Závěry z konference Elektronické platby v dopravě.
Základním tématem, k jehož řešení se letošní ročník konference pokusil přispět, je nejednotnost kartových systémů sloužících k platbám a odbavení cestujících na území České republiky. Nově odkaz na příspěvky přednášejících.
Úterý, 04. března 2008, dabra
Sdružení pro dopravní telematiku (SDT ČR), v roli pořadatele konference, se problematice jednotného odbavení a platbám ve veřejné dopravě věnuje již dlouhodobě prostřednictvím své pracovní skupiny. Konference, tak jako samotná pracovní skupina SDT, se pokouší informovat o možnostech budoucí standardizace v oblasti odbavení cestujících ve veřejné dopravě.

Příspěvky jednotlivých přednášejících konference: http://www.tapmag.cz/karty/karty_cs.html

Závěry konference Platby v dopravě 2008

 1. V kartových systémech pro dopravu existují dosud neřešené tematické okruhy, což přináší problémy pro státní správu, územní samosprávu i komerční subjekty (toto konstatování bylo součástí závěrů loňského ročníku konference a lze jej bohužel formulovat i letos).
 2. Vývoj situace za poslední rok:
  • objevují se první náznaky spolupráce různých dodavatelů systémů
  • inovují se systémy pro platbu a odbavení cestujících v regionech,
  • vznikají nové systémy pro platbu a odbavení cestujících v regionech.
  Pozvolna tak vznikají regionální řešení interoperability několika přilehlých systémů pro platbu a odbavení cestujících, čímž však nelze nahradit celoplošný standard a strategickou koncepci, které v ČR stále neexistují.
 3. SDT ČR zpracovalo projekt pro Ministerstvo dopravy, s následujícími závěry:
  a) Je třeba, aby se o problematiku standardu jednotných platebně identifikačních systémů ve veřejné dopravě staralo MD ČR, neboť v podmínkách ČR není jiná celoplošně fungující autorita. MD ČR je tak jediná instituce, která je schopna vytvořit podmínky pro existenci NDS.
  b) V prostředí ČR je poptávána jednotná platforma celoplošných nebo nadregionálních jízdenkových produktů, což vyžaduje existenci národního dopravního standardu. Nový otevřený standard musí být schopen koexistence se stávajícími systémy, i při předpokládaném vývoji stávajících systémů.
  c) Otevřený standard neznamená zejména jen technickou specifikaci standardu, ale i metodiku činnosti systému, rozdělení kompetencí a odpovědností jednotlivých subjektů. Takto komplexně je třeba národní dopravní standard definovat.
  d) Jednotný standard přináší potřebu centrálního systému, který musí zajišťovat jednotnou evidenci karet, akceptačních zařízení, klíčové hospodářství a evidenci zakázaných karet.
  e) Národní dopravní standard by měl co nejdříve připravit expertní tým specialistů na problematiku telematiky a veřejné dopravy. Standard musí respektovat stávající systémy a musí být otevřený pro budoucí příchod nových technologií a jejich využití pro různé jízdenkové produkty.
 4. V současné době se očekává vyhodnocení předložených materiálů Ministerstvem dopravy a stanovení koncepce pro další postup.

Viceprezident SDT ČR Roman Srp na závěr vyzval zástupce zúčastněných subjektů ke vstupu do sdružení v rámci členství řádného i přidruženého, určeného pro zástupce měst, obcí, regionů a státní správy.
Informace poskytlo Sdružení pro dopravní telematiku (SDT ČR).

Záběry z konference Elektronické platby v dopravě '08

Auto-Bus
BUSE