: již 40 let existence autobusů s hybridním pohonem

Stuttgart/Mannheim – Více než 250 zákazníků z 15 zemí v minulých dnech poprvé zažilo v akci kloubový autobus Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid. Odborníci z evropských dopravních podniků chválili u hybridního městského autobusu s délkou 18 metrů na čáti trati zcela bezemisní jízdu, tichý a prakticky plynulý pohon, jedinečný koncept vozidla se čtyřmi elektrickými motory v nábojích kol i největší lithiovo-iontovou baterii na světě. Tato baterie akumuluje energii z dieselového generátoru a elektrickou energii získanou při brzdění.

Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid tak snížil už i tak nízkou spotřebu pohonných hmot až o 30 procent, stejnou měrou jsou pak zredukovány i emise tolik diskutovaného CO2. Nový hybridní autobus prošel v minulých měsících rozsáhlými testy ve zkušebním provozu. Úspěšně také absolvoval několik týdnů trvající zimní zkoušky na polárním kruhu, které probíhaly za těch nejtěžších podmínek. První vozidla dorazí do dopravních podniků ještě v tomto roce. Znalci trhu očekávají v Evropě při odpovídající podpoře hybridní techniky ze strany veřejného sektoru potenciál poptávky v západní Evropě ve výši minimálně 300 hybridních autobusů, díky nimž bude možné ve městech výrazně snížit spotřebu pohonných hmot, emise CO2 a emise škodlivin. V Severní Americe má společnost Daimler se svou značkou autobusů Orion v provozu již 1 700 hybridních autobusů a je tak globálním lídrem v oblasti hybridní techniky u užitkových vozidel.
Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid
U autobusu Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid se jedná o technologicky náročný sériový hybridní pohon, který na krátkých úsecích umožňuje bezemisní jízdu v čistě bateriovém provozu. Pohon je nainstalován v kloubovém autobusu Citaro G a funguje prostřednictvím čtyř motorů v nábojích kol střední a zadní nápravy. V této kombinaci je hybridní kloubový autobus naprosto jedinečný. Diselový motor nepracuje u sériového hybridního autobusu jako trvalý hnací agregát, ale slouží jako pohon generátoru pro výrobu proudu v případě potřeby. Vyrobený proud akumulují bezúdržbové lithiovo-iontové baterie, namontované střeše. Baterie nejsou napájeny pouze dieselovým generátorem, ale také energií zpětně získávanou při brzdění, takzvanou rekuperací.
Energie získávaná při vjíždění do zastávky nebo k semaforům se využívá jak k napájení stojícího vozidla, tak také k rozjíždění. Tak může hybridní autobus fungovat na zastávkách, při stání i akceleraci čistě elektricky a díky tomu prakticky bez emisí, za současného výrazného snížení hlučnosti.
Vlastní pohon kol Citara G BlueTec Hybrid přebírají čtyři elektrické motory pohánějící přímo náboj kola na střední a zadní nápravě autobusu. Celkový výkon těchto motorů ve výši 320 kW je pro kloubový autobus dimenzován i při obtížných podmínkách nasazení velmi velkoryse.
Jednou z velkých předností sériového hybridu Citaro je zmenšování (tzv. Downsizing): Místo velkoobjemového sériového šestiválcového motoru se zdvihovým objemem 12 litrů, který se obvykle v kloubovém autobusu používá, zde nasazen kompaktnější motor se zdvihovým objemem 4,8 litru. Hmotnost motoru je tímto způsobem snížena z přibližně 1000 kg na pouhých 450 kg.
Využití největší lithiovo-iontové baterie této výkonnostní kategorie na světě
Kloubový autobus Citaro G BlueTec Hybrid využívá lithiovo-iontovou baterii takové výkonnostní kategorie, jaká dosud ještě nikdy nebyla k dispozici. Bateriový systém poskytuje 180 kW a se svou hmotností méně než 350 kg je poměrně lehký. Zásadní předností v porovnání s běžnými bateriovými systémy jsou vyšší hustota energie spojená s vyšší akumulační kapacitou a nízkou vlastní hmotností.
Změny v automobilovém průmyslu zvyšují poptávku po čistých, efektivních a bezemisních vozidlech. Podle prognóz by měl objem trhu u výkonných lithiovoiontových baterií v příštím desetiletí přesáhnout hranici 10 miliard Euro, objem trhu u materiálu baterií pak 4 miliardy Euro. Jen v Německu by měl podle představy spolkové vlády do roku 2020 brázdit městské ulice minimálně jeden milion elektrovozidel.

Daimler: již 40 let existence autobusů s hybridním pohonem

Se svými dieselelektrickými hybridními vozidly Orion v Severní Americe, Mercedes- Benz v Evropě a Mitsubishi Fuso v Asii má Daimler nejen nejdelší, ale také nejrozsáhlejší zkušenosti s alternativními pohony u užitkových vozidel. Nový autobus Citaro s hybridním pohonem je důležitým krokem směrem k ekonomičnosti a bezemisní jízdě.

Nákladná hybridní technologie však i přes 30% úsporu pohonných hmot potřebuje v současnosti financování rozběhu. Aby se nákup technologií, které jsou o třetinu dražší, vyplatil zákazníkům a výrobcům, je nutná dotační podpora ze strany politiků a veřejného sektoru.

TZ www.media.daimler.com

New Mercedes-Benz hybrid bus in operation

· 250 customers test the Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid city bus
· World's largest lithium-ion battery in vehicle operation
· Diesel consumption and CO2 emissions reduced by up to 30 percent
· Citaro G BlueTec Hybrid – future-oriented technology for the city
· 40 years of Daimler hybrid buses

Stuttgart/Mannheim – More than 250 customers from 15 countries recently had the opportunity to experience at first hand the Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid articulated bus in operation for the first time. Experts from European transport operations praised a number of features of the 18-metre long hybrid city bus, including its completely emission-free operation on some stretches of the route, its quiet, practically jerk-free drive system, its unique vehicle concept incorporating four electric wheel hub motors, and also its use of the world's largest lithium-ion vehicle battery. This battery stores the energy from the diesel generator and the electrical energy recuperated during braking.

As a result the Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid reduces diesel consumption by up to 30 percent, with a commensurate reduction in highly topical CO2 emissions. The new hybrid bus has successfully completed extensive practical trials over recent months, including several weeks of winter trials under extremely tough operating conditions near the Arctic Circle. The first vehicles will be delivered to the transport operators before the end of this year. Given appropriate public sector support for hybrid technology, market insiders expect a potential annual demand for at least 300 hybrid buses in western Europe, which would enable diesel fuel consumption, CO2 emissions and pollutant emissions in the cities to be drastically reduced. In North America the Daimler bus brand Orion already has 1700 hybrid buses in day-to-day operation, which makes it the world market leader for hybrid technology in commercial vehicles.

Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid

The Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid has a technologically very sophisticated, serial hybrid drive system which allows emission-free driving under battery power alone over short distances. The drive system is installed in an articulated Citaro G bus, and drives the centre and rear axles by means of four wheel hub motors – a combination that makes this articulated hybrid bus unique.

The diesel engine in the serial hybrid bus does not act as a primary drive unit, but rather drives the generator to produce electric power as required. This energy is stored by maintenance-free lithium-ion batteries mounted on the roof. The batteries are not only fed by the diesel generator, but also with energy recuperated during braking.

The energy generated by recuperation when braking on the approach to bus-stops or traffic lights is used both to supply the vehicle at standstill and when moving off. This means that the hybrid bus is able to operate purely under electric power, and therefore practically without emissions, when stationary and under acceleration – with a significant reduction in noise as well.

Power is transferred to the wheels of the Citaro G BlueTec Hybrid by four electric wheel hub motors on the centre and rear axles. Even under heavy operating conditions, the 320 kW total output of the wheel hub motors is ample for an articulated bus.

Downsizing is among the greatest advantages of the serial hybrid system in the Citaro: instead of the large, 12-litre six-cylinder in-line engine normally employed in an articulated bus, a more compact unit with a displacement of 4.8 litres is used. As a result the engine weight is reduced from around 1000 kg to just 450 kg or so.

World's first lithium-ion battery in this output category

The lithium-ion battery used in the articulated Citaro G BlueTec Hybrid is in an output category of its own. The battery system generates 180 kW and is comparatively light in weight at under 350 kg. Major advantages over conventionnal battery systems include a higher energy density combined with a high storage capacity and a low battery weight.

Changes in the automobile industry are increasing the demand for clean, efficient and economical vehicles. According to forecasts, the market volume for powerful lithium-ion batteries is set to exceed the 10 bill. euro mark over the next decade, with the market for battery materials exceeding 4 bill. euros. In Germany alone, the government envisages at least one million electric cars populating the roads in the cities by 2020.

40 years of Daimler hybrid buses

With diesel-electric hybrid vehicles from Orion in North America, Mercedes-Benz in Europe and Mitsubishi Fuso in Asia, Daimler not only has the longest, but also the most extensive experience with alternative drive systems for commercial vehicles. The new Citaro with hybrid drive is a major step towards great economy and emission-free driving. Despite fuel savings of up to 30 percent, this complex hybrid technology nonetheless requires incentive financing. The support of politicians and the public sector in the form of subsidies is required to make the one-third higher costs for this technology in large-scale production worthwhile for both customers and manufacturers.

PR www.media.daimler.com
Volvo electric