Systémy veřejné dopravy v Evropě: Švýcarsko - den čtvrtý (27.7.2007)
Bern – medvěd je symbolem města
Další
…tentokrát navštívíme Bern a La Chaux-de-Fonds. Čtvrtá část ze série deseti obsáhlých reportáží z dopravně zaměřeného zájezdu do Švýcarska, Francie a Rakouska. Jan Marek a Daniel Ditrych pro BUSportál.
Sobota, 08. prosince 2007, dabra
Obrázky jsou opět rozděleny na dvě části. Silniční vozidla najdete pod textem, kolejová ZDE.
Tentokrát jsme si přivstali, abychom si po předchozím mírně uspěchaném dni ještě trochu prohlédli Luzern, a hned poté vyrazili dále – do Bernu. Hlavní město švýcarské konfederace se rozprostírá okolo malebného údolí řeky Aare. Městskou elektrickou hromadnou dopravu zajišťují trolejbusy (od roku 1940) i tramvaje (od roku 1890). V době naší návštěvy probíhala intenzivní přestavba přednádražního prostoru, proto byl rozsah provozu, především trolejbusů, značně omezen. Ostatně při stavu 25ti trolejbusů by větší rozsah provozu ani zajistit nešel. V provozu byly trolejbusové linky 11/12 ve trase Länggasse – City West – Güterbahnhof a 20 Hauptbahnhof – Wyler. Linka 12, mj. procházející malebným historickým centrem, byla nahrazena autobusy Volvo s pohonem na bioplyn, linky 13 a 14 do západní části města budou nahrazeny tramvajemi. Ve vozovém parku trolejbusů je 20 vozů NAW / Hess / Kiepe BGT-N2, vyrobených v letech 1997 – 2000, a 5 vozů Volvo / R&J / BBC-SAAS z roku 1985. Bernské tramvaje jsou velmi moderní – jezdí zde značné množství nízkopodlažních vozů Combino od firmy Siemens, ale i ostatní tramvaje, které jsme viděli – vozy Vevey/ABB z let 1989/90 – mají již podlahu velmi nízko, takže cestující při nástupu překonávají jen jeden malý schůdek. Kromě klasických městských tramvají do centra (na zastávku Zytglogge) zajíždí i regionální tramvajová linka G, provozovaná firmou RBS. Na ní jezdí odlišný typ tramvají – obousměrné vysokopodlažní vozy, které jsou mj. zvýšeným počtem sedaček přizpůsobeny regionálnímu provozu.
Vozový park bernských autobusů je poměrně pestrý. Nejmodernějšími vozy jsou kloubová Volva 7700 s pohonem na bioplyn. Následují autobusy značek Hess, Van Hool a MAN, vše opět v kloubovém provedení. Sólo vozy představují stará vysokopodlažní Volva B10M. Do systému MHD patří i linky S-Bahnu a regionální autobusy patřící poště i dalším dopravcům. Zde je vhodné zmínit, že bernské hlavní nádraží má jednu zvláštnost – všechna nástupiště jsou v podzemí. Více informací o bernské MHD najdete na www.bernmobil.ch. Při návštěvě Bernu si vyčleňte čas i na historické památky, toto město za to rozhodně stojí. Nejkrásnější část Bernu si prohlédnete, když se ze zastávky Zytglogge vydáte kolem orloje ulicí Kramgasse k medvědímu příkopu (Bärengraben). Úchvatný je ovšem také výhled na hluboké údolí řeky Aare z několika mostů, po nichž se můžete svézt i tramvají. Z Bernu jsme vyrazili směrem k francouzské hranici. Nedaleko od ní, v nadmořské výšce okolo 1000 metrů, se totiž nachází město La Chaux-de-Fonds. Je to druhé švýcarské město, ve kterém jsou provozovány trolejbusy Solaris Trollino 18AC. Ty jsou zde v méně obvyklém dvoumotorovém provedení bez tzv. „věže“ v zadní části, čímž vznikne velké zadní okno a přibudou čtyři místa k sezení. Solarisy zde jezdí i v „krátké“ verzi 12AC a nechybí ani pro Švýcarsko typické kloubové trolejbusy Hess. V provozu jsou trolejbusové linky 1, 2 a 4 a několik linek autobusových. Úderem 19. hodiny končí provoz denních linek MHD. V provozu zůstane pouze linka č. 1, přičemž zbytek města obslouží polookružní linky 52, 53, 54 a 56. Jedná se o jakousi úspornou síť MHD pro večerní období a také pro víkendy. Většinu těchto linek zajišťují autobusy, výjimkou je linka 52, kde jezdí trolejbusy a využívají přitom pomocný bateriový pohon. Provoz trolejbusů byl zahájen v roce 1949, tramvaje jezdily ulicemi města v letech 1895 – 1950. V tomto městě byla nejslabší informovanost cestujících ze všech námi navštívených míst. Veškerý informační systém pro cestující uvnitř vozidel tvořil podsvícený nápis „Zastavíme“. V době naší návštěvy byl z důvodu oprav komunikací rozsah trolejbusové dopravy omezen – kloubové trolejbusy Solaris a Hess jezdily jen na lince 4, linky 1 a 2 byly nahrazeny autobusy. Více informací na www.trn.ch.
BUSportál děkuje účastníkům zájezdu, autorům Janu Markovi a Danielu Ditrychovi, za opravdu úctyhodný soubor reportáží, které postupně zveřejňujeme.
Systémy veřejné dopravy v Evropě: Švýcarsko - den třetí (26.7.2007) Basel a Luzern.
Systémy veřejné dopravy v Evropě: Švýcarsko - den první (24.7.2007) Sankt Gallen, Schaffhausen.
Systémy veřejné dopravy v Evropě: Švýcarsko - den druhý (25.7.2007) Zürichu, Winterthur a okolí.
Trolejbus s vlekem v Luzernu. (Autor JIVO)
La Chaux-de-Fonds – trolejbus Solaris Trollino 18AC
Bern – trolejbus Hess Swisstrolley
La Chaux-de-Fonds – autobus Volvo, nahrazující trolejbusovou linku 2
La Chaux-de-Fonds – trolejbus Solaris Trollino 18AC
La Chaux-de-Fonds – trolejbus Hess Swisstrolley
Bern – kloubový autobus Volvo 7700 na bioplyn
Bern – stařičký autobus Volvo byl již jednou vyřazen, ale kvůli rekonstrukčním pracím u hlavního nádraží se musel vrátit do provozu
Bern – tramvajovou linku 9 nahrazují i takovéto kloubové autobusy Van Hool AG300
La Chaux-de-Fonds – trolejbus Solaris Trollino 18AC
La Chaux-de-Fonds – náhradou za trolejbusy na lince 1 byly takovéto midibusy NAW v regionálním provedení
La Chaux-de-Fonds – ještě za světla začíná provoz „večerní“ sítě MHD, zde reprezentované Mercedesem Citaro na lince 54
a Chaux-de-Fonds – mikrobus Mercedes-Benz Sprinter zajišťuje službu MobiCité neboli autobus na zavolání
Bern – orloj v centru města za pavučinou trolejového vedení.
Rošero P
IDOS