Karlovarský kraj bude soutěžit dodavatele 170 autobusů
V integrovaném krajském systému IDOK v současné době provozují linky dopravci Autobusy Karlovy Vary, BUS LIGNETA, VV autobusy, Dopravní podnik Karlovy Vary, Cvinger bus, PECHOČIAKOVÁ –ZEPRA. Foto Autobusy Karlovy Vary, Boží Dar
Od ledna 2023 by měli vyjet v kraji noví dopravci i autobusy na CNG za 800 milionů korun. Sto autobusů bude délky maximálně 8,5 metru.
Pondělí, 17. května 2021, rebus
Celkem 800 milionů korun by měly stát nové moderní autobusy na stlačený zemní plyn (CNG), které pro veřejnou dopravu na území regionu zakoupí Karlovarský kraj. Z toho 600 milionů získal z EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Rada kraje schválila vypsání výběrového řízení na dodavatele autobusů, které by měly začít sloužit cestujícím od ledna 2023.

Autobusy budou určeny pro linky, na nichž kraj hradí dopravní obslužnost. „Půjde celkem o 170 autobusů na CNG, 100 bude menších do 8,5 metru délky, 69 větších o délce 11 metrů. Ekologické autobusy jednak tolik nezatíží životní prostředí, dále uspoří náklady na provoz, protože plyn je podstatně levnější než nafta. Hlavními kritérii výběrového řízení na dodavatele autobusů je 70 procent cena a po 15 procentech spotřeba v případě menších i větších vozidel,“ řekl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Jan Bureš.

Na příští rok připravuje Karlovarský kraj také výběrové řízení na provozovatele autobusů. Soutěžit se budou dopravci pro oblasti Karlovarsko, Sokolovsko a Chebsko, čtvrtou oblast - Bochovsko, Žluticko a Toužimsko zadá kraj napřímo, tak jak to umožňuje evropská legislativa, malým místním regionálním dopravcům.  

Karlovarský kraj ročně hradí na zajištění dopravní obslužnosti autobusy v regionu  cca 200 milionů korun. Od spuštění nového modelu dopravní obslužnosti od 1. 1. 2023, kdy budou celkové roční náklady dosahovat cca 250 milionů korun ročně, bude mít pořízení moderních autobusů příznivý ekonomický dopad do krajského rozpočtu, protože jen na odpisech kraj ušetří cca 80 milionů korun každý rok po dobu deseti let. Místo 250 milionů korun by tak autobusová doprava mohla stát pouze 170 miliionů korun, to vše s novými ekologickými autobusy.

Karlovarský kraj

SDP ČR
ADSSS
Česmad