31.1. 2008 bylo slavnostně otevřeno nové autobusové nádraží ve Voticích
Náměstek hejtmana pro oblast dopravy Středočeského kraje Karel Vyšehradský, starostka města Votic Jana Kocurová a náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Josef Vacek při slavnostním přestřižení pásky.
Další
Současně s tím byl do plného provozu uveden elektronický vizuální a akustický systém informování cestujících. Mnoho fotografií.
Pátek, 01. února 2008, dabra
Nádraží má krytá odjezdová stání, novou budovu s čekárnou, sociálním zařízením a informační kanceláří. Stálo téměř 23 milionů korun, z toho 75 procent pokryla evropská dotace a zbytek město.

Nový dopravní terminál vznikl v místě bývalého tržiště a parkoviště. Cestující mají k dispozici dotykový informační stojan pro vyhledávání jízdních řádů. V areálu vzniklo také zázemí pro řidiče autobusů a časově limitovaná stání. Nedaleko nádraží bylo vybudováno ještě odstavné parkoviště pro autobusy, které ve městě stojí déle než 30 minut.

Na místě původního autobusového nádraží vznikne obchodní centrum. Jeho výstavba závisí na rekonstrukci přilehlé silnice a vybudování kruhové křižovatky. Silnice, která je ve správě kraje, by se měla začít opravovat na jaře.

Město kladlo důraz na vybavenost, aby každý cestují, jakkoli handicapován nebo zatížen, zde našel prostor a pohodlí. Nádraží proto mimo jiné disponuje informačním zařízením pro slabozraké a nevidomé, je bezbariérové, maminky s dětmi mají k dispozici přebalovací box.

V čekárně nádraží je instalován vnitřní informační LCD panel a dopravní informační stojan pro vyhledávání spojení. Stojan je doplněn technologií pro obsluhu nevidomými a slabozrakými cestujícími. kterou dodal APEX ve spolupráci s ČSAD SVT Praha.

Na vnitřním LCD panelu a venkovním velkoplošném panelu z červených a žlutých LED diod o celkovém počtu 8 řádků ( 7 řádků pevných a 1 pohyblivý ) jsou zobrazovány dopravní informace. Systém poskytuje informace o čísle linky, spoji cílové zastávce, čase odjezdu, čísle nástupiště. Tyto informace jsou doplněny o aktuální datum a čas. Pohyblivý řádek je určen pro doplňkové dopravní informace, např. o zavedení nové linky, nových tarifech, objízdné trase, výluce apod. V případě potřeby je možné ho přepnout do režimu řádku pevného. Pohyblivý řádek lze využít mimo jiné i pro informování cestujících o mimořádných událostech. Dvoubarevné provedení panelu umožňuje zobrazovat údaje o dálkových autobusových spojích žlutě a o linkových červeně.
Pro nevidomé a slabozraké spoluobčany jsou informace hlášeny v akustické formě prostřednictvím elektronického orientačního a informačního systému TYFLOSET. Hlášení si nevidomí aktivují pomocí osobního rádiového vysílače VPN 01 nebo vysílače VPN 03 zabudovaného ve slepecké holi. Po stisku tlačítka 1 svého osobního vysílače VPN 01 nevidomý aktivuje zvuk gongu a název zastávky. Po stisku tlačítka 2 obdrží z reproduktoru akustickou podobu všech informací, které jsou právě na na velkoplošném panelu zobrazeny.
Aplikační počítač s využitím Internetovského protokolu zajišťuje spojení s Centrálním informačním systémem jízdních řádů ( aplikace IDOS ). Takto je zaručena plně automatická aktualizace jízdních řádů. Obsluha v dopravní kanceláři má možnost editace pohyblivého řádku a tak může poskytovat aktuální dopravní informace. Použitá technologie umožňuje editaci i ze vzdálených počítačů.
Elektronický vizuální a akustický systém informování cestujících poskytuje aktuální dopravních informací, zvyšuje úroveň cestování, dává možnost volby alternativních spojů a poskytuje informace při mimořádných událostech.
Informační systém vyvinula, vyrobila a do provozu uvedla společnost APEX spol. s r.o., Jesenice u Prahy.
Za fotografie děkujeme APEXu a ROPIDu.
Dopravní informační stojan se službou pro nevidové a slabozraké.
Venkovní informační LED panel se službou pro nevidomé a slabozraké občany .
Vnitřní informační LCD panel.
Auto-Bus
BUSE