ROPID: Nové pražské přívozy zahajují provoz od 1.8.2008
Přívoz 4.
Další
Linka P4 zajistí spojení obou vltavských břehů a všech centrálních ostrovů. Linka P5 je zřízena především pro spojení obou vltavských břehů s ostrovem Císařská louka.
Středa, 30. července 2008, dabra
Na základě žádosti městských částí Praha 1, Praha 2 a Praha 5 jsou od 1.8.2008 zřízeny nové lodní linky pro lepší spojení pražských ostrovů v centrální části města. Linky P4 a P5 jsou zahrnuty do systému Pražské integrované dopravy, stejně jako na ostatních přívozech nelze užít nepřestupní jízdenky ani SMS jízdenky. Základní jízdné je tedy 26 Kč, uznávány jsou také předplatní jízdenky PID. Jízdní kola a kočárky jsou přepravovány zdarma.

Linka P4 zajistí spojení obou vltavských břehů a všech centrálních ostrovů. Přístaviště „Národní divadlo-Hollar“ je přístupné ze Smetanova nábřeží, přístaviště „Střelecký ostrov“ se nachází na východním břehu ostrova nad mostem Legií v těsné blízkosti schodiště na most, přístaviště „Slovanský ostrov-Žofín“ se nachází na západní straně ostrova na úrovni mostu z nábřeží, přístaviště „Dětský ostrov“ je umístěno na jižním cípu ostrova v blízkosti lávky na Janáčkovo nábřeží a zajišťuje kvalitní napojení oblasti Smíchova. Linka P4 bude v provozu v intervalu 20 minut.

Linka P5 je zřízena především pro spojení obou vltavských břehů s ostrovem Císařská louka, který je v současné době spolehlivě dostupný pouze po mostu na jižním cípu ve směru od zastávek „Lihovar“. Přístaviště „Jiráskovo náměstí“ se nachází přímo pod Jiráskovým mostem, přístaviště „Botel Admirál“ zajistí napojení smíchovské náplavky, přístaviště „Výtoň“ je umístěno v kvalitním kontaktu na stejnojmenné zastávky tramvajových linek a přístaviště „Císařská louka“ na severním cípu ostrova výrazně zlepší dostupnost celého ostrova. Linka P5 bude provozována v intervalu 30 minut.

Linky P4 a P5 budou v provozu každý den do 31.10.2008 od 8:00 do 20:00. V pátek 1.8.2008 započne veřejný provoz po slavnostním zahájení až od 12:00. V dalších letech je plánován rozsah sezónního provozu od počátku dubna do konce října. Dopravce obou linek - První Všeobecná Člunovací Společnost s.r.o – bude zajišťovat plavbu loděmi Alka (pro 11 osob) a Blanice (pro 50 osob).

Provoz linek P4 a P5 je financován Hlavním městem Prahou a městskými částmi Praha 1 a Praha 5.

Pražské přívozy zaznamenávají trvalý nárůst počtu cestujících a postupně zaujaly pevné místo v systému Pražské integrované dopravy. Přívoz P1 v trase Zámky – Sedlec přepraví průměrně každý pracovní den cca 150 cestujících a 50 jízdních kol. Přívoz P2 v trase Podbaba – Podhoří přepraví denně cca 450 cestujících a 40 jízdních kol. Tento přívoz se již blíží svým kapacitním možnostem a uvažuje se o pořízení rozměrnějšího plavidla. Nejmladší a zároveň bezbariérový přívoz P3 v nové aktraktivnější trase Zlíchov – Dvorce-Žluté lázně přepraví denně cca 300 cestujících a 20 jízdních kol. O víkendech je oproti pracovním dnům využití přívozů vyšší cca o 20%. Zhruba 80% cestujících využívá na přívozech předplatní časové jízdenky, zbytek si kupuje jednorázové jízdenky v ceně 26 Kč nebo využívá jiné jízdní výhody.

TZ ROPID
Přívoz 5.
Rošero P
IDOS