Elektronický a akustický systém informování slouží cestujícím na jihlavském
autobusovém nádraží od začátku ledna.
Úterý, 29. ledna 2008, dabra
Od počátku ledna 2008 je na autobusovém nádraží v Jihlavě, provozovaném společností ICOM Transport a.s., v plném provozu Elektronický vizuální a akustický systém informování cestujících. Na dvou velkoplošných panelech z červených a žlutých LED diod o celkovém počtu 18 řádků ( 16 řádků pevných a 2 pohyblivé ) jsou zobrazovány dopravní informace.
Systém poskytuje informace o čísle linky, spoji cílové zastávce, čase odjezdu, čísle nástupiště. Tyto informace jsou doplněny o aktuální datum a čas. Pohyblivý řádek je určen pro doplňkové dopravní informace, např. o zavedení nové linky, nových tarifech, objízdné trase, výluce apod. V případě potřeby je možné ho přepnout do režimu řádku pevného. Pohyblivý řádek lze využít mimo jiné i pro informování cestujících o mimořádných událostech. Dvoubarevné provedení panelu umožňuje zobrazovat údaje o dálkových autobusových spojích žlutě a o linkových červeně.
Pro nevidomé a slabozraké spoluobčany jsou informace hlášeny v akustické formě prostřednictvím elektronického orientačního a informačního systému TYFLOSET. Hlášení si nevidomí aktivují pomocí osobního rádiového vysílače VPN 01 nebo vysílače VPN 03 zabudovaného ve slepecké holi. Po stisku tlačítka 1 svého osobního vysílače VPN 01 nevidomý aktivuje zvuk gongu a název zastávky. Po stisku tlačítka 2 obdrží z reproduktoru akustickou podobu všech informací, které jsou právě na na velkoplošném panelu zobrazeny.
Aplikační počítač s využitím Internetovského protokolu zajišťuje spojení s Centrálním informačním systémem jízdních řádů ( aplikace IDOS ). Takto je zaručena plně automatická aktualizace jízdních řádů. Obsluha v dopravní kanceláři má možnost editace pohyblivého řádku a tak může poskytovat aktuální dopravní informace. Použitá technologie umožňuje editaci i ze vzdálených počítačů. Elektronický vizuální a akustický systém informování cestujících poskytuje aktuální dopravních informací, zvyšuje úroveň cestování, dává možnost volby alternativních spojů a poskytuje informace při mimořádných událostech.
Systém vyvinula, vyrobila a do provozu uvedla společnost APEX spol. s r.o., Jesenice u Prahy.
Auto-Bus
BUSE