Ve Švédsku testují elektrickou silnici
Na elektrické silnici ELONROAD se testuje městský autobus Solaris Foto smartcitysweden.com
Další
Po elektrické silnici ELONROAD v Lundu jezdí zkušebně Solaris Urbino. Koncept je připraven na certifikaci a komerční využití pro všechna elektrická vozidla.
Středa, 12. května 2021, rebus
Konsorcium složené z devíti aktérů z podnikatelského sektoru, univerzit a veřejného sektoru investuje v současné době 22 milionů SEK (asi 56 milionů korun) do konceptu ELONROAD, prostřednictvím kterého vyvíjí "elektrické silnice" pro nabíjení vozidel za jízdy i při zaparkování. V Lundu v jižním Švédsku probíhá od června 2020 projekt Evolution Road, elektrické silnice mají prodloužit dojezd a snížit potřebu velkých a těžkých baterií. Na silnici je umístěna kolejnice, ke které se připojuje vodivá část pod vozidlem. Kolejnice je pro bezpečnost aktivní pouze pokud je připojeno vozidlo. Kolejnice může být umístěna na vozovce nebo do ní zapuštěna. Je vysoká 4 cm a široká 35 cm a verze pro povrchové umístění má zkosené hrany pro hladký přejezd při změně směru jízdy. Zapuštěná kolejnice je vhodná pro rychlostní silnice. Systém funguje pro všechny typy elektrických vozidel. Výhodou je snadná a rychlá instalace. Kromě nabíjení za jízdy se dá použít jako rychlonabíječka na zastávky autobusu nebo parkoviště. Projekt částečně financuje švédská vláda (86 milionů SEK z celkových 96 milionů).Elonroad silnice má výkon až 300 kW s účinností 97%. Cena za dva jízdní pruhy se předběžně uvádí 1 milion Eur za km. V horizontu 10 let se náklady na elektrickou silnici a použitou elektřinu mají pohybovat přibližně jako na použitou naftu nebo biopalivo.

Investice 22 milionů SEK bude použita na certifikaci technologie a na přípravu na komerční zavedení po probíhajících pilotních projektech. Ty začínají kromě nových míst ve Švédsku i v Norsku. Cílem je používat tuto technologii do roku 2025 a postupný vstup na více trhů.Instalace elektrické kolejnice v Lundu. Foto Elonroad
Kolejnici lze v případě potřeby zahřát pro rozpuštění sněhu a ledu. Pro odstranění sněhu ze silnice vyvinula Elonroad speciální sněhový pluh. Může odstranit sníh jako běžný pluh. Otestován byl ve švédských zimních podmínkách. Foto Elonroad
Pic Up namontovaný na vozidle pro připojení k e-silnici je umístěn pod vozidlem a nabízí ekonomické a jednoduché řešení pro všechny typy vozidel. Je vysoký 2 cm a lze jím EV dovybavit. U elektrického autobusu a nákladních vozidel je Pic Up větší. Výška je 5-6 cm a délka 240 cm. Foto Elonroad
Koncept ELONROAD zahrnuje vodivou kolejnici. Může být položen na nebo pod úrovní silnice. Foto Elonroad
Kolejnice je nabíjena stanicemi umístěnými na okraji silnice. Každá je schopna dodat až 3 MW, což je dostatečné pro 10 nákladních vozidel. Stanice je připojena k síti každý 1 km a transformuje síťové napětí z 10 kV na 600 V DC. Tímto způsobem jsou minimalizovány energetické ztráty. Foto Elonroad
Auto-Bus
BUSE