Na návštěvě v Iveco CR Vysoké Mýto 2008 I.
Box pro kataforézu.
Další
V první části z několika materiállů, které postupně budeme uveřejňovat, se podíváme do lakovny. Záběry na kataforézu s postupným vynořováním skeletu.
Pondělí, 06. října 2008, dabra
Lakovna je tou částí továrny, která byla velkou investicí rozšířena, aby výroba pokryla bezproblémově nárůst poptávky po autobusech z Vysokého Mýta (letos jich bude už přes 3000). Prostory jsme zachytili ve fototreportáži. Záběry z kataforetické lázně jsme nechali tak, aby bylo patrné vynořování a závěrečné naklánění skeletu. Kataforetická lázeň je původní od počátku vybudování této technologie ve Vysokém Mýtě v roce 2001 viz Lakovna budoucnosti, pouze se přidává potřebný objem sušiny. Nejbližší taková technologie je ve výrobním závodě Mercedes-Benz v Mannheimu.

Jako na zajímavost chceme upozornit na zelenou barvu skeletu po vypálení a na laboratorní podmínky i s bílým oblečením v části provozu lakovny. V prostorách kataforézy prospívá a rodí velký banánovník (ten na fotografiích nenaleznete). Na závěr je zachycena nová část lakovny.
C.I.E.B
Zliner
Volvo DD