Autobusové nádraží Florenc slaví 60.výročí svojí existence. Do roka vyroste
1948 a 2008.
Další
v těsné blízkosti nástupišť v horní části nová odbavovací hala. Pohled do historie i do blízké budoucnosti.
Úterý, 17. června 2008, dabra
Grafické studie nové odbavovací haly
K 60. výročí autobusového nádraží Florenc vyšla v Dopravním vydavatelství Malkus brožurka Zdeňka Lišky AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ PRAHA - FLORENC 1948 - 2008.
RETRO: Zatopené autobusové nádraží Florenc - 5 let po povodních 2002

Historie

Stavba nádraží Praha Florenc byla zahájena v roce 1948, kdy byl pozemek po zrušených uhelných skladech zpevněn a pokryt žulovou dlažbou. Samotný provoz autobusového nádraží byl pak zahájen 17.června 1948. V době zahájení provozu bylo k dispozici celkem 25 odjezdových stanovišť, z nichž některá byla krytá. O rok později v roce 1949 byla postavena „výpravní“ budova, v níž byla čekárna pro cestující, pokladna, restaurace, odpočívárna řidičů a průvodčích a toalety. V této podobě fungovalo autobusové nádraží Florenc až do počátku 70.let, kdy bylo přestavěno v důsledku výstavby metra.

Za 60 let provozu bylo odbaveno odhadem přes 12 milionů spojů, což představuje přibližně 375 milionů odbavených cestujících. Počet odbavených spojů a počet odbavených cestujících od roku 1948 postupně narůstal a vrcholu dosáhl kolem roku 1990, kdy nádraží odbavovalo téměř 400.000 spojů ročně, což odpovídá přibližně 13 a ¾ milionu odbavených cestujících za rok. S nárůstem individuální dopravy počet spojů klesal až k přelomu tisíciletí, kdy se stabilizoval na dnešních počtech v objemu přes 200 tisíc spojů, tedy 7 milionů cestujících ročně.

Na území hlavního města se do vypuknutí I. světové války se objevily linky soukromých provozovatelů, vedené z Brandýsa nad Labem, Kostelcem nad Labem nebo Mělníka. Slibný rozvoj autobusové dopravy zpomalila II. světová válka. Autobusy měly v roce 1940 svá stanoviště v Praze u Wilsonova nádraží, v Lützowově ulici a v ulici na Poříčí. Po II. světové válce bylo pak vybudováno v Praze několik autobusových nádraží: na Pankráci, na Smíchově a na Florenci.

V roce 1949 byl vytvořen národní podnik ČSAD. Ten převzal provoz autobusových linek od ČSD a postupně i od soukromých dopravců. Nový podnik dostal do správy i autobusová nádraží a stanoviště. ČSAD fungoval s jistými organizačními změnami až do roku 1991. Následně došlo k rozdělení a privatizaci celého systému. Zásadní změnou v pražské městské hromadné dopravě byla v 70. letech výstavba metra, která přinesla vytvoření nových stanovišť v autobusových terminálech u stanic podzemní dráhy. Jediné z prvních tří pražských poválečných autobusových nádraží, které přežilo veškeré historické zvraty a dokonce i rozsáhlé povodně v roce 2002, je nádraží na Florenci.

Budoucnost

Od počátku 90. let bylo vytvořeno několik projektů zahrnujících rekonstrukci autobusového nádraží na Florenci. A právě k 60. výročí autobusového nádraží Praha Florenc byl představen projekt modernizace - výstavba nové odbavovací haly. Výstavba haly by měla být zahájena začátkem září 2008. Hala by pak měla být dokončena v polovině roku 2009.

Nová odbavovací hala bude velká 1 096 m2, z toho obchody, restaurace a další zařízení určená pro pohodlí cestujících budou zabírat 434 m2, tedy 40% z celkové plochy projektu. „V rámci nové odbavovací haly budou cestujícím k dispozici nejen místa pro prodej jízdenek a informace o dopravních spojeních, ale také rychlé občerstvení typu fast food s možností posezení, restaurace, obchody se základními potravinami a tiskem typu Relay a odpovídající sociální zařízení,“ říká Pavel Vráblík, generální ředitel ČSAD Praha holding,a.s.

Autorem návrhu nové odbavovací haly je brněnský architektonický ateliér Hrůša a spol., s.r.o. Nová odbavovací hala bude klimatizovaná. Bude vybavena bezpečnostním kamerovým systémem.“Abychom podpořili bezpečnost cestujících, jednáme s Policií ČR a městskou policií Hlavního města Prahy o zřízení stálé služebny v prostorách autobusového nádraží,“ dodává Pavel Vráblík, generální ředitel ČSAD Praha holding,a.s. V rámci haly budou k dispozici také bankomaty, úschovna zavazadel pro cestující, zachována zůstane i možnost příjezdu vozů taxi služby k odbavovací hale. V důsledku modernizace haly zmizí i poslední stánky tržnice u vstupu na autobusové nádraží ze stanice metra Florenc. Kapacita nádraží zůstane zachována. Hala je koncipována tak, aby splňovala veškeré požadavky na moderní dopravní terminál.
Tisková zpráva, 17.6.2008, ČSAD Praha holding, a.s.
Z tiskové konference: Jiří Roubíček ředitel divize dopravy ČSAD Praha holding, a.s., Pavel Vráblík, generální ředitel ČSAD Praha holding, a.s. a Josef Nosek, starosta Prahy 8.
Začátek haly bude u předního kola stříbrného vozu vpravo (dole vizualizace projektu).
Výpravní budova v roce 1949 a její zbytky dnes.
Dřevěná buňka výpravčího a hlasatelky v roce 1948 a betonový sokl dnes.
Stavební ruch souvisí s chystanou halou. Kdysi tu odpočívaly ''erťáky''.
Konec nové haly 17.6.2008 bylo možno nalézt v blízkosti žluté budky.
Doporučujeme
ÚAN Florenc
Hostel Florenc
ČESMAD Bohemia