Rozloučení s autobusy Škoda 21Ab v Plzni.
Někdejší konečná vybraných spojů linek 52 a 53 Škoda Ejpovice.
Další
Autobusy škoda 21Ab byly vyráběny v letech 1995 – 2003 ve Škodě Ostrov za použití unifikované karoserie s trolejbusem 21Tr stejného výrobce. Čtenáře BUSportálu informuje Michal Kouba.
Neděle, 25. ledna 2009, dabra
Autobusová verze se vyráběla pouze ve dvou sériích, každé předcházel jeden prototyp a dále vznikla 3 předváděcí vozidla. Nedokončen zůstal vůz na pohon CNG a článková varianta 22Ab zůstala jen na rýsovacích prknech. Celkem bylo vyprodukováno 37 vozidel, dodaných Dp Karlovy Vary (1), DP Ostrava (2), DP Plzeň (16) a DP Mladá Boleslav (18). V současné době těmto autobusům končí životnost a tak se s nimi v roce 2006 rozloučily Karlovy Vary, v prosinci 2008 Ostrava. Posledních 5 autobusů jezdí v letošním roce v Plzni a následující rok se snimi bude možno setkat už jen v Mladé Boleslavi. Většina vyřazených vozů je odprodána do zahraničí (Maďarsko a Bulharsko).

Neoficiální rozloučení v Plzni se uskutečnilo dne 1.1.2009 jako neveřejná jízda pořádaná ŠKODA-BUS klubem. Autobus evidenčního čísla 474, byl pro jízdu pronajatý od PMDP a projel nejen místy, kde běžně jezdil na linkách, ale podíval se i tam, kam se v běžném provozu nedostal: na hrad Radyně u Starého Plzence a před industriální zónu v Dýšiné. V devadesátých letech tu býval závod ŠKODA EJPOVICE a městské autobusy sem běžně zajížděly na linkách 52 a 53. Kromě rozloučení s provozem těchto autobusů byla jízda spojena s oslavou 30. narozenin člena ŠKODA-BUS klubu (gratulujeme).
Michal Kouba, ŠKODA-BUS klub
Projížďka začala ve 12.00 na zastávce Šumavská.
U vozovny Slovany.
Zastávka Černice, K cihelnám, kam zajíždějí trolejbusy na pomocný agregát.
Přestávka u hradu Radyně.
Někdejší konečná vybraných spojů linek 52 a 53 Škoda Ejpovice.
Škoda