Zeptali jsme se Magistrátu hlavního města Prahy
k lince 191110 Praha - Ostrava v souvislosti s neoblíbenou zastávkou ve Velké Bíteši.
Pátek, 01. prosince 2006, dabra
Z pověření vedoucího dopravního úřadu v hl.m.Praze odpověděl BUSportálu Ing. Jiří Reif:
Je pravda, že změny do CIS lze dělat jen 3 x do roka, jak tvrdí ředitel Student Agency Radim Jančura BUSportálu?
Dopravní úřad: Ne, i jiné termíny umožňuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") - - § 17 odst. 4
Je možné uvádět jízdní řád na vlastních internetových stranách s dodatky, které mění jeho platnost ?
Dopravní úřad: Dopravce je povinen vydat a uveřejnit schválený jízdní řád - §18 písm. b) zákona.
Je opravdu v připravovaném novém jízdním řádu 191110 uvedena zastávka v Bíteši tak, jak sliboval ředitel Student Agency Radim Jančura BUSportálu ?
Dopravní úřad: Ne.
Tento materiál jsme avizovali samozřejmě také řediteli Student Agency a má prostor k vyjádření.
Rošero P
IDOS