Dopravák 20/2008: Elektronický informační panel, dodaný společností APEX s.r.o.,
Oficiální zahájení provozu za přítomnosti generálního ředitele Miloše Hnilici, obchodního ředitele Jiřího Šrajera a zástupců města Šumperk proběhlo dne 27.listopadu 2008.
je nainstalován na autobusovém stanovišti v Šumperku. V říjnu zahájila společnost Veolia Transport Morava a.s. zkušební provoz ...
Sobota, 20. prosince 2008, dabra
nového vizuálního a akustického elektronického panelu, který poskytuje dopravní informace pro cestující. Elektronický informační panel je umístěn na samostatně stojící kovové konstrukci, přední část panelu pro zobrazování informací je chráněna bezpečnostním sklem. Na panel je možné umístit celkem 11 řádků textu, 10 řádků je statických, obsahujících údaje o jednotlivých spojích, 1 řádek je určen pro zobrazení dalších doplňkových informací.

Elektronický panel je připojený na Internet a jeho prostřednictvím přijímá informace z celorepublikového systému jízdních řádů společnosti CHAPS s.r.o. K aktualizaci údajů ze systému jízdních řádů dochází denně vždy ve 24:00 hod. Vzhledem k tomu, že se jedná o zkušební provoz, panel prozatím přijímá a zobrazuje pouze informace týkající se příměstských a dálkových linek, zajíždějících na autobusové stanoviště, a to ve tvaru Linka – Spoj – Cílová stanice – Odjezd – Nástupiště – Zpoždění.

V současné době společnost APEX s.r.o. pracuje na úpravě informačního systému tak, aby panel mohl zobrazovat informace o linkách Městské hromadné dopravy Šumperk a o návaznosti na spoje Železnice Desná, provozované rovněž společností Veolia Transport Morava a.s.

Elektronický informační panel je také vybaven akustickým hlásičem, který umožňuje informovat i nevidomé a slabozraké cestující.
Vyšlo v Dopraváku 20/2008
Auto-Bus
BUSE