V roce 2023 by měly v Ostravě jezdit autobusy na vodík
Solaris Urbino hydrogen na testování ve Vídni. Foto WL
Další
Dopravní podnik Ostrava vypsal výběrové řízení na dodání deseti autobusů s pohonem na vodík a zahájil přípravu stavby první vodíkové plničky, stát bude na Hranečníku.
Pátek, 30. dubna 2021, rebus
Dominující vysoké zásobníky na vodík. Zastřešené výdejní místo s plnicími samoobslužnými stojany před vjezdem do areálu. Už za dva roky součást autobusových garáží Dopravního podniku Ostrava (DPO) na Hranečníku. DPO požádal o sloučené územní a stavební řízení na výstavbu nové vodíkové plničky. Zároveň spustil tendr na prvních deset autobusů s pohonem na vodík.

K vodíkové budoucnosti se ve svém memorandu už dříve zavázalo město Ostrava i Moravskoslezský kraj. Klíčovým investorem je DPO. Na výstavbu plničky za zhruba 90 milionů korun lze získat dotaci ve výši 60 mil. Kč z Operačního programu Doprava EU a na autobusy až 85 % z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Vodíková plnička svým významem přesahuje běžnou roli Dopravního podniku Ostrava. Plní strategii rozvoje nových ekologických pohonů i na úrovni regionální a národní. Představuje pro nás významnou příležitost pro řešení bezemisní silniční dopravy. Logicky navazuje na naši dlouhodobou strategii mít co nejekologičtější hromadnou dopravu v zemi. Ne nízkoemisní, ale bezemisní. Takovou MHD, nejen pro naše cestující, ale pro všechny Ostravany, chceme. Uvědomujeme si, že jde o technologii, která je v dopravě teprve v začátcích svého rozvoje, a trh s vozidly, palivy, plničkami, nebo i legislativa se stále zdokonalují. Dnešní oficiální vykročení k tomuto cíli je doprovázené několikaletým vzděláváním uvnitř podniku, kterému se budeme poctivě věnovat i nadále,“ uvádí generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys.

Náměstek primátora pro dopravu Vladimír Cigánek doplňuje: „Vodíkové technologie jsou všeobecně považovány za vysoce perspektivní pro rozvoj čisté energetiky. Od projektu si slibujeme snížení emisní zátěže v regionu. Současně věříme, že investice do vodíku, a tím i do rozšíření portfolia možností pohonů v městské hromadné dopravě, jsou přínosem, který se vyplatí. Přestože se principiálně jedná o pohon vozidla na elektrickou energii, ve kterou se vodík přímo ve vozidle přetváří, je vodíková kapacita uložená v autobuse v porovnání například s dosahovanou kapacitou energie v bateriích běžných elektrobusů vyšší, a umožňuje tak dosažení denního akčního rádia srovnatelného s autobusy se spalovacími motory.

Jak bude vodíková plnička fungovat? V první etapě výstavby budou vybudovány kapacitní zásobníky na vodík s technologií mezizásobníků, do kterých se bude palivo stlačovat na potřebný tlak pro naplnění vozidel. Palivo bude do zásobníku zaváženo, případně vyráběno v nové technologii výroby.

Plnička nebude sloužit jen vozům DPO. V první fázi bude obsluhovat autobusy DPO (předpoklad začátek roku 2023), které by měly do Ostravy dorazit koncem roku 2022. Počítá se ale s tím, že plničku budou využívat postupně i autobusy v rámci krajské příměstské dopravy a další i osobní vozidla. Vybudované zásobníky, kompresory, technologický kontejner a výdejní stojany by tak měly sloužit i široké veřejnosti.
Dodavatel stavby i technologie bude vybrán ve standardním výběrovém řízení.

Na deset jednočlánkových autobusů na vodíkový pohon zveřejnil DPO výběrové řízení ve čtvrtek 29. dubna. Předpokládaná hodnota zakázky je 185 milionů korun. Hodnotícím kritériem je 85 % cena, technické parametry 10 % a servisní podmínky 5 %. Uchazeči musí doložit, že realizovali 1 významnou zakázku, jejíž předmětem bylo dodání nejméně 1 ks nového nízkopodlažního autobusu v členském státě EU nebo Švýcarsku nebo ve státě, který má s ČR nebo EU uzavřenu příslušnou mezinárodní smlouvu. Nabídku je potřeba doručit do 1. června.

O zakázku se mohou ucházet Solaris, portugalský CaetanoBus nebo belgický výrobce Van Hool. Všichni tři výrobci už své elektrické autobusy s palivovými články po Evropě provozují.

Ve stejném roce předpokládá zahájit provoz vodíkových autobusů také Moravskoslezský kraj. Autobusů na vodíkový pohon by mělo být také deset a vyjet by měly na čtyři regionální linky, které v současné době zabezpečuje ČSAD Havířov.


Plnička v Ostravě na Hranečníku. Foto DPO
Jeden z 37 autobusů značky Van Hool Kolíně n.R.© Regionalverkehr Köln Gmbh
Provozovatel veřejné dopravy v německém Wiesbadenu ESWE Verkehr získá v posledním čtvrtletí roku 2021 deset autobusů s palivovými články H2.CityGold. Foto CaetanoBus
Volvo electric